ПЛАНЕТАТА НА ЕДИНСТВЕНО СВОБОДНИЯ ИЗБОР

 

Правото на избор на човека пред Дървото на познанието за Добро и Зло

/Българските интелектуалци, журналисти, научни работници са длъжници на народа, защото те са длъжни да го информират обективно за процесите развиващи се на планетата. Конкретно: запознаване на българската общественост с Новия Световен Ред и всичко онова, което се самонарича Ню Ейдж/

ВИСОКИТЕ ЧЕСТОТИ НА СЪРДЕЧНАТА ЧАКРА

или ЗОВЪТ НА СЪРЦЕТО

Високи честоти, молитви към Небесният Отец присъстващ във всяко човешко същество чрез искрата от Себе си.

Молитви към Спасителят, Христос, който преди 2000 години постави едно начало, което предстои да бъде завършено. Никакви медитации, никакви Ню Ейдж събирания, никакви ритуали и обряди, които спомагат Антихриста. По време на колективни медитации честотата е твърде ниска и е възможно въздействие по линия на нисшия астрал. Ниските етажи се намесват в Алфа честотата. Само при високите излъчвания на сърдечната чакра нагоре, става възможно за истинска връзка със Спасителят и нашият Небесен Отец!

Има само една искра в човека, която го свързва с Неговият Създател. Всичко останало не е от нашия Бог. Извънземният Разум е чужд към вътрешното развитие на човека. Той може да помогне като по-старши брат откъм развитието на разума и външното развитие на човека. Но за развитието на душата в човека, основната част, която го прави уникален във вселената, има думата само Отецът. Този, който я е заложил.

Съществува и един извънземен разум, който е противостоящ на сегашното развитие на човека върху планетата. Той иска да го пороби, да го превърне във вид биоробот, хуманоид, същество със строга логическа способност, но лишено от сърце и душа. С този извънземен разум, човекът трябва да внимава като му противостои неучаствайки в примките, които му се предлагат.

Само един е Отецът, този който е постоянно присъстваш със своята искра в човека. Опитите отгоре да се дава информация и познания, не са от Нашият Отец. Принесеното от медиуми също не са от Него. Когато Отецът говори, Той говори изотвътре, и Гласът му е Глас от Сърцето. Разумът човешки не участва в контактите с Него.

В състояние на медитация, връзка с Него липсва. Единствено искрената молитва, от дъното на душата и дълбините на сърцето, ви свързват с Него и тогава велико е Неговото Милосърдие. Нашият Небесен Отец не знае ревност, не знае гняв, Той е безкрайно милосърден. Досега единствено за Него, най-достоверна информация е изложил Исус преди 2000 години.

И още един! Този,Когото очакваме като спасител.

От своето по-високо измерение на пребиваване, нашият Небесен Отец винаги може да надиграе и трансформира ситуацията в благо на самия човек.

Но въпросът е какъв ще бъде изборът на човека, защото този избор се осъществява върху единствената планета на свободния избор в нашата Вселена.

 

home_load.gif (1896 bytes)