Plan 2000 – 2008

www.mt.net/~watcher/week.html

ПЛАНЪТ – ПРОГНОЗИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ГОДИНИ

 

Какво ще се случи през следващите години

- прогнози на база изследване тенденциите и известен вътрешен опит

Постоянно актуализиране

Авторът ще бъде благодарен за направени подсказвания и споделени забележки

Период януари 2000 година - 2008 година

heliopol@heliopol.bg

home_load.gif (1896 bytes)