Welcome 

Опасностите от генетически обработените соеви зърна

Относно “РаундЪп” – “Хербицид без конкуренция”

Доклад на Грийнпийс

    1. Липса на готовност за Раундап: защо потребителите и фермерите трябва да избягват генетически обработените соеви зърна.
    2. Липса на готовност за Раундап: критика на опитите на Монсанто.

Тази есен, американските фермери ще берат плодовете на първата реколта генетически обработени соеви зърна. Соевите зърна бяха генетически изменени от химическия гигант Монсанто и като такива съдържат предпазни мерки от бактерии и вируси. Монсанто Раундап /Roundup/ или препарата Раундап на Монсанто подготвя соевите зърна в хода на един масивен генетически експеримент, в който хората и околната среда играят ролята на опитни гвинейски прасета. Въпреки че тази година по-малко от два процента от соевите зърна са преминали през обработка с Раундап, по план те трябва да се смесят с обикновените соеви зърна и така да се получи един от множеството продукти на база соево зърно.

Според плана на Монсанто потребителите не би трябвало да имат правото да избират дали ще искат да купят или не генетически изменени храни.

Има само една полза от обработените с Раундап соеви зърна: могат да устоят на “глифосейд”, известен под чуждото име Раундап. Срещу тази единствена полза може да се притегли риска от генетическо замърсяване, енергии, нараснали зависимости от хербициди. Генетическата обработка е един обширен експеримент с неизвестни последици.

Потребителите просто не искат такава храна. Десетки компании в Европа искат соево зърно, което да не е генетически обработено. Европа е една от най-големите пазари на соево зърно, произведено в САЩ. Заради немалката печалбата на Монсанто, американските фермери - производители на соя преди всичко рискуват да загубят такъв огромен пазар.

Само факти: