Настъпи времето за обединение на всички Светли сили на планетата

Санат Кумара
07 октомври 2005г

Аз съм Санат Кумара. АЗ СЪМ дойдох, за да дам неголямо послание, специално посветено на предстоящето пътуване на Посланика в град Санкт Петербург. Струва ви се, че от времето на завършването на цикъла диктовки, които ние давах чрез Татяна през тази година, малко са измененията в окръжаващата ви действителност.

Позволете да не се съглася с вас. Измененията в съзнанието на тези хора, които пожелаха да четат диктовките, надминаха очакванията ни. И ни остава само да съжаляваме, че нашите послания не достигнаха такова разпространение във физическия свят, на каквото разчитахме.

И така, от една страна ние виждаме колосален скок в развитието на съзнанието на тези, които прочетоха диктовките и ги приеха със цялото си сърце и душа. А от друга страна, ние виждаме бедственото положение на тези светоносци, които не получиха достъп до тези послания и следователно не можаха навреме да получат живителната глътка от нашата енергия, която просто им е необходима в това сложно време.

Затова моята молба остава все тази: моля, направете необходимите усилия, за да могат тези послания да бъдат доведени до всеки светоносец не само в Русия, но и по целия свят.

Жителите на Петербург по силата на кармичните причини, характерни за този град и свързани със събитията от 1917 година, напълно закономерно трябва да направят всички усилия, на които са способни,  за разпространението на тези послания. Затова първата публична изява на посланика пред хората ще бъде в град Санкт Петербург. Всички предни изяви, които вие знаете са били в малки групи и сред природата.

Това предполага допълнителна отговорност   на жителите на този град, с които посланикът има  също кармическа връзка от предишни превъплъщения в Русия.

Нека не ви смущава явното несъответствие на вибрациите на посланията с тези вибрации, на които вие сте свикнали и които са характерни за другите хора. Всеки път, когато идваме, ние сме принудени да използваме тези възможности и способности, които има дадения конкретен проводник на нашите Слова.

Аз се радвам, че този импулс и тази енергия, която вложихте в предаването на нашите послания, не пропадна и беше поддържан от светоносците на Русия. Моля, разберете, че нямаме възможности да направим тези чудесни преобразувания, които са предвидени за Русия на тънкия план, без вашата непосредствена помощ и поддръжка. Само в единство Възнесените Учители и невъзнесеното човечество е залога за нашето могъщество и успех.

И бих искал да обърнете внимание на вашето единство на физически план.

Настъпи времето за обединение на всички Светли Сили на планетата . Нека да започнем този процес, независимо от вашата религиозна или групова принадлежност. Има нещо значително по-голямо от това, което ви разделя. И това е вашето Служене на Живота, на Бога, на всички живи същества. Обединявайте се на основата на Любовта, сътрудничеството и конкретните цели на физически план, които вие можете да осъществите сега, веднага.

Не обръщайте внимание на това, което ви разделя, като отделни положения на Учението ни думите на молитвите. Концентрирайте се на това общото, което трябва да ви обедини. И това общо е Служенето на Живота, Служенето на еволюцията на Земята. И мярка за вашите достижения винаги е била и ще бъде жертвата, която сте способни да принесете за Благото на човечеството на Земята, за Благото на еволюцията на планетата Земя.

Нека още един път да се съсредоточим върху вашето сърце. Влезте във вашето сърце и усетете вашето Единство. Вашето желание да Служите. Няма нищо, което да ви е разделяло и да ви разделя. Във вашето съзнание се ражда бъдещето. Сега, в този момент аз закрепвам фокуса на Единството във вашите сърца, в сърцето на всеки, който слуша и чете моите думи. Този фокус ще ви позволи да видите само Светлината в очите на тези хора, с които вие работите на физически план. Това, на което ще концентрирате вашето внимание, ще получава Божествена енергия, която ще постъпва чрез вас на физически план. И сега вие ще видите само хубавото във вашите братя и сестри по Пътя. И винаги помнете, че всичко в този свят се явява като огледало, в което се отразява вашето съзнание и окръжаващите ви хора ще се обърнат към вас с тази си страна, която вие забелязвате. И така вие взаимно ще усилвате вашите моментни достижения и ще умножавате вашите енергии, насочени за Общо Благо и Добро.

АЗ СЪМ Санат Кумара и бях с вас през този ден.

URL: http://www.sirius-bg.iskri.net/dict2/index.htm