Отворено писмо

до господин Никола Саркози,

Президент на Република Франция

 

Уважаеми господин Президент,

Най-значимата защитена зона в България, Рила планина, в момента е подложена на унищожение – в нея се строи напълно незаконно, в нарушение на българското и европейското законодателство. Въпреки всички факти и документи, които доказват, че строителството в района на Седемте рилски езера в Национален парк “Рила” е напълно незаконно, властите в България не предприемат никакви мерки за спиране на строителството и разследване на закононарушенията. Случващото се с НП “Рила” е само едно от многобройните престъпления срещу природата, които безвъзвратно обезобразяват България.

Асоциация “Франция-Рила” е основана в отговор на призива за помощ, отправен от българските неправителствени организации, обединени в коалиция “За да остане природа в България”. Затова, в подкрепа на над 30 български екологични организации и на цял един народ, ние се обръщаме към Вас с молба да поставите опазването на околната среда в центъра на френско-българското приятелство. Впрочем от устава ни е видно какви са нашите цели:

“Целта на асоциация “Франция-Рила” е да защитава НП “Рила” в България чрез публикации в пресата или като организира международни прояви, посветени на българското природно, научно, художествено и културно наследство. Този подход е част от изграждането на обединена Европа и представлява възможност за създаване на приятелски връзки между народите” (извадка от учредителната декларация в префектурата).

На 4 октомври 2007 пред френската общност в София Вие заявихте: “Искам Франция активно да присъства в Източна Европа”. Същия ден призовахте студентите в СУ “св. Климент Охридски” да превърнат Европа “в мястото, където правилата за опазване на околната среда работят най-добре”. Вие ги призовахте и да превърнат “залога за опазване на природата в голям общоевропейски залог”.

Господин Президент, призивът Ви бе чут!

От България бе изпратен зов за помощ по целия свят (приложение 1). Ние откликнахме, като създадохме асоциация “Франция-Рила” – редом с младите българи-европейци, тя се бори за съхраняването на изключителните природни богатства на България. Въпреки всички уличаващи факти и протестите на хиляди хора в цяла България, унищожението на местообитания и екосистеми продължава в грубо нарушение на закона.

Българските еколози твърдят, че редица престъпления срещу природата се извършват от съмнителни офшорни фирми с неизвестен собственик и произход на капитала, които инвестират в незаконни туристически проекти и ги осъществяват посредством корупция и заплахи (приложение 2). По думите на журналистите от “Арте”, да си природозащитник в България е опасно призвание (предаване “Фокус Европа” в приложение 5 под формата на DVD).

На 27 октомври 2007 екологичното сдружение “За земята” завело представители на медиите на мястото на незаконното строителство в Рила. Внезапно се появили мъже, които заплашили еколозите и журналистите със смърт. Срещу природозащитниците било упражнено насилие, като един от тях дори постъпил в болница. Актът на насилие бил извършен в присъствието на полицаи без никаква реакция от тяхна страна. Полицията нищо не казала на хулиганите, но за сметка на това ясно заявила на събралите се хора, че следващия път може и да не дойде навреме (приложение 4). Нима можем да толерираме подобни действия в Европа?

Заради такива събития българските природозащитници са принудени да търсят международна подкрепа не само в името на опазването на природните богатства на страната, но и за да гарантират собствената си сигурност. Ако не им окажем помощ достатъчно бързо, ще позволим така да се каже пред прага ни да бъде извършен грабеж – икономически и екологичен. Защото именно това означава присвояването на Рила и безскрупулната експлоатация на ресурсите й в името на частни печалби; докато природозащитниците предлагат алтернативата на природосъобразен туризъм, гарант на устойчивото развитие на България.

Борбата за спасяването на НП “Рила” е знаков за ситуацията случай, в него ясно се очертават нейните правни и екологични измерения от първостепенна важност. Ето защо девет международни природозащитни организации се включиха в тази борба – BirdLife Internanional, Scottish Natural Heritage, Mountain Protection Commission, Union Internationale des Associations d’Alpinisme, Euronature и WWF. Съвсем наскоро изброените по-горе организации изпратиха на българските институции официален протест срещу строителните проекти в Рила. Те настояват българските власти да изпълнят задълженията си и да спрат незаконните дейности както в НП “Рила”, така и в зона “Рила-буфер”, която трябваше да е част от Натура 2000.

Когато един български студент Ви попита кои според Вас ще бъдат приоритетите на френското председателство на Европейския съюз, Вие определхте като такъв и една амбициозна политика за опазване на околната среда.

Имам удоволствието да Ви съобщя, че Изтокът и Западът се обединиха около Вашата визия за Европа. Асоциация “Франция-Рила” активно работи за опазването на най-големия национален парк в България. Следователно ние също искаме незабавното спиране на незаконното строителство и включването на Рила заедно със зона “Рила-буфер” в Натура 2000, откъдето последната бе извадена заради съмнителни инвеститорски интереси при пълно пренебрегване на научните критерии за съхраняване на биологичното разнообразие (приложение 3).

Господин Президент, обръщаме се към Вас с молба да вложите силата и политическата воля на Франция в спасяването на Национален парк “Рила”. За целта е необходимо само едно – да бъде приложен законът. Съвсем сигурно е, че подобна инициатива ще укрепи приятелството между Франция и България. Не само днешните българи, но и бъдещите поколения ще запомнят тази ненадейна помощ от Франция, която понастоящем утвърждава универсалните си ценности, насочвайки общественото внимание към значението на опазването на околната среда – както в европейски, така и в световен план.

Твърдо сме решили да направим всичко, за да опазим природните съкровища на Рила планина. Днес престъпленията срещу природата заплашват жизнеспособността на нашата планета. Нахалното плячкосване на България е скандално и от икономическа, и от политическа, и от екологическа гледна точка. Надяваме се, че Вие ще предприемете смели политически действия, чиито последствия завинаги ще бележат съдбата на Европа. Господин Президент, в името на българския народ, ограбван от икономически съмнителни и екологически престъпни фирми, присвояващи си националните богатства, ние Ви молим лично да се намесите и да спасите НП “Рила” от унищожението, на което е подложен в момента.

Вече се свързахме с посолството на Република България в Париж и още днес ще сезираме Европейския Парламент. Разбира се, ще осведомим за случая медиите, природозащитните сдружения, федерациите по зимни спортове и т.н.

 В най-скоро време настоящото писмо в български и английски превод ще бъде в ръцете на всички защитници на НП “Рила” по света. Хиляди българи, европейци, човеци Ви гледат с надежда...

Предвид многобройните нарушения на европейското право, ние настояваме финансирането от европейските фондове за околна среда да бъде прекратено дотогава, докато българското правителство не изпълни задълженията си по отношение на опазването на същата тази околната среда. НП “Рила” е най-спешният, но за жалост далеч не единствен случай. Според информацията, с която разполагаме от българските екологични сдружения и публикациите в пресата, приложението на европейските директиви за птиците и хабитатите е опорочено както от изпълнителната власт, определила обхвата на мрежата “Натура 2000” в България с оглед на инвестиционните намерения, а не на научните факти, така и от съдебната власт, напълно бездейна въпреки многобройните данни за злоупотреби с публична собственост, конфликт на интереси и присвояване на средствата от европейските фондове в самите институции. В момента се строи в защитени територии, които вече са част от Натура 2000, без това да предизвика каквато и да било реакция на компетентните власти. Може би трябва да се стигне до заплаха с най-строги санкции, за да станем свидетели на такава реакция!

Защото корумпираността на този или онзи държавен чиновник е вътрешен въпрос на всяка страна членка на Европейския Съюз, ала основните принципи на правовата държава са засягащ всички нас въпрос – в името на общото ни бъдеще, ние сме длъжни да проявим смелост и да ги защитаваме когато и където и в ЕС да са нарушени.

Силно се надяваме, че Франция за пореден път ще прояви такава смелост и по този начин ще посочи на човечеството един по-справедлив път.

Накрая Ви молим, Господин Президент, да приемете искрените ни уверения в дълбокото уважение, което храним към Вас.

 

От името на асоциацията:

Давид Моран,
Президент на “Франция-Рила”

 

Приложения:

Приложение 1: Зов за помощ от България.
Приложение 2: Писмо на Коалиция “За да остане природа в България”, адресирано до Европол и Групата на Зелените в Европейския Парламент.

Приложение 3: Да спрем едно престъпление срещу природата – положението на НП “Рила” от екологична и правна гледна точка.

Приложение 4: Corpwatch : Bulgarian ski complex threaten Rila National Park.

Приложение 5: DVD: Предаване “Фокус Европа” на телевизия “Арте”.