Да няма конфронтация, да гледаме положително на нещата

СТАРОЗАВЕТНИЯТ ИЛИ ЧИФУТСКИ ПЕЧАТ


Да нямало конфронтация, да сме гледали положително на нещата! Да спазваме земните закони! Да не се противопоставяме на злото!

Около нас обаче действува програма за Геноцид, и не може да я подценим тази Реалност, даже и ако искаме да бъдем щрауси. Тъй като Геноцидът ще ни засегне и в този случай! Даже и когато се правим на Щрауси! Запомнете това!

Всъщност, ние сме раздвоени между двата вида Програми – Новозаветни, дадени от Христос, които не изпълняваме и които повтаряме механично сричайки Новия завет, оправдавайки се, че се стараем да ги прилагаме, и Старозаветни, които са ни набити в главите имисленето.

Старозаветните програми говорят, да няма конфронтация, да мислим позитивно, а междувременно, Новозаветните стоят настрана и бездействуват. Всички като че ли очакват да му дойде времето. А то, това време, никога не идва, защото не са създадени условия за него.

Така ли е това, приятели! Кой ще създаде условията, ако не самите хора, променили мисленето си и осъзнали – прилагащи правилно и истински Новозаветните програми.