Ирак не е представлявал никаква опасност

Изявление на президента Путин

 

 

Днес САЩ са започнали военна операция срещу Ирак. Вече има човешки жертви и разрушения. Целият регион е заплашен от мащабна хуманитарна и екологична катастрофа. Веднага ще подчертая: военните действия се осъществяват въпреки световното обществено мнение, въпреки принципите и нормите на международното право и Устава на ООН. Нищо не може да оправдае тази военна акция – нито обвиненията срещу Ирак в поддържане на международния тероризъм (подобна информация нито сме имали някога, нито имаме), нито желанието в тази държава да бъде сменен политическия режим, което директно противоречи на международното право и трябва да се определя само от гражданите на една или друга държава. И най-накрая, не е имало никаква необходимост от военни действия за отговор на главния въпрос, който е бил директно поставен от международната общественост, а именно: има или няма в Ирак оръжие за масово унищожение, а ако има, какво и в какви срокове трябва да бъде предприето за неговото ликвидиране.

Освен това, в момента, когато започва операцията, Ирак не е представлявал никаква опасност нито за съседните държави, нито за други страни и региони по света, защото, особено след десетгодишната блокада, е бил слаба страна както във военно, така и в икономическо отношение. Нещо повече, той не е представлявал опасност, тъй като там работят международни инспектори. Напротив, в последно време тяхната дейност доведе до сериозни позитивни резултати.

Бих искал да отбележа: съвместната работа в рамките на Съвета за сигурност на ООН, в това число и съвместната работа със САЩ, единодушното приемане на Резолюция 1441, която не дава право за употреба на сила, но позволява подновяване на дейността на международните инспектори, а също така и комплексът от други мерки за въздействие върху иракското ръководство положиха началото на практическата дейност по разоръжаване на Ирак с мирни средства.

В тази връзка, независимо от това, как каква ще бъде ситуацията около Ирак, аз от името на Русия като държава - постоянен член на Съвета за сигурност, искам да се обърна към генералния секретар на ООН и международните инспектори. Искам да се обърна към тях с думи на признателност и благодарност. Те честно и отговорно са изпълнили своя дълг, при това са проявили висок професионализъм и мъжество. Уверен съм, че мирната общност все още ще има нужда от институцията на международните инспектори.

Военната акция срещу Ирак – това е голяма политическа грешка. Аз вече казах за хуманната страна на въпроса. Обаче не по-малка загриженост предизвиква у нас и заплахата от срутване на съществуващата система на международни отношения. Ако международното право бъде сменено с юмручното право,  съгласно което силният винаги е прав, има право на всичко, а при избора на средства за постигане на своите цели не е ограничен от нищо, тогава под въпрос ще бъде поставен един от основните принципи на международното право – принципът за неприкосновеност на суверенитета на държавата. И тогава никой, нито една държава на света няма да се чувства в безопасност. А възникналото днес широко огнище на нестабилност ще расте и предизвиква негативни последици в други региони на света. Именно поради тези причини Русия настоява за най-бързо прекратяване на военните действия. И ние както и преди вярваме, че централната роля в решаването на кризисни ситуации по света, в това число и около Ирак, трябва да принадлежи на Съвета за сигурност на ООН.

Искам да подчертая: Русия има намерение да провежда линията на връщане на мирната ситуация и на постигане на цялостно решение на иракския въпрос на основата на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН - решения при зачитане на законните интереси на иракския народ, уважение на суверенитета и териториалната цялост на тази държава

Превод: Вероника Бикова