Песента, че Бог е един, че всичко е Любов, че Бог е Любов

 

За любов да пееш, от семейство да се оплакваш, за секс да говориш – това е импотентност проявена в трите форми на любовта – любов духовна, родствена и природна.

Другите песни на Новият Световен ред

Много стари песни – шлагери на нов глас, старите певци върху нова сцена в стария бардак

Нов ли е Новият Световен Ред - сега ще видим!

За какво е целият този Нов Световен Ред?

 1. Всички твърдят, че Бог е един, че Господ е един, но кой Бог имат предвид освен своя собствен бог.
 2. Господ е наистина един, но какво означава Господ освен тази сила, която пребивава постоянно в човешкото сърце.

  Защо хората на разума, в които сърцето е все още неразвито, толкова много защитават тезата, че Бог е един, и всички религии са от един източник, и водят до едно бъдещо обединяване. Възможно ли е такова обединяване в някакъв връх? Може би в митовете, които хората са приели се крие неспособността им да изпълняват Божиите предписания? Как да си обясним, че тези които говорят за единство на религиите, на дело всъщност правят така, че само под флага на собствената си религия, да стане това възможно.

  Бахайството може ли да бъде религия, след като е дадено от обикновен човек, след като се финансира от мощни икономически групировки, които използват идеите не неговия наивен основател в името на налагането на Новия Световен ред.

  Икуменизмът може ли да бъде реално обединително движение, след като досега на практика само проповядва въображаемо обединяване под флага на римокатолическата църква.

  Бог е един, но кой бог – сатанистите и те имат свой Бог – Луцифер или сатана, кришнаистите също имат свой Бог, мюсюлманите – също и го свързват с Мохамед, юдеите също, като го свързват с Мойсей. А това, че Бог имал много имена е така, но се отнася само за Абсолюта, Айн Соф, Единният, Творецът на материалното битие.

  Богът син, творецът на духовното битие, този който е вложил искрата на човешката душа – това е друго начало, което за разграничаване може да се нарече с името господ, и наистина за човека като душа, а не само разум, това е истинският бог. Това е Богът, за който проповядва Исус. Християнският Бог в този смисъл е единственият Бог за човека.

  Но какво да правят тогава вярващите в другите богове? Как да се обединяват, като едва се взаимно понасят – мюсюлмани и евреи, араби и юдеи, християни и мюсюлмани.

  Нима всички религии, съществуващи тук на земята, са от един и същ източник!

  Нима само заради животинската природа на човека, това единство и взаимна толерантност между религиите не може да се осъществи. Много е наивно да се мисли по този начин. Причината за липсата на толерантност се намира на по-високо равнище. Там където си дават среща познанието за Луцифер като паднал ангел и това познание за извънземните пришълци на планетата, които се намесват в нейния живот.

 3. Новият Световен ред – една изкуствена градина, окосена и подрязана, култивирана, но излъчваща безмерен студ.
 4. Всичко е подредено, но отвън, отвътре редът е липсващ, тъй като този ред е от диктатура, която е отвън.

  Новият Световен Ред е диктатура.

  Новият Световен Ред издига ролята на разума и разширяващото се космическо съзнание, за душата в него няма място. Човекът в него е сам бог. Той има свои духовни наставници отгоре. Спасител не му е нужен. Милосърдието е глупост. Душата и сърцето според Новият Световен Ред, са емоционални залитания.

  Една религия, една армия, една икономика, един пазар, една духовност, един духовен водач - но не Христос, интернационализъм, Нова Европа, Нов Световен Ред, Антихрист, ценностна система на Антихриста, старият ред с всички свои язви под флага на диктатурата, антинароден, създаващ елитно съсловие от технократи, интелектуалци – лакеи на силните на деня, и едно нисше съсловие – “стадото”, което е от бедни, неимащи, неспособни да се адаптират.

  Нато, Европейски съюз, евроинтеграция и членство в Нато, нова ценностна система на Европа, Нов Световен Ред – ред на Антихриста, благоденствие-просперитет.

  Култура на лъжата и лицемерието.

  Цивилизация на глобалния егоизъм.

  Невъзможно е да се осъществи тяхната крайна цел, защото е също като тази на светлото бъдеще на комунизма – “няколко свръхбогати корпорации ще управляват планетата и ще увеличават броя на благоденстващите за сметка на бедните, като все повече и повече се заличава границата между богат и беден. Откъде ще идва богатството на тези свръхкорпорации! Ще има ли и при тях действие на закона за съперничеството и конкуренцията? Ще има и при тях проявление на алчността, резултат от свръхексплоатация на материалните нужди на човека и вградената в него програма за себеобезпечаване. Свръхексплоатация в името на печалбата, която остава като водещ принцип на Новото общество. Стремеж за максимална печалба, без значение как се постига! За сметка на здравето, за сметка на състоянието на планетата, за сметка на душата, за сметка на увеличаване на напрежението! Ще има ли войни? Да, докато в човека има желание да воюва – нима човекът досега воюва само защото бил агресивен, или защото бил ревнив, или алчен. Гръцката митология е добре приспала хората в тяхното вярване, че една жена може да причини една война. Друг е въпросът, че една жена е била умело използвана от хитрите и силните на деня. Историята рано или късно ще бъде проявена пред хората с нейните реални факти и тогава лъжата на кукловодите ще блесне и в най-заспалото човешко съзнание.

  Значи, в новия Световен ред ще има и място за войни, и за производство на оръжия, и за наркотици, защото и наркотиците ще бъдат позволени, ще има мястои за проституция, разбира се под формата на завоалирани публични домове там някъде в тегага за простолюдието, едни, а за елита – други.

  Ще има място и за затвори, и за малки концентрационни лагери. Разбира се само за тези, които са неудобни на силните на деня. Мотивът ще бъде естествено този – нездраво за обществото мислене, а здравото мислене ще се гласува в парламента от протежетата и лакеите на силните и избраните.

  Колкото до силните и избраните, те просто споделят философията, че важно е да се родиш във фамилия на пожизнен лорд или пък кралска фамилия, и тогава Царството на джунглата изглежда по друг начин. Всичко е благородно и справедливо. А тези от простолюдието, те просто имат да изкупуват още много свои предишни грехове.

  Лакеите и слугите на избраните кралски фамилии, със зъби и нокти се домогват по стълбата на йерархията нагоре. И така, в царството на джунглата, най-добре е да си силен хищник, никога да не оставаш слаб, винаги да си сред първите, да се бориш за да натрупаш, а после една спокойна старост, внуци и защо не една любовница на стари години, напълно заслужено.

  Прераждане, разбира се, че има. Само за някои от избраниците. Тези с посветата. Другите, на тях не им е дадено да знаят.

  За Новият Световен Ред, всъщност ново е само времето и методите, които сега използват новите технологии, дадени им на силните учени земни хора от извънземния разум срещу заслуги, а

  Самите технологии, биологически и комуникационни, те активно използват в постигането на заветната цел – построяването на новата Вавилонска кула. Този път, тя трябвало да издържи, за разлика от предишните два пъти.

  В Новият Световен Ред не е отредено място единствено за Христос, за милосърдие, за човечност, за сърдечна култура, за душата. В Новият Световен Ред царува разумът, царува силата, царуват паричните знаци. С последните може да се купува всичко – и сила, и красота, и дълъг живот, и удобства, и благоденствие. Всичко е функция на способността на разума да печели. В Голямата игра на Живота. Новият Световен Ред предполага наличието на Играта, неслучайно Теория на игрите на Фон Нойман предшества както изнамирането на компютъра, както и понятието “играещ човек”.

  Хазартът в Новия Световен ред е също разрешен, както и проституцията в определените за тази цел места. Може да се прави боклук, но само на определените за тази цел места. Също както, и “Плюйте, но само в плювалниците.” “Хвърляйте боклуците в кошчетата.”

  Може да мърсувате, но само в определени места и в определено време.”

  Може да се изневерява, но не в къщи. Философията, че Моят дом е моята крепост, е изцяло валидна. Извън дома, всичко е позволено, но домът и личната собственост, собствената жена и любовница, те са неприкосновени.

  Трансексуалност, гей движение, хомосексуалност, лесбийство, всичко това са форми на освобождаването от предразсъдъците. Щом е приятно, значи е позволено. Трябва да се опита от всичко. Това е то свободата. Но преди това, една сила забраняваше всичко онова, което бе направено безсмислено забранено. Използва се в случая метода на забранения плод, който трябва да стане още по-сладък след въведена забрана и психическо атакуване на съзнанието на зрителя.

 5. С какво всъщност Новият Световен Ред е нов?
 6. Има армия, има полиция, има затвори, има проституция, има наркомания, има свобода на избора!

  На кой избор всъщност – между това дали да бъдеш кукла от снния или червен отбор, от кой сандвич да си купищ, макдоналд или хамбургер, на каква кола да се возиш, каква кола да пиеш, пепси или фанта, кое заведение да посетиш, кой шлагер да чуеш – свобода на конуматора, но това ли е свободата в избора на пътека в живота. Пътеката в живота и пътеката в консумирането, едно ли са!

  Новият Световен Ред е нов само в едно – в своя неистов стремеж да наложи на човека хамута на благоденствието на Антихриста и неговия ред с ценностна система. В нея няма място за Христос и човешката душа.

  Европейската ориентация е ориентация към Антихриста! Влизането в Нато е първата стъпка към поклона на Антихриста! Влизането в Европейския Съюз и Нато са една уловка с обещания за просперитет от страна на Антихриста!

  Новият Световен Ред и Ню Ейдж движението, банковият капитал, който ги подпомага, икуменизмът, бахайството, култовете, мормоните, сатанизмът, Нато в ролята на световен жандарм, определени певци и състави като Селин Дион, Барбара Стрейзънт, Франк Синатра, определени автори като Фергюсън, Маклейн, определени филми като Титаник, определени политически и религиозни лидери като Кисинджър, Били Греъм, всичко това е в един пакет, който обслужва кукловодите, или т.нар. Елит, управление на 300 или деветте, управление, което подготвя идването на Антихриста.

  Нато, Нов Световен Ред, Европейски съюз, Глобализация, Тоталитаризъм, Диктатура, Антихрист, Луцифер, стари порядки на стария бардак, старата проституция и старата лъжа.

  Опитът на Антихриста да плени повече души обещавайки им благоденствие. Приказки за демокрация, либерализъм, религиозна толерантност, на практика продължава производството на оръжие. Корпорациите произвеждат нови видове оръжия включително и биологично. Използване на електромагнитни вибрации. Превръщане на човечеството в биороботи. Душата се забравя малко по малко в хода на движението към просперитет. Парите са онова, без което не може. Старата песен, че парите не миришат, но на нов глас, под флага на Международните банкери, при които парите наистина не миришат, защото се използва много розова вода и парфюми. Колко струва поддръжката на тялото на един банкер, на една манекенка, на един певец, на един футболист, на един фотомодел, на един танцьор?

  Увековечаване на старите ценности, липса на нови ценности, защото истински новите ценности отричат изкуствено оставените да векуват стари ценностни модели. Старите певци, Барбара Стрейзънт биха даже могли и да подменят части от тялото си, но пак да продължат да пеят. Трудно се създава един школуван певец на Новия Световен Ред! Тед Търнър и Джейн Фонда! Любим похват –