Welcome

ОСТАВЕТЕ НАШАТА ПЛАНЕТА /ЗЕМЯТА/ НА МИРА!


УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕЛИТА
За парична и финансова система, конкуренцията, пазара, хаоса като стимул на развитието и еволюцията, за здравата ръка, контрола, манипулацията, тоталитаризма, властта, хегемонията.
Глобализацията, управляващ елит, управление под контрол, "теза-антитеза-синтеза", "проблем-реакция-решение", проблемна ситуация и нейното управление-манипулиране.
Лостове, стимули, принуда, царство на силата, скандали и конфликти, болести и хаос, противоречия като метод на развитие - педагогика, демокрация, либерализъм, гражданско общество, права на човека.
Тоталитарна държава - демократична държава, монополи, частна собственост, печалба. Автономия, федерация и конфедерация, Община - единно семейство.
Здрава ръка, всякакви средства на силата за постигане на целта "равновесие и стабилност", хаосът като стимул при постигането на целта, канализиране на агресията /мит/, канализиране на апетитите и енергиите.

АЛТЕРНАТИВАТА
Правото на избор, инициативата, искрен стремеж на душата, зов на сърцето, ентусиазъм. Суверенитет, изпълнение на заложеното предначертание, осъзнаване и искрен стремеж за изпълнение на мисията, царство на душата, телепатична връзка в тишина, катализа в спокойна атмосфера, държава - община, управителен съвет.
Проблеми - липса на достатъчна инициатива, мудност, нерешителност.
Управлението чрез създаването на противоречия, конфликти, хаос, на база "теза-антитеза-синтеза", изградено върху философията на Мефистофел, върху философията на консумиране колкото може по-голяма част от изгнилата ябълка и опитване на всички възможности, философията на "опитай лично", "трябва да се потопиш", философията на хаоса и равновесието, на създадената проблемна ситуация и конфликти и последвалото стабилизиране и постигане състояние на устойчивост.

Управление чрез наставничество, опекунство, учителстване. Управление чрез открито признаване на неизбежната агресия у човека и постоянната борба между добро и зло, положителни и отрицателни сили.

Алтернативно управление -алтернативен път на управление. Не винаги свързан със страдание и болки, със страшни противоречия, с положителни и отрицателни сили.

Управление чрез хаос, дявол, манипулиране и лъжа, тотален контрол или Управление чрез доверие и само един водач на който да се вярва.

Управлението на Луцифер или Управлението на Христос

/ ИЗБОРЪТ/
Управлението на Стария световен ред или Стария завет и библията на масонството /ЮДЕО-МАСОНСТВОТО/ от една страна или Управление на Христовия ред, от друга страна, като алтернатива. Реда, който ще настъпи след периода на неизбежния преход за който е писано в старозаветните и новозаветни книги

Старият световен ред обаче си е прикачил наименованието Нов световен ред и всъщност хората не могат да допуснат, че Христос няма да дойде по техен образ и очакване, а напротив неочаквано. Хората не подозират също, че Антихрист няма да дойде като такъв, а напротив точно като Христос, тоест той ше иска да заблуди максимален брой хора. Затова и старият световен ред се е маскирал под името "Нов световен ред", а истинският нов ред сега се е умълчал в очакване на събитията, които ще ускорят разделението и т.нар. Божествен съд , в който всъщност всеки сам се осъжда със своите действия. Ще бъдат жилени само тези, които носят върху себе си знака на звяра.