Welcome

Превод със съкращения от английски:
New World Order Intelligence
/Превод от английски - Хелиопол/

Накратко за Новият Световен Ред

За тези, които приемат Библията като Божие откровение, като завет сключен с човеците, е от голямо значение да обърнат внимание върху нарастващата пропаганда за израстването на Новия Световен Ред. Ако искаме да бъдем кратки и точни, бихме започнали с отпреди повече от две хиляди години, когато и Старият и Новият завет предупреждават за кулминацията в световната история, отбелязана чрез обединяването на нациите под флага на старата римска империя в Европа, чрез реставрацията на държавата Израел, /както и с нарастващата враждебност на народите към това/, осъществяването на единната световна система на управление, налагането повсеместно на единна световна парична система, опита да се създаде една единна синкретична световна религия, основана от човек и водена от фалшив пророк, чрез появата на един "благ" световен диктатор, който ще елиминира /твърдо чрез тотален контрол/ индивидуалните свободи, и който ще демонстрира желязна волева жестокост, като се опита да наложи себе си като обект на обожествяване, чрез широко разпространено отстъпничество от християнските идеи и ценности, придружено с преследвания и екзекуции на вярващи християни и евреи.

Ако вие се интересувате от развоя на тия събития, проверете при Изекиил 38 и 39, Даниел 7, Захария 12-14, Матей 24, 2 Солунците 4, Откровението на Йоан.

Ускореното изграждане на Европейския съюз, удивителното изправяне на крака на държавата Израел, нарастващото предаване /предателство/ на международния авторитет и сили за сигурност към Европейския съюз, постоянно надвисналата и увеличаваща се опасност от валутна и финансова криза, постепенуваното изоставяне на библейските откровения върху които Западната цивилизация бе всъщност изградена, всичко това ни дава основание да допуснем, че тези трудни и изпълнени с измама времена са вече факт. Ние би трябвало сега да бъдем предупредени и изпълнени с опит да разчитаме духовните белези на времето и тъй както когато слушаме прогнозата за времето, да се готвим за утрешния ден.