Welcome

ЗА КУКЛИТЕ И КУКЛОВОДИТЕ – ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

ИГРАТА НА ИГРАЧКИТЕ, ИГРАТА НА КУКЛОВОДИТЕ, ИГРАТА НА ДРАКОНИТЕ И АНДРОМЕДИАНИТЕ

/СИНИТЕ И ЧЕРВЕНИТЕ СЛЕД 2000 ГОДИНА/

Първо действие

ИГРАЧКИТЕ

Място на действие – Трето Измерение, някъде върху планетата, на една балканска територия, град с име София

Митинг на улицата – сини по едното платно на булеварда, червени върху другото платно на булеварда. Вали дъжд и понякога дъждът също пада само от едната страна на булеварда. Облакът като че ли също се е разделил на два цвята, но в действителност, то е само един облак и продукцията му се излива избирателно според глъчката и щумотевицата долу върху булеварда.

И по синьото платно и върху червеното платно се издигат сцени, които са единни, тъй като всяка сцена се ръководи от един и същ кукловод, който не може да бъде нито червен, нито син, а просто изглежда червен или син в съзнанието на играчките кукли.

Шествието митинг тече по булеварда върху двете му платна. Глъчката и възгласите са ту от ляво, ту отдясно. Но в действителност върху общата сцена, Кукловодът е само един. Той просто заедно с подвижното шествие във времето се премества от сцена върху сцена.

Един кукловод с множество помощници.

Червените и сините кукли скандират: Долу! Горе! Ляво! Дясно! Бяло и черно! Левски! ЦСКА! Полюси! Двуполюсният модел! А защо – два полюса само! Може би защото във философията за управление на масите, стои на първо място необходимостта от създаване на противоречия на принципа – теза, антитеза, синтеза. Всяка една пиеса също се изгражда върху тази постройка.

Големият кукловод и малките кукловоди помощници са неуморни. Шествието е умело подготвено от тях. Облаци от гняв и възмущение се излъчват нагоре към небето! И синият и червен дъжд започва да пада с едри капки. Дъждът както и кукловодът е безцветен, но за куклите, той вече е придобил и той също цвят!

Куклите са манипулирани! Те участват в шествието организирано от кукловодите помощници.

Кукловодите помощници са под командването на главният кукловод.

Второ действие

КУКЛОВОДИТЕ

ИГРАТА НА КУКЛОВОДИТЕ

Място на действие – Четвърто Измерение – отсъства фактора време

Събития някъде върху планетата

Кукловодите помощници на Главния кукловод, Джордж и Хенри решават да организират малка игра. Те избират района. Във времето, тоест от позицията на третото измерение, пиесата ще трае около 12-13 години. Предварително сценарият е разработен от един техен стар приятел още преди 80-90 години. И договорът е подписан в един замък.

Сценаристът обаче също участва в голямата игра. Понякога те даже стават двама сценаристи. Единият клони към червеникавия цвят декорация, а другият предпочита – скалистите и остри форми. Двамата сценаристи и двамата кукловоди, техни верни сподвижници, участват в сцената на века. Главният кукловод проявява особен интерес към тази пиеса.

Спектакъл в три части – първа болшевишка или комунистическа, втора нацистка или националсоциалистическа, третата глобално-социалистическа. И трите ги обединява – общият тоталитаризъм и една и съща фигура на главен герой – свръхдиктатор, който впрочем сега очакват да се появи в най-новата му форма.. Нов подобрен модел, след като са изпробвали предишния диктатор и са отчели всичките му недостатъци и залитания. И двамата сценаристи и двамата кукловоди са безцветни. Те всъщност не обичат нито червеното, нито синьото в дълбочина. Въпреки, че по време на някои футболни мачове, единият от тях защитава синия отбор, а другия – съответно червения. За тях куклите са просто играчки върху игрището или сцената и като такива те трябва да бъдат разигравани умело, без всякакви скрупули, та нали са само играчки. Точно тогава според тях, се получавало еволюирането на играчките. И колкото повече бъркотия и революции върху сцената, толкова по-голяма стабилност в края на мача. И по-добър баланс върху електронното табло! Така се развивали куклите по-добре, а колкото до кръвта от кръвопролитията, тя била просто като червена боя, неизбежна на фона на историческите катаклизми. Играта на играчките нали трябвало да се направлява от тях.

Това бил един спектакъл на живота, в който те били предопределени да участват като кукловоди

И все пак, сценаристите и кукловодите, тази интересна четворка, като че ли не разбирала, че е също избрана да играе в една макропиеса. И от позицията на Главният кукловод, и Хенри и Джордж, си оставали също макро-кукли, които дваж повече от обикновените кукли не подозирали, че са просто също “кукли”.

Локално действие - следствие от първите две действия, развиващо се в една малка страна на Балканите на име България: Шествието по булеварда водещ към Цариград, “Цариградско шосе” изведнаж спира. Появяват се две ПОЗНАТИ кукли и започват с медени гласове да убеждават и двете платна от Булеварда, че посоката е единствено тази и друга няма, защото Царският град е насам. Насам или натам, но меденият им глас е сладък за масата от кукли – червени и сини. Всички единогласно изричат – да, напред към благо-действието. На английски Хенри и Джордж, като баш кукловоди са ги обучили на това – как да манипулират и то чрез американското понятие про-сперитет. “Дум спиро сперо”. Докато диша, кукловодът се надява и онова, което е под надеждата, то ще да е главното му манипулиращо средство. Обещанията! Надеждата, че скоро ще се изпълнят съкровените мечти. А те са предварително внимателно и постепенно изграждани чрез имиджи и пластично моделиране на мозъците чрез медиите.

Но ето, че се появява нова кукла, движена вероятно от някой новоназначен кукловод: Тя носи новия плакат: нито лявото, нито дясното, а е време за “Третият път”. А в учебника по философия и стратегия на кукловодите, било казано, че след тезата и антитезата, наистина след дълги борби, трябва да изплува “Синтезата”, като изход и нов “трети път”.

В резултат, шествието върху двете платгна на булеварда се люшва в размисъл по пътя, дали Цариград води все пак до Голден Гейт Бридж! Глобалният социализъм ще може ли да премине и този път през Златните Врата! Без милионите жертви, които сега биха могли да бъдат милиарди, пък макар и само 4. Две трети от човечеството!

Глобализмът бил крайната цел на Главния кукловод. Защо!

Защото едно огромно голямо стадо от овце се държи под контрол, чрез сила, армия, полиция и глобален компютър, по-лесно отколкото разноцветното множество на различни по състав и брой, стада. Това било вече проверено от американската история, в частност каубойския й раздел.

Трето действие

ИЗВЪНЗЕМНИЯТ РАЗУМ

Място на действие – Също Четвърто Измерение, но в неговото преплитане между “високият астрал” и “нисшия астрал”.

Високо горе, генералният психически двубой между Драконите и Андромедианите бил в своята крайна фаза.

Мирните дракони, част от драконовото племе, били подкрепили тихолюбивите и мирни андромедиани в тяхното решение, взето на Съвет в Тишина.

Решението било окончателно: “Да бъде оставена планетата и арената на земята, на мира! Както и да се изключат всякакви спектакли от тази арена! Както и всякакви кукловоди да напуснат сцената.”

Да, за огромно учудване на Кукловода! Всички кукловоди трябвало да напуснат Планетата! Даже и Главният, който макар да не пребивавал върху нея, от време на време гледал на нея като на своя собственост.

Колкото до куклите, те трябвало да бъдат оставени на мира, сами на себе си, за да се види, наистина ли са толкова безцветни и нуждаещи се от бояджийско манипулиране, тъй както твърдели любителите на червени и остри в скалист тип краски. Сега, те щели да останат без своите четки и бояджийски кофи, носещи им дивиденти за да разберат колко е разстоянието между куклата и кукловода. И едва тогава вероятно щели да бъдат отново на себе си.

Такъв е животът. Решението се приема, от ниските етажи, когато е взето на по-високите етажи. А всъщност, и на Хенри и Джордж, им било вече време да се пенсионират. А колкото до техния стар приятел с каменното сърце, той отдавна бил записан в музея за исторически вкаменелости, продукт на една безвъзвратно отиваща си завинаги пиеса.

Младите кукловоди, Уили, Ал, Тони и пр. с цялото им придобито майсторско умение да комуникират с нисшите кукли, да поддържат изкуствена топлота въпреки ледените си сърца, тепърва щели да се посветят на една нова пиеса, в която просто нямало да има нито кукли, нито кукловоди. А мисленето им, че въобще хората се разделяли на елит и стадо, на кукловоди и кукли, тепърва щяло да бъде корегирано в Новата действителност.

ЕПИЛОГ

С кратък коментар – леко предупреждение с напомняне към някои от “Кукловодите”!

И така, ето как, трето действие определя отзад напред, извън времето, какво ще се случи в предишните две действия - второ и първо. Злият дракон бил победен от добрият Бял дракон. Последният помогнал на Андромедианите да установят Решението на Междузвездния съвет, тъй като самият той в хода на вековете, се бил безкрайно уморил от битки и спектакли върху земята. Защото бил разбрал от близо човешката съдба, мисленето на човека, абсурда му, но и топлотата му. И въпреки, че като дракон, той никога нямало да притежава подобна топлота, той все пак, бил разбрал, че човекът е нещо, което не е нито нисше, нито висше, а просто равностоен приятел, съсед и част от общото цяло на Вселената. А Планетата вече не била градина за полесражения между Принципите на доброто и злото, управлявана от временен хаос в името на стабилитета и въображаемата хармония.

Планетата била вече дом, в който редът се прилагал от неговите единствено постоянни обитатели в лицето на хората, а не от някакви си там пришълци - Извънземни Наставници.

Редът на този дом можел да стане реалност, само чрез собствените му обитатели, без никакви наставници отвън и началници отгоре.

В този дом, пиесите се играели като нещо, което да забавлява, и в което нямало никакви противопоставяния. Войните просто не фигурирали в списъка на новите сценарии. А самите сценаристи били като децата! Те били Любители на дъгата вместо любители на острите скали, любители на небесносиньото вместо на крещящо червеното. Внуците на Хенри и Джордж били сред същите тези сценаристи, и за разлика от своите дядовци – “башкукловоди” с каменни лица, те просто гледали на миналото, като на нещо от каменната ера наречена Каменен Тоталитарен Нов Световен Ред.

Пиесата от Каменно Скалистия и Тоталитарен, т. нар. “Нов Световен Ред” – била останала в далечното минало.

Кратка пиеса, но много поучителна за живота на Планетата-земя от миналия век! Пиеса в три действия с развръзка в четвъртото! От четвъртото действие било предрешено третото, което на своя страна пък решавало развръзката на второто и после първо действия!

А самото четвърто действие – то било станало обект на специална наука, преподавана на Архитектите на нови светове – “Наука за вътрешна архитектура на новия човешки вид”.

Как да се използват от кукловодите играчките, защото самите кукловоди от своя страна представлявали също играчки в ръцете на по-големите играчи от 5 до 12 Измерение.

СИНИ И ЧЕРВЕНИ КУКЛИ И БЕЗЦВЕТНИ КУКЛОВОДИ

/Истината за Играта на Играчките/

Никоя кукла не допуска, че може да бъде кукла, до момента в който осъзнае куклената си конструкция и спектакъла в който участва.

Никоя кукла не би искала да престане да бъде кукла, ако преди това не е осъзнала конците чрез които я задвижват и манипулират механически.

Никоя кукла не знае, че е всъщност кукла, след като й се повтаря до бекрайност мита за свободата, и демокрацията и либералната свободна пазарна икономика в които тя имала правото на свободен избор.

Куклите не въстават срещу това, че са манипулирани, когато смятат себе си за свободни.

Куклите не бива по никакъв начин да допускат, че представляват кукли в ръцете на кукловоди.

Куклите не бива да знаят никога за тези, които са техните кукловоди.

Кукловодът винаги знае как да направлява подопечните му кукли на конци.

Куклите никога не знаят начина по който им дърпат конците.

Когато куклите узнаят за своите кукловоди, пиесата престава да бъде куклено шоу.

Когато кукловодите узнаят, че са също кукли в ръцете на по-големите от тях като по-високо измерение кукловоди, пиесата престава да бъде куклено шоу.

Кукленото шоу е възможно само в условията на Трето измерение.

Всяка пиеса е всъщност част от пиеса в по-високо измерение.

Всяко куклено шоу, което става достояние в един момент пред куклите, се сваля от Сцената.

Следствие: /Това е напомнянето и предупреждението!/И тогава, режисьорът на кукленото шоу бива уволнен! Сценаристът също бива отстранен!

Променя се цялата сцена и цялата архитектура, докато се стигне до осъзнаването, че “кукли и кукловоди”, хаос и стабилитет, режисура и сценарии, всичко това може да бъде обект само на този, който е Създателя. Всеки опит да се подражава Нему бива обречен. Обединяването и разделянето, новият световен ред, новата епоха, всичко това не е ли под Неговия зорък поглед, а под погледа на поредния обикновен човешки разум, стига до погибел.

Из Напътствията на “Скритият правилник на кукловода”