ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ КУЛТУРНА АСОЦИАЦИЯ БЕИНСА ДУНО ДО РИЛА СПОРТ ПО ПОВОД ИЗГРАЖДАНЕТО НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СКИ ТУРИЗЪМ И СПОРТ, А ПОСЛЕ И ЗАКУПУВАНЕТО НА ТЕРИТОРИИ И НЕДВИЖИМИ СОБСТВЕНОСТИ ОТ НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА

 

Господа Българи и от двете Българии,

Богатата и бедната,

И едните, които искат като шепа българи да държат контрола над богатствата на страната, и към другите 95 процента, които са в състояние единствено да мълчат и всъщност нищо да не могат да направят.

Очевидно под Небето Създателят е направил така своя План, против който, вие всички нямате нищо против, че да има място под слънцето за всеки един от вас.

Очевидно е обаче, че едната част от вас, 5 процента, искат да управляват и да притежават като частна собственост всичко и там да налагат своите интереси.

В доскорошната обществена или държавна собственост, нямаше възможност по този груб начин, някой да налага еднолично своите тяснособственически интереси и с аргумента, че това тука е частна собственост, да прекратява дейността и  начинанието на другия. По-рано имаше място и работа за всички върху старата територия. А сега при новите условия, България като територия все повече се парцелира на частни терени и това вече започва да се извършва и в полето на Природата, не само на обикновената обработваема българската земя.

Очевидно днешното законодателство за земята и  екологията обслужва частните интереси на лобитата, имащи представители в парламента.

Не е  допустимо, нали, да си представим даже, че след няколко години, ще има частни имоти и съоръжения, и в районите на днешните национални паркове! Да, но така се очертават нещата за в бъдеще и скоро онова, което сме го слушали само по някои американски и западни филми, а именно, че „това тука е частна неприкосновена собственост”, ще започне да се чува и в рамките на Природните обекти на България.

Защото, може да се види, че само преди няколко години, една общодържавна туристическа хижа, която и днес е собственост на Туристическо дружество, можеше да функционира не само по волята на частния инвеститор. Днес, цените обаче в нея се определят от единствено волята на инвеститора. И порядките в нея по нищо може да не се различават от например частната собственост „Грийн палъс”, луксозния замък в края на Рибарица. Собственост кому е първата и втората. В единият случай, едното съоръжение е изградено с парите на народа, по времето на комунистическия режим, във втория случай, луксозното съоръжение е изградено благодарение инвестицията на видни политици. Пред едното туристическо съоръжение, то е ясно кое, днес спират предимно свръхлуксозни лимузини, мерцедеси, и джипове, а пред другото – има ли вероятност и то да се превърне в нещо подобно само че под името на т.нар. Ски център за богати туристи от Европа. Туй е въпросът за разбуждане!

Кой прави дивиденти и за сметка на кого ги трупа тези свои дивиденти в горе упоменатия казус?  Не му ли е все пак неудобно на този майстор, че пет процента свръхбогати българи се стопяват и превръщат вече в  3-4 процента, а другите останали 95 процента на нямащите и обедняващите прогресивно, нарастват още нагоре. Едните 5-те процента стават още по-богати и нагли, другите – още по – нямащи и безправни.

Господа,

Господ е дал на всички хора, още с тяхното раждане на тази земя, право на живот, право на труд, право на още много други неща – извоювани в социума на Цивилизацията ни, като здравеопазване, образование и пр.

В момента, обаче Реалността е, че имащите и забогатяващите стават все по-малък процент от човешкия род. Материалното богатство се държи от все по-малък кръг хора. Бедността се увеличава. За съжаление и в България някои се опитват да повтарят този модел, който очевидно не е по Бога и това е очевидно, че не са го разбрали. Същата хищническа надпревара и същия недостоен метод за забогатяване за сметка на другите! Имаше на времето една национализация, сега пък се извършва насилствена приватизация. Скапват се обектите, за да бъдат дадени под аренда и после купени на ниски цени. Така се постъпи с много обекти. Кой извърши вземането на големите късове от пая?

Да, но когато същите тези, се опитват да вземат и от българската Природа, нека се изясним. Българска материална индустриална собственост, добре, нека вземат, авиокомпании, взеха я Балкан, приватизацията продължи и в Втория основен сектор – този на българската земя. Битката сега тук тече в пълен размер, кой да владее морето, кой да владее Родопите.

Да, но!!! Има и един трети сектор от България! И този Трети сектор, това е Българската Природа.

Нека се разберем по този въпрос! Едното са фабрики, другото е земя, а Третото е Природа!

Няма ли да бъде прекалено голям залъка и няма ли да заседне в гърлото на алчните 3 - 5 процента, действуващи в момента като лобита зад всякакви на вид политически чадъри!   

Някои се опитват да приватизират и самите Природни обекти. И това става с метода на арендата и концесията. А след направената инвестиция, ще следва изкупуване, тъй като вложенията са вече направени и то на огромна стойност. В тази игра са замесени и кметове, замесени са и председатели на дружества, които мълчат, замесена е и самата общественост, потънала в страх.

Поводът за написването на това, е един прецедент, на име Рилски езера и един бизнес кандидат, който пък носи името Рила спорт. Рилски езера и Рила спорт! Един казус за изясняване на отношенията в тази страна България, отношения между 3 до 5 процента свръх богати 95 – 97 процента – обедняващи и мълчащи за да запазят работното си място.

Казваме ясно: Спорт на Рила от този евтин тип не трябва да се прави. Това е отговорът към създателят на проекта и фирмата Рила спорт!

Ски спорт по модела на Швейцарските Алпи, евтини бизнес начинания, „екстремни спортове и диви ски”, механи, увеселителни заведения, ски съоръжения по езерата,  пр и пр. Но и нещо повече! Куриоз! Рила спорт е започнала и изграждането на един храм в подножието на Националния парк, на името на Свети Иван Рилски.

Питаме – случайно ли са избрали името на този светец, грижещ се за българите и днес!

Едва ли! Именно поради намесата на бизнес интереси и самото име на Свети Иван, и поради опита да се извършва опит за бъдеща приватизация, на това свято място Рилските езера, ще се наложи да се бие днес Камбаната на българския дух. В далечината се виждат апетитите за едно бъдещо изкупуване на цялата хижа и съоръжения около нея! Тъй ли е, господа! Частната собственост в съседство с природни обекти, това е един бъдещ проблем на обществото, който бихме искали да ви помогнем да осъзнаете, че не се решава с израза: „Това тука е неприкосновена наша частна собственост!”

Повтаряме, 95 – те процента обедняващи българи ще се увеличават, цените на ски съоръженията също ще се увеличават, тъй като алчността на 5 – те процента свръхбогати българи няма как да не нарасне! Имаме за пример другите европейски нации, изминали същия път, които вече са съсипали своята природа и са парцелирали например в Канада даже и реките си, като са направили неприкосновена частна собственост сред природните дадености. При толкова апетити и такива наддавания. Проект да се изгради Второ Банско, 30 млн евро. И прочие!

Питаме, има ли някой в тази страна, който да отговори на въпроса, кое е по-важно за българския народ и България:

Интересите на някаква си фирма Рила спорт, зад която никой досега не мое да каже кой стои, и увеличаващия се процент на обедняващото население, потънало в безработица и безнадеждие, или интересите на шепа самозабравили се юпита, които смятат че могат да прилагат икономиката на Карл Маркс по ционистки образец, без да се съобразяват с другите.

Ако някой виден български бизнесмен, наистина милее за България, той трябва да има смелостта да излезе пред българите и да обоснове своя проект, а не чрез подставени лица да действува и да крои всевъзможни планове. В плановете на Рила спорт има замесени за съжаление и екологични организации. Но никой не пита местното население, за това, дали е съгласно или не.

Прилага се метода на принудителното съгласие, под знака на евентуално уволнение и фин натиск от силните на района.

Един район, когато се развива икономически, то тогава и мравките в него чувствуват това. Но когато в дадено развитие се влагат само обещания, и се нагласяват евтини кампании, без да се покаже някакъв видим резултат, то е ясно, че нещата не са както трябва.

Влизането в евентуално бъдещо закупуване на самата земя и участъци от Националния парк, е нещото, което в момента се прави опит да се подмине. Тихомълком се кроят планове и се изчаква.

И така! Какво трябва да прави 95 процентното население на България след като знае всичко това!

Та то няма какво повече да губи!

Господ му е дал правото на труд, а това право отсъства сега! Има безработица, която нараства. Правото на слънце, което все още не е нарушено, правото на въздух и вода, все още тук е свободно. Алчните 3-5 процента други българи от другата България, се явяват практически  поробители на другите 95 процента от целокупния български народ. Едно ново икономическо робство, в което само силните на деня ще определят кое как да стане в България! Може би по подобие на османското владичество, когато раята е трябвало да се съобразява с решението и милостта на Бея!

Слънцето грее и над лошите и над добрите, господа! Това е всеизвестна истина!

Има място за всички под това слънце! Нали така! Не може Природата и въздуха и водата, въобще природните богатства, да се владеят от човеците! И отделните свръх богати човеци да решават какво да се прави с природните ресурси! Това с петрола скоро ще се коригира! Природата и нейните богатства са за всички!

Призоваваме, всички будни българи най-вече от голямата България на увеличаващите се 95 процента, да вземат отношение в настоящия казус и го решим един път завинаги. Това е казус за да се види, има ли ги или ги няма българите, истинските българи! Защото 5-те процента разчитат на страха и досегашната вградена в съзнанието програма „Преклонена глава сабя не я сече”.

Повтаряме, че „ако само една глава ке падне, тоест отиде в затвора, ще падне тогава, и целия фундамент на евтино поробителство на поробителя!” Защото ятаганът се дава не за да сече, а за да плаши раята! Изваждайки напразно ятагана и стремейки се така да владее изцяло чуждия народ, поробителят посича първо себе си. И затова се казва, че един народ е народ, само когато има смелостта да осъзнае своята участ и да я надмогне с действия!

И така, време е българите да поемат своята държава и в нея да поставят честни хора за управници. Време е българите да направят новата българска държава, защото старата бе срината!. Или със старото и заблудите или с новото! С уважение към всички честни българи!

Културна Асоциация Беинса Дуно 10 август 2006                                                                            Стефан Калайджиев