http://www.hermes-press.com/ndl1.html

 

Целенасоченото унищожение на образованието в САЩ и какво трябва да се направи по този въпрос

Д-р Норман Д. Ливъргуд

 

Оригинално заглавие: The Destruction of American Education And What We Must Do About It

By Dr. Norman D. Livergood

 

Превод от англ. ез.

Превел: Благовеста Дончева

29.ІV.2003 г.

 

Постепенното разяждане на образованието в САЩ и рязкото понижаване на интелигентността на средния гражданин на тази страна не е случайност. Обучението в САЩ и крайните резултати от работата на обществените училища се понесе стремглаво надолу от средата на двайсетия век, защото беше планирано да стане така.

          Мислещите граждани на САЩ трябва да знаят, че всички процеси в едно общество са планирани от ръководния му елит. Той създава точните социални, психологически, икономически и идеологически условия, които да реализират крайната му цел – извънмерно богатство за членовете на този елит и унищожително, унизително обедняване на работническата класа.

 

Как се загубиха значенията на думите

          Във всяка култура обществените значения на думите, идеите и уменията, предавани от поколение на поколение чрез образователните институции (училища, академии, манастири, университети) и чрез медиите (вестници, списания, радиопредавания, телевизиите, интернет), се определят от малоброен управляващ елит (политици, финансисти, военни, свещеници, учени, корпорации).

          В исторически аспект в по-голямата част от различните култури “идеите на управляващите” раждаха и отхранваха насилие и класова борба. Много малко на брой са примерите от човешката история, когато “идеите на управляващите” са целили подобряване на положението на обикновените хора и обществото като цяло. Ерата на Просвещението през 18-тия век е един от малкото примери в това отношение. Тогава хората са били окуражавани да развиват всеобхватно разбиране на всички области на знанието. Групи от високо образовани, интелигентни хора в Европа и Америка се отправят по пътя на истински демократичния начин на живот, създават конституции и основават институции за обществено образование.

          По време на периода на Просвещението се родиха думи и фрази като “свобода”, “независимост”, “естествени права”, “стремеж към щастие”, “съгласие на управляваните”, “информирано гражданство” и за пръв път те бяха възприети от човечеството чрез личен опит.

          (САЩ бяха тогава като маяк за тези идеали на ерата на Просвещението - те поддържаха вярата в “силата на знанието и смисъла на самоопределянето”.

          “Няма съмнение, че Просвещението подкрепи каузата на свободата по-всеобхватно, по-пряко и по-положително от вековете преди него. То не само утвърди, но и демонстрира силата на знанието и нуждата от самоопределяне, избора и реализацията на целта на човека.

          За пръв път в историята то проведе съгласувана атака срещу интересите на управляващия елит, който целенасочено се противопоставя на разпространението на знанието и освобождаването на човешката мисъл.

          Като мислители, хората от ерата на Просвещението бяха осъзнати революционери, напълно наясно с “новата философия”, пораждаща нова вяра в живота, база за нов социален ред.” Хърбърт Дж. Мюлер (1964 г.), “Свободата на Запад”.)

          Културата като човешко творение е неутрална – тя може да бъде използване за постигане на положителни или на отрицателни цели. Посредством процеса на привикване към определена културна среда – процес, започващ в ранно детство, чрез който хората възприемат културата на обществото си – отделните индивиди са белязани с характерни социални норми.

          Корпоративните интереси, предполагащи максимална печалба за минимално време, непрекъснато са атакували демократичните традиции на САЩ чрез заговори срещу просветителското “разпространение на знание и свободното действие на свободната мисъл”. Методът им на управление не е базиран на “съгласието на управляваните” или на логичната дискусия, а на произволни диктати на фашистките методи на тирана.

          Предвидимо е, че точно хората, които – чрез силата на богатствата си, измервани в милиарди - обличат с власт  президентите, сенаторите и депутатите, са изразители на същите тези корпоративни интереси на ултра богатите, стремящи се към целенасочено разрушаване на образователната система на САЩ. Семействата на Рокфелер, Форд, Морган, Браун, Хариман, Дю Понт и други семейства от управляващия елит искат осигуряване на послушни, добри работници, а не мислители.

          “В мечти си ние разполагаме с неограничени ресурси и хората се подчиняват със съвършено покорство на моделиращата ни ръка. В тези мечти нямат място установените практики на сегашното образование – освободени от традицията, ние налагаме собствена си добра воля върху благодарно и отзивчиво население. Не трябва в никакъв случай да се опитваме да превръщаме това население или децата им във философи или хора на книгата или науката.  Нямаме намерение да отглеждаме измежду тях писатели, оратори, поети или грамотни хора с развито светоусещане. Ние няма да търсим наследствено надарените между тях, които биха могли да се превърнат във велики художници, музиканти, актьори. Нито пък заставаме зад по-скромната амбиция да отглеждаме от техните редици адвокати, лекари, свещеници, политици, държавници: ние и сега разполагаме с достатъчно богат запас от тях.” Фредерик Гейтс, Директор на раздела за благотворителност към Фондацията на Рокфелер, 1913 г.

           Пределно ясно е, че управниците не само не желаят да правят “философи” от средата на работническата класа: те искат работниците им да бъдат тренирани по такъв начин, че никога да не мислят дори за себе си. Преследвайки тази цел, те целенасочено опустошиха мозъците на гражданите на САЩ чрез:

-         финансиране на университети и учени, които да провеждат унищожението на обществената образователна система на САЩ в частност и интелигенцията на страната като цяло;

-         разработване на стратегии за програмиране (промиване на мозъци), основани главно на ефективно използване на всички видове медии, но най-вече на телевизията;

-         налагане на лъжеобразователни и промиващи мозъците методи с цел да се разруши способността на гражданите на САЩ да мислят за себе си;

-         подчиняване на общественото образование на САЩ на серии провалени експерименти – от техниката на четене “погледни и прочети” до т.н. “нова математика”;

-         ново определяне на ключови понятия с цел възпитаниците на обществените училища да не разбират повече основните постулати на истински демократичното общество;

-         превръщане на образованието в обикновено трениране на бъдещи покорни роби.

Истинската демокрация изисква наличие на електорат, наясно със същинските процеси в света извън и независимо от внушенията на притежаваните от управниците медии. Ако гражданите на САЩ получават истинско ефективно образование, то ние ще се научим да се информираме сами и ще съумяваме да разкъсваме гъстата мъгла на пропагандата, да открояваме диктаторските решения и действия, да прозираме бъдещите резултати от неконституционните деяния на управниците си.

Управленският елит на САЩ започва да изгражда псевдо-образователна система още в началото на двайсетия век – система, произвеждаща хора, неспособни да разбират такива ключови понятия и фактори като “свобода”, “правителство на народа, “критично мислене” и прочие.

Висшето задкулисие – или “Висшият кабал” – иска да разполага с работническа класа, добре тренирана за извършване на определена дейност, но неспособна да прави изводи, да обмисля и разбира социалните и политически проблеми. То създава образователна система, съсредоточена върху тренирането на индивида, а не върху обучението му, на базата на разработките на такива материалистични “психолози” като Вилхелм Унд (Wilhelm Wundt), Дж. Станли Хол (G. Stanley Hall), Джеймс Макийн Катъл (James McKeen Cattell), Е. Л. Торндайк (E. L. Thorndike) и други. Основните идеи и практики на тази група включват:

-         дадено нещо има смисъл и заслужава вниманието ни само ако може да бъде измерено, определено количествено и съществуването му е научно доказано;

-         следователно, психологията трябва да се занимава изключително с поведението на човека, а не с недоказуеми понятия като “ум”, “душа”, “мисъл” и т.н.;

-         общественото образование трябва да се ограничи до трениране на децата на работниците с цел превръщането им в немислещи, покорни роби, способни да изпълняват определени задачи и с настройка да приемат и изпълняват безкритично заповедите на по-високо поставените.

Тази наложена от управниците система, усилена от действия без какъвто и да било принос за интелектуалното развитие на индивида - като изучаване на малцинствени групи и културите им – безотказно произвежда необразовани и програмирани хора, които не разбират нищо и не могат да се ориентират в действително произходящото независимо и извън пропагандата и манипулативната митология на политическия и финансов елит.

 

Препоръчани книги и статии по темата:

- Джон М. Бари:  “Амбиция и власт” (Barry, John M., “The Ambition and the Power”)

     - Бевърли Икмън: “Клонирането на американския ум” (Eakman, Beverly, “The Cloning of the American Mind”)

     - Джон Тейлър Като: “Неизвестната история на образованието в САЩ” (Gatto, John Taylor, “The Underground History of American Education”)

- И. Д. Хирш: “Училищата, от които се нуждаем” (Hirsch, E.D., “The Schools We Need”)

- Шарлот Айзърбит: “Целенасоченото опростяване на гражданите на САЩ” (Iserbyt, Charlotte, “The Deliberate Dumbing Down of America”)

- Кенет Дж. Джоунс: “Вътрешния враг” (Jones, Kenneth J., The Enemy Within)

- “Унищожаване/покваряване на образованието в САЩ”

   “The Subversion of Education in America” http://www.pushhamburger.com/subvert.htm

- “Десните фанатици атакуват образованието”

       “The Rabid Right Attacks Education” http://www.pfaw.org/pfaw/general/default.aspx?oId=3634

- “Дрогирането на децата в училищата на САЩ”

        “The Drugging of School Children in America” http://brasscheck.com/druggingkids/

     - “Ваучери и правителствен контрол”

           “Vouchers and Government Control” http://www.lewrockwell.com/yates/yates58.html

     - “Върховният съд на САЩ одобри училищните ваучери, а те са форма на едновременна атака срещу свободата на мисълта и общественото образование”

       “US Supreme Court authorizes school vouchers: a simultaneous assault on freedom of thought and public education” http://www.wsws.org/articles/2002/jul2002/educ-j02.shtml

 

25. ІV.2003 г.

 

 

Fri, 25 Apr 2003

The Destruction of American Education And What We Must Do About It

By Dr. Norman D. Livergood

http://www.hermes-press.com/ndl1.html

It's no accident that America's schools have slowly eroded and that the intelligence of the average American has become so debilitated. American learning has plummeted and public school performance has nose-dived ever since the middle of the twentieth century because it was planned that way.

Thinking American citizens must always be aware that what goes on in this society is the result of the planning of its rulers; they create precisely the social, psychological, economic, and ideological conditions which will realize their goal of excessive wealth for themselves and impoverishment for the working class.

 

How Meanings Are Lost

In each culture, the public meanings, ideas, and skills transmitted through educational institutions (schools, academies, monasteries, universities) and through the media (newspapers, magazines, radio, TV, Internet) have always been determined by the small ruling elite (politicians, financiers, warriors, priests, scholars, scientists, corporations).

In most cultures, the "ruling ideas" have fostered violence and class warfare. In only a few instances in history, have the "ruling ideas" fostered the betterment of common people and society at large. One example of such a benevolent era was the eighteenth century Enlightenment, which encouraged humans to develop broad understanding in all fields of knowledge. Highly educated, intelligent groups in Europe and America developed toward a democratic way of life, created constitutions, and founded institutions for public education.

During this Enlightenment period, words and phrases such as "liberty," "freedom," "natural rights," "pursuit of happiness," "consent of the governed," "informed citizenry," came into being for the first time or were first understood by humans through their own experience.

[America has served as the beacon of these Enlightenment ideals, maintaining its faith in "the power of knowledge and reason in self-determination."

"There can be no real question that the Enlightenment promoted the cause of freedom, more widely, directly, positively than any age before it. It not only asserted but demonstrated the power of knowledge and reason in self-determination, the choice and realization of human purpose.

"For the first time in history it carried out a concerted attack on the vested interests that opposed the diffusion of knowledge and the free exercise of reason.”

"As thinkers the men of the Enlightenment were conscious revolutionaries, very much aware of a 'new method of philosophizing' that amounted to a new living faith, the basis for a new social order."  Herbert J. Muller. (1964). Freedom in the Western World]

Culture as a creation of humankind is a neutral element--it can be used for positive or negative ends. Through the process of acculturation, the process beginning at infancy by which human beings acquire the culture of their society, individuals are stamped with social norms.

Vested, monied interests have constantly sought to demolish the American traditions of democracy, plotting to destroy the enlightening "diffusion of knowledge and the free exercise of reason." Their method of rule is not by "consent of the governed" or rational discourse, but by arbitrary dictate of a tyrant's fascistic tactics.

Predictably, the very people who place American presidents, senators, and representatives in power, through the use of their multi-billion dollar fortunes, are the same monied interests that have deliberately destroyed American education. The Rockefellers, Fords, Morgans, Browns, Harrimans, Du Ponts, and other ruling families want obedient, efficient workers, not thinkers.

"In our dream, we have limitless resources, and the people yield themselves with perfect docility to our molding hand. The present educational conventions fade from our minds; and, unhampered by tradition, we work our own good will upon a grateful and responsive folk. We shall not try to make these people or any of their children into philosophers or men of learning or science. We are not to raise up from among them authors, orators, poets, or men of letters. We shall not search for embryo great artists, painters, musicians. Nor will we cherish even the humbler ambition to raise up from among them lawyers, doctors, preachers, politicians, statesmen, of whom we now have ample supply."  Rockefeller Foundation Director of Charity, Frederick Gates, 1913

Clearly, the rulers not only did not want to make "philosophers" of the working class, they wanted them trained so they would not even think for themselves. So they have deliberately devastated the American mind through:

- funding universities and scholars, who carry out the devastation of the American public education system in particular and American intelligence in general;

- developing programming (brainwashing) strategies using all media types, but especially television;

- the imposition of miseducation and brainwashing tactics to destroy American citizens' ability to think for themselves;

- subjecting American public education to a series of failed experiments, from "look see" reading to the "new math";

- redefining key concepts so that the public school students no longer understand the fundamentals of a democratic society;

- turning what is called "education" into nothing but training.

Democracy requires an electorate that understands what is actually happening in the world, beyond what the ruler-owned media tell us is happening. If American citizens receive an effective education we learn to inform ourselves and can see through the propaganda, the dictatorial actions, and the outcomes of the non-constitutional acts of our rulers.

Beginning in the early part of the twentieth century, American ruling groups began to create a pseudo-educational system which produces students no longer capable of understanding such key concepts and factors as "freedom," "government of the people," "critical thinking," etc.

The "High Cabal" wanted a working class that was merely trained to do a particular job, not think about social or political issues. They created an educational system focused on training instead of learning, which took its lead from such physiological, materialistic "psychologists" as Wilhelm Wundt, G. Stanley Hall, James McKeen Cattell, E. L. Thorndike, and others. The primary ideas and practices of this group included:

- a thing makes sense and is worth pursuing only if it can be measured, quantified, and scientifically demonstrated

- psychology, accordingly, should concern itself exclusively with human behavior--not with non-demonstrable entities such as "mind," "soul," "thought," etc.

- public education must limit itself to training working class students to carry out whatever task they are given to do and to accept the commands of their superiors

This ruler-imposed system, enhanced by anti-intellectual activities such as minority-group studies and multiculturalism, produces uneducated and programmed students who understand almost nothing of what occurs beyond the propaganda and mythology of the political-financial leaders.

 

Recommended Reading

Barry, John M., The Ambition and the Power”

Eakman, Beverly, The Cloning of the American Mind

Gatto, John Taylor, The Underground History of American Education

Hirsch, E.D., The Schools We Need

Iserbyt, Charlotte, The Deliberate Dumbing Down of America

Jones, Kenneth J., The Enemy Within

The Subversion of Education in America http://www.pushhamburger.com/subvert.htm

The Rabid Right Attacks Education http://www.pfaw.org/pfaw/general/default.aspx?oId=3634

The Drugging of School Children in America http://brasscheck.com/druggingkids/

Vouchers and Government Control http://www.lewrockwell.com/yates/yates58.html

US Supreme Court authorizes school vouchers: a simultaneous assault on freedom of thought and public education http://www.wsws.org/articles/2002/jul2002/educ-j02.shtml

How Neil Bush Hopes To Make Millions Off His Brother's Education Program”, http://www.motherjones.com/magazine/MJ01/neilbush.html

"Reading Between the Lines:" http://www.commondreams.org/views02/0111-04.htm

BUSH WATCH Special Topic: EDUCATION http://www.bushnews.com/bushed.htm