ПРЕДВАРИТЕЛНА  ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА  С  МИСЪЛТА

 

Учителят ни разкрива великата истина, че САМО БОГ МИСЛИ, А НИЕ ЧРЕЗ НАШИЯ МОЗЪК СМЕ САМО ПРОВОДНИЦИ НА НЕГОВАТА МИСЪЛ.

 

 1. Докато не се образува антена с невидимия свят, работата не може да върви. Затова трябва да се спазват следните правила:
 2. Без колебание!
 3. Никога не отлагай!
 4. В което вярваш, то става!
 5. Щом се свържеш с Бога, ти ще имаш Пътя, условията и методите. Ще имаш всичко.
 6. Ако вършиш Волята Божия, навсякъде ще имаш отворена врата, ще те подкрепят отгоре.
 7. Човек трябва да знае къде са слабите му страни, защото неприятелят оттам ще ни атакува.
 8. Ще служите както аз служа.
 9. Съзнанието ви да е винаги будно!
 10. Мисълта, която постоянно работи ще се реализира.
 11. Без вътрешен мир, окултната сила не работи.
 12. Човек трябва да бодърствува много! Ако не бодърствува може да бъде пометен!
 13. Ще вярвате! Няма да се съмнявате!
 14. Всичко може да направите ако имате жива връзка с Христа!
 15. Трябва да знаете да изменяте отрицателните енергии в един човек към положителни!
 16. Ще имате стремежа, който Христос е имал, за да можете да извикате Духа на Христа и да вършите това, което той е вършил.
 17. Всеки да си каже: Всичко мога да направя с Бога, с ангелите, със светиите и с добрите хора. Кажете ли така, светът ще се оправи и всичко ще тръгне напред.
 18. Ще знаете, че Природата обича точност, пълнота, а не излишни неща. Ще го правите тъй както ви е дадено. Ни повече, ни по-малко. Никкави качулки, никакви преувеличения!
 19. Окултният ученик трябва да постоянствува. Да се моли. Да размисля, докато светлите духове му дойдат на помощ. Тогава той ще почувствува лекота. Като че голям товар се смъква от гърба му.
 20. Ако искате да успявате, всякога дръжте в ума си само една мисъл, само един образ, само една добродетел, най-силната и само един недъг или порок, за да се освободите от него.
 21. Работете с любов, за да имате резултати!
 22. Когато някои неща не могат да са изправят, това показва, че сте допуснали злото в себе си. Като знае това, човек трябва да гледа положителното на нещата!
 23. Да работим като Давид с името Божие: само така той повали Голиат.
 24. Трябва да имате вярата на детето. Както вярвате, така ще стане!
 25. Щом не знаете какво да правите, хванете показалеца си и кажете: Господи, научи ме как да използвам силите, които си вложил в мен.
 26. Тайно трябва да се работи, наяве ще бъдат само резултатите.
 27. Когато пожелаете да реализирате една своя мисъл, разумната природа непременно ще ви постави някакво съпротивление. Тя казва, вие ще реализирате своята мисъл, само ако можете да преодолеете препятствието, което е поставено на нейния път. Който успее да преодолее тия спънки, той ще може да използва тяхните сили за реализиране на мислите. Всяко противоречие е сила, която може да се използва.

  ПСИХОТРОННОТО НЕУТРАЛИЗИРАЩО ОРЪДИЕ – ЗАСЕГА САМО ТОВА!

  “ДРУГОТО ТИХО ОРЪЖИЕ” КАТО ВЪЗМОЖЕН ИЗХОД

  “ Време е вече да се образува една мисловна централа, светлината на която да се изпраща по целия свят, тъй както слънцето – своята светлина. Слънцето е централа, чрез която се пренася светлината и топлината на земята. Така и човешката мисъл е ЦЕНТРАЛА за предаване на друг род светлина на земята. Когато тази енергия проникне в мозъците на хората, от тях започват да се излъчват способни люде за работа. Ако духовните хора придобият силната мисъл, Царството Божие ще дойде бързо на земята.” Учителя-Беинса Дуно, из беседа Трите посоки

   

  “Ако няколко добри хора /разбирайте братя и сестри/ съсредоточат мисълта си към Доброто на своя народ, те биха постигнали големи резултати. Доброто твори чудеса.”

   

  “Ако съединим моята мисъл с Вашата мисъл, всичко можем да направим. Ако искаме да имаме истинска култура, трябва да се обединим и да отправим мисълта си към Бога.”

  “Ти като направиш НАЙ-МАЛКОТО ДОБРО, ще дадеш подтик на сто милиона други хора да направят добро. Туй е закон.” Учителя

   

  /Последно предупреждение към представителите на Нисшия астрал в България/

   

  Над България има и по-висок астрален план, който има също участие в съдбините на България!

   

  ДОКОГА ХОРАТА ЩЕ ПЛАЩАТ ДАНЪК НА ЕНЕРГИЙНО-ИНФОРМАЦИОННИТЕ ПАРАЗИТИ!!!!

   Да – естествено е, че българинът е малко наивен и е лесно да бъде уловен за юларя!

   

  АКО Е НЕОБХОДИМО ЩЕ ИМ ДАДЕМ МЕТОДИ ЗА ДА СЕ ОСВОБОДЯТ САМИ ОТ ЕНЕРГИЙНО ИНФОРМАЦИОННИТЕ  ПАРАЗИТИ! ЗАЩО ДА НЕ ОПИТАМЕ!

  Паразитите са станали толкова хитри, че те на практика държат всички лостове на държавата! Поради тази причина е сегашната стъпка към този нов метод на работа! Конкретен метод за работа в психо-енергийното поле! /Заб. Паразитите и понятието за съдба и карма, не бива да се бъркат. Любима теза на мнозина – намиращи се под влиянието на тези паразити, е това, че трябва безропотно да се изчаква да изтече времето на карма./

   

  Конкретни методи са нужни на хората. Понятието за духовност сега е разводнено. Заб. /Ако искаш някой да го провериш за духовен, дали е такъв, проектирай го в ситуация с недостиг на пари, тоест парична енергия. Или подобна ситуация за оцеляване и проява на егото му! Духовност, това не означава да правиш медитация, и да изчакваш стопяването на твоята карма. Духовност, това е опит да се служи на човечеството, да се помага на ближния, максимално полагайки усилия в собственото усъвършенствуване./

  Конкретни мисловни методи ще трябва да се дадат на тези хора, които имат изчистване на вътрешен план.

  Наивните хора – на тях не им трябват методи, тъй като те просто искат да бъдат още заблуждавани. На тези, които имат нужда от насилие, и от старите форми на възпитание на човека с камшик и болка, нищо да не им се дава, тоест написаното не се отнася за тях.

  И така! Напред в правилната посока в която има безспорно риск. По-добра е от блатото на апатията и обездвижването.

  Обща постановка

  На методите на принудата и насилието, на методите на закона придружен с насилие, ние противопоставяме методите на разбирането, вникването в мотивацията, изслушването и уважението, зачитането на другия.

  Но въпреки всичко, когато отсреща се използват методите на “тихото оръжие”, на финното насилие чрез лихви и икономическа принуда, ние противопоставяме методите на “Другото тихо оръжие”.

  А то е овладяване методите на тихото оръжие на противника плюс и още нещо.....невидимо. Също тихо! При това с любов и пълно разбиране на атакуващия, докато се неутрализира неговата разрушителна сила или до нейното канализиране  и използване в градивна насока.

  Методите на сегашното насилие далеч не включват употребата на физическа сила и само икономическа принуда, те са още по-рафинирани. Изразяват се в създаване на условия, човек да няма друг начин освен влизането в единствения коловоз-този на предлаганата манипулация. В предоставянето му на избор при който той е принуден да избере пътя на режисьора на спекулацията с избора.

  Най-големите паразити са застанали на пулта на управление на държавата. Не само това, но те самите разпределят обществените средства и фондове. Докато има подобно безхаберие от страна на обществото, и докато има такова нахалство от страна на ръководещия този сектор “нисш астрал”, методът на психотронното въздействие, ще се наложи като последна надежда за корегиране на ситуацията.

  Изборът на обикновения човек е нарушен изцяло и то поради самото състояние на “нисшия астрал”, тоест поради самите “енергийно-информационни паразити”, егрегори образувани със съдействието на инерцията и апатията на обществото и самата роля на политическите фигури-кукли,  превърнали се в енергийни паразити.

  Всъщност нещата са много прости. Обществото в настоящия му вид се управлява от енергийно-информационни паразити, които поради това, че не могат да бъдат доказани и регистрирани, вършат онова, което си искат. Докато този абсурд съществува и има явно нежелание да се разбере проблема из отвътре, не може да има никакво понятие за държавност. Като изход, “Нисшият астрал” следва да отпусне хватката върху управлението на държавата, защото в противен случай, цялата държава не може да изпълнява своите функции. А откъде ще дойдат обществено значимите фигури способни да поемат юздите на държавата! – Не от изявения понастоящем “нисш астрал”! Който дължи контрола чрез материалните лостове и парични хватки.

  В случая под “нисш астрал” се разбира именно тези “енергийно информационни паразити”, които енергийно са овладяли пулта на държавността. А колкото до изборът на гражданина в държавата, той е само на теория. Гражданското общество и държавата не могат да се преборят на практика с енергийно информационните паразити. Поради това, че последните действуват в “четвъртоизмерен план” на равнище “нисш астрал”.

  Тоест констатираме, че е нарушен изборът, когато на човек му се задават предварителни условия и тогава той се направлява много по-лесно в желаната посока.

  Наблюдавайки картината на фината манипулация с предварително зададените условия на материален план, може да си зададем въпроса, а не е ли това нарушение Волята на Създателя! Е, да! Разбира се!

  Тогава пък се включва механизма на зацищатата на тезата за карма, тоест имало някаква съдба. Е, да и по този повод, несъгласявайки се напълно с тази теза, обслужваща успешно действията на енергийно-информационни паразити, докато се очаква човечеството да се разплете от натрупаната карма и се наблюдава в същото време неговата агония, защо да не предоставим на човека още един метод на работа по пътя на хилядите опити за облагородяване на неговата природа.

   

  Метод на най-тихото оръжие – психотронното неутрализиращо противника оръжие

  /Встъпително описание на най-тихото оръжие/

   

  Тихото оръжие изпълнява същите задачи, както и всички други видове оръжие. Това оръжие изстрелва ситуации чрез моделиране от група специалисти или отделен “силен човек” на съответния проект. Изстрелване и поразяващ ефект върху съзнанието на населението.

  Използват го в медиите засега половинчато. Но всъщност не се използва неговата истинска същност поради неспособност да се изстрелва от обикновения човек или журналист, медиен актьор съответния снаряд, кълбо от ситуации.

  На съответната стрелба със ситуации, може да се противопостави като процес “моделирани контраситуации”, и в резултат обезвреждане на първоначалния снаряд.

  “Когато “тихото оръжие” се прилага постепенно, обществото се приспособява към неговото въздействие и понася безропотно пораженията, докато психологическият натиск го доведе до пълен срив.” /Из книгата на Бил Купър “Тихи оръжия за безшумни войни”/

  Психотронно оръдие – това е мозъкът на човека под контрола на неговата воля.

  Ситуациите, които се изстрелват, това са модели – предварително зададени и отработени.

  Излъчването им се извършва на порции като при емисия на интелектуален заряд, лекция, експозе, монолог, песен, важно е - какво излиза от менталното устройство, а не онова, което излиза гласово. Важно е концентрацията на мисълта, от нея се определя интензитета на емисията.

  Важен е пълнежът на мисловната форма. Съдържанието с което се приготвя изстрелът. Куршумът или снарядът, това е мисловната форма, но от качеството на барута зависи и мощта на въздействие и летателния пробег на емисията.

  На равнище “нисш астрал” се изковават формите с които се тъче заблудата, “майя”, илюзията с която се мята покривалото върху съзнанието на човека, за да се попречи на последния да разбере нереалността на света и да му повярва, тоест да бъде запленен. Да попадне в плен, за изпадне в ....., неправилно го наричат това на английски в буквален превод “да паднеш в любов”, с което най-точно се изяснява произхода на този вид емоционално въздействие, нямащ нищо общо с дълбоките чувства у човека.

  Изстрелват се моделите, които следва да създадат съответния архетип - привлекателен и въздействащ на равнище “Петте сетива”.

  Операторът отсреща обаче владеейки метода на изстрелването, може да възприеме емисията и на нейното място да “ъпгрейдва” свой модел, с което да приложи метода на бумеранга, откъдето дошло-натам и се завърнало. Подмяната на съдържанието, ето това е темата върху  която следва да се преподава за да може да се овладее самото оръжие.

  Подмяната на стария с нов материал се извършва чрез метода на свръхмоделиране и препрограмиране.

  Кой може да извърши последното освен самия оператор!

  Осъзнаване на ситуацията, моделиране, свръхмоделиране, премоделиране, програмиране и препрограмиране. Следва изстрелване на новия модел, поставен в рамките на старата отливка на куршума или снаряда.

  От страната на изстрела даден първоначално се чудят, какво е това, което се завръща от посоката в която е бил изстрелян снарядът.

  Механика на психотронния генератор – зараждане на образине и сглобяването им в ситуации

  Моделиране на ситуациите

  Премоделиране на ситуациите

  Подмяна на ситуациите

  Първи пример: Задава се срещу тебе Жената изкусител, с тъмни очила, секси панталон, дълги крака, точно атрибутите на секс символа, изстрелян от нисшия астрал в пространството на Матрицата. Внимателен поглед и анализ на атрибутите отблизо, вглеждане в астралните уловки, подмяна на черните очила с нещо, което е антисекс символ, например – детското изражение на лицето и очите, невинния или безпомощен поглед, маскиран зад тъмните стъкла. Подмяна на опита за въздействие чрез създаване на секс желание и импулс на харесване с възприятието на нещо общочовешко и близко до детското. Подмяна на жената сексуална робиня с детето в жената.

  Крачещите самки се подменят с крачещи женски биороботи!

  Сексуалната символика е плод на психогенератора!

  Връзката на модата със секс символите!

  Връзката на желанията с които се управляват масите с психотронното въздействие!

  Разработките за масово въздействие на населението!

  Тема – сексуалност, апетити към храни, покупаемост на продукти и стремеж за притежаване, управление в тези сектори в които има страсти и емоционален мотив, липса на разум и способност за контрол.

  Психотронното неутрализиращо оръдие изстрелва осъзнатите ситуации и с това се разбиват илюзиите на стария снаряд, изстрелян с цел в тялото на Матрицата.

  Осъзнаване на ситуациите в Матрицата и техния механизъм на зараждане води до отговор на психотронните снаряди с нови неутрализиращи ги и обезвреждащи ги по този начин.

  Моделиране на ситуациите е другото име на психотронното оръдие.

  Втори пример: Задава се човек, който е разярен, а ти излъчващ срещу него психотронен снаряд на спокойствие, и с това неутрализиращ опита му да руши. Осъзнаваш, че изкривеното му лице от злоба и гняв е в своето право на това, поради определена негова съществуваща мотивация, тогава ти я схващаш светкавично и в отговор на това произнасяш дума или израз, така реагираш с разбиране на тази мотивация – “приятелю, разбирам те!”

  Наблюдавайте “жените-самки” и опитите да се докарат пред мъжкото съсловие, за да изглеждат секси, както и техния жалостен опит да се продадат по този начин. Наблюдавайте цепките на полите им, всичките финни инструмевни на шивача и моделиера им, за да открие нещо, което трябва да привлече погледа на мъжкаря. Наблюдавайте как само те избират прозрачния плат за своя панталон, който уж разкрива природната им даденост. Всъщност, в природата няма шивачи и подобни хитрини! Мъжкарят там се води до целта без хитростите на ума. Колко е жалка човешката природа на ума! Той  е способен на какви ли не изобретения само и само за да постигне “великата” си егоистичнва цел. “Да се хареса”, “Да импонира”, “Да се наложи”, “Да покаже силата си”, и след това в погледа – ех, какво чувство за превъзходство! Тържество над мъжкаря: “ето, омаях го, той е мой! А сега ще правя с него каквото поискам!”

  Интересно, как биха реагирали самките, ако срещу тях мъжкарят излъчва образа на мъжкия пенис, или някой от атрибутите на мъжката сексуалност! Може би ще стане престрелка! Затова и моделиерите и манекените нямат проблеми с парите! Това са само нагледни примери и без тях не може!

  Други примери!

  А някои от “версачетата като Пако Рабан омешени с моделите на българския абсурден Визаж, даже имат нахалството да се имат за духовни! Стил агресия! В жената самка! О, Боже! Кога си създавал такова нещо! А не, умът е създател в случая, въпросът е чий е този Ум!

  Манипулирането в областта на човешкия ум е резултат от хитруването и амбицията на този ум!

  Амбициозна жена и хитра жена, какво по-различно от Майката природа!

  В природата има място за механизми на обайване и привилчаве, но в нея няма ум и амбиция!

  Болна амбиция на жена да се хареса на този, откогото зависи работата й! Тя умува какъв мрежест чорапогащник да си купи, как да накъдри косата си, как да кръстоса краката си, как да държи цигарата, как да оголи пъпа си, все модели на психотронно въздействие върху мъжкия пол.

  Ето, това е само един безвреден пример за мощта по която може да се съди за истинското оръжие в Управлението чрез модата!

  Защото в последния случай има наслагване на биополета и увеличение на мултипликационния ефект на въздействие!

  Създава се точка на интерес към даден обект! И той се появява на улицата и разпръсква около себе си вълната на внимание – ето, вижте ме! Погледсите на мъжа се насочват, едзин, втори и трети и ето, жената ства вече интересна и твърде привлекателна. Приближавате се до нея и се вглеждате, о, Боже, каква грозотия! Но нисшият астрал е способен да направи от джуджето - гигант! Още повече, че вече се наслагва и ефекта на осветлението, фотографията, телевизионното операторство! Които спомагат за манипулиращия момент!

  Използваме настоящите примери от полето на сексуалността защото всъщност това е най-често срещаното в живота около нас. И най-невинното според някои!

  Но главното си остава естествено – оръдието на мисълта! 

  Психотронноното оръжие е функция на силата на мисълта, пъргавината на ума, силата на разума, способността да се управлява мисловния поток и излъчването на образи и мисловни форми!

  Формулите и молигвите! Образите които се излъчват!

  Искреността!

  Мотивацията!

  Една искрена молитва!

  Една психотронна неутрализираща стрелба!

  Разработвам пиеса, и насочвам вниманието на публиката в даден изстрел! Спусък и ето ти:

  “Секс, наркотици и ....” Иначе, съдържанието на пиесата е разводнено, но името, то е като спусък!

  Ила например: организирам мач на стадиона - насочвам вниманието на публиката към даден играч, който инсценира нещо абсурдно, разгневяващо публиката. Публиката реагира и реве! Теза, антитеза и синтеза. Умело се води общественото мнение в точката в която поиска главният кукловод! Кукли на конци по време на мачовете, кукли по време на банковите орелации с ценни книжа, кукли по време на театралните  и шоу спектакли в стил Слави и куклата Барби! Куклени спектакли като “стани богат и Руска рулетка! С НИЩО НЕ ПО-ЛОШИ ОТ СПЕКТАКЛИТЕ НА СЛАВИ И МИЛЕН ВЕЛЧЕВЦИ! - 66 НАБОР.

  Куклени спектакли в стил – студентски бригади и Износ на млада плът и интелект вън от България!

  Всичко това е една невероятна режисура из България! Защо да няма и малко от психотронното въздействие тогава! Нима последните изброени неща не са оръжие! На всяко оръжие се налага неутрализиращо оръжие понякога! ДРУГОТО ТИХО ОРЪЖИЕ ЗНАЧИ!

  Ето ви психотронно оръжие за използване от група духовни и мисловни себеконтролиращи се типове, които умеят да използват интензитета на своите мисловни излъчвания.

  Например, излъчва се образ на “осъзната безпътица”, изяснена е обаче и причината за безпътицата! Лъжата е невъзможна в дадена прояснена ситуация!

  Имидж мейкърите - каква работа всъщност вършат те, ако не точно това – “да пълнят снарядите на поредната реклама”, която представлява психотронни фойерверки и снаряди, точно прицелени в съответното място на подсъзнанието на зрителя и слушателя. Нима не е психотронно въздействие използването на Билбордовете с реклами на някаква си фирма за бельо Палмърс, а нима това би било позволено в една европейска страна от аспекта на ловкото жонглиране с еротика и порно. И колко взима Столичната община от тази реклама, колко! Нима не е психотронно мощно това въздействие!

  Най-мощните психотронни снаряди са тези на платената реклама! Излъчват се по радиото и телевизията - медиите!

  Егрегорите, въздействие на психотронните лаборатории!

  Има ли подвижни психотронни установки из София и може ли да се докажат по някакъв начин!

  Психотронен генератор, има ли наистина такова чудо в момента!

  Да поговорим ако искате!

  Да, да, това е обект на специален разговор, защото тогава ще трябва да започнат многото въпроси:

  Докога ще продължаваме така!

  И защо Нисшият астрал е окупирал всичко това!

   

  ИДЕЯТА ЗА ПСИХОТРОННОТО ОРЪЖИЕ Е НАДВИСНАЛА НАД БЪЛГАРИЯ

  ЩОМ ТАКА Е ЗАПОЧНАЛО И НЯКОИ ЕНЕРГИЙНО ИНФОРМАЦИОННИ ПАРАЗИТИ ТАКА ЖЕЛАЯТ – ОЧЕВИДНО ЩЕ  Я ИМА ТАЗИ РАБОТА!

   

  ТОВА Е ПОСЛЕДНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ВСЕ ОЩЕ НЕЩО ДА СЕ ОПРАВИ!

  Психотронното оръжие би изчистило трасето от злоупотребата с истинските потребности на човека. Вгледайте се в някои дечица, които гледат изпод клепачите и вижте, нима не си заслужава – те да могат да получат новите методи на възпитание! Защо трябва да се разхищава човешкия потенциал заради болния стремеж на шепа склеротизирали елитарни управници, самозабравили се в битките за власт и лично надмощие! Заради шепата енергийно информационин паразити “стил ала Софиянски и Костов” , действащи в главите на известни свръх амбициозни и хитри политици андрешковци! Докога ще лъжат този беден и наивен народ!

  Прочетете беседата на Учителя “Израил и българин”!

  Всичко е позволено, когато намеренията са чисти и святи!

  Всеки носи отговорност пред Бога!

  В името на тези души, които очакват своята мисия да изпълнят в страна като България!

  ВРЕМЕ Е ЗА РАЗЧИСТВАНЕ НА ТРАСЕТО!

  Беседите на Учителя също ще помогнат! В съзвучие с тези методи за овладяване на мисълта и нейната сила!

  Българите заслужават да се вгледат в Беседите на Беинса Дуно, който се опитва да им покаже Пътя към Христовото съзнание.

  Без Христово съзнание, България е загубена!

  Но без Българщина също не ще я има.

  Христово съзнание и българщина!

   

  Нови ценностни модели на възпитание и образование!

  Бележка от съставителя:
  За повече информация и опити за практикуване вижте възможните курсове по системата на Дмитрий Верешчагин.