Welcome

МУЛТИМЕДИЯ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОБРО И ЗЛО


 
 

Мултимедията, това е резултат от по-нататъшното техническо развитие на компютъра, в чийто резултат се съчетават телевизора, компютъра с клавиатурата и стерео колонките. Мултимедията се включва в обикновената телефонна мрежа, но за нейното пълно използване е необходимо да бъде включена към кабел способен да предава цифрови сигнали. Във вторият случай възниква истинска компютърна връзка, даваща възможност за общуване с целия свят.

Необходимият за мултимедията кабел е от стъклено влакно и по мнение на специалистите скоро ще подмени старите връзки.

Мултимедията позволява да се приемат 99 телевизионни програми и човек може сам, използвайки компютърната клавиатура да съставя подобни на телевизионните програми.

Посредством мултимедията може да се изпращат и предават факсове, би могло да се използва видео телефон.

Мултимедията позволява да се управлява сметката в банката, както и да се правят покупки в магазините, да се поръчват и резервират самолетни и железопътни билети.

Мулти CD плейърът служи за запис на звук, фотография и видео. Би могло срещу определена месечна такса да се поръчват новини, свързани с музиката и политиката, както и филми с високо качество на записа.

Появява се възможност за смесване на звук и видео, както и да се правят професионални видео клипове.

Количеството на игри е безгранично и би могъл всеки да участва по единично, както и по двойки. Вече е завършена работата по създаване на тримерно изображение на екрана. Използването на специален монитор или на специални очила позволява обемно изображение, разбира се при наличие на специални програми “3D”.

Мултимедията е в състояние да създаде един невероятен изкуствен свят. Големите концерни изразходват за този проект милиарди долари. Не е далеч деня, когато мултимедията ще стане обичайна реалност от нашия свят.

А сега да видим възможностите на новата техника по възможност колкото се може по-обективно.

Мултимедията е в състояние да създаде за човека нов свят. В този свят няма да има място за живи цветове, за треви, езера и слънце, всичко това ще бъде изпълнено от компютърното представяне и ще бъде съсредоточено върху екрана на компютъра. Игрите ще заемат свободното време на децата, както и на много възрастни. Съвременният човек получава такъв поток от информация, какъвто не е в състояние да обработи. С помощта на мултимедията човек става творец в нереалния свят, в него той определя сам какво иска и с движение на палеца превръща намисленото в реално.

Според прогнози на специалисти, към 2000-та година в Западна Европа, 80% от населението ще работи с компютри. Мултимедията позволява на различните хора да общуват помежду си, намиращи се на огромни разстояния един от друг.

Можем да си представим, че мултимедията ще стане за хората като една страст да се получават различни видове удоволствия.

Всяко едно използване, извеждайки човека вън от реалния живот чрез алкохол или наркотици се явява много опасно.

В мултимедията има още един аспект, който не бива да се отминава с мълчание. Всички действия с тази техника най-малкото натискане върху клавиатурата би могло да бъде контролирано. Може да се контролира до секунди какво например даден човек в еди колко си часа върши. За силните на деня съществуват две много важни страни от мултимедията: създаването на нереален свят и извеждане на човека от реалността, както и пълен контрол над неговата деятелност.

Още от сега може да се прогнозира пагубното влияние на тази нова техника върху младежта. Ако у много възрастни не достигат силите да се откажат от множество развлечения, които предполага мултимедията, то за децата между 10 и 14 години, мултимедията може да стане изцяло заместител на реалния свят. И тогава детето ще прекарва болшинството от времето си пред компютъра, загубвайки връзка с обкръжаващата го природа, както и с хората населяващи планетата.

За бъдещото приложение на мултимедията е важно да се замислим навреме, както и да съумеем да предвидим нейните неизбежни разрушителни последици.