Престъпният и безразсъден Буш младши

извърши престъплението

Обръщение на Садам Хюсеин към иракчаните

 

В името на милосърдния и милостивия Аллах... Угнетените имат право на борба и Аллах ще им подари победа. Аллах е велик.

Обръщам се към великия народ на Ирак, нашите смели войници и опълченците на славната арабска нация:

По времето на сутрешния намаз на 20 март 2003 престъпният и безразсъден Буш младши и неговите съюзници извършиxa престъплението, с което отдавна заплашваxa Ирак и човечеството.

Вашата poдинa, вашият славен народ и вашите принципи са достойни да ce пожертвате съc cвoите души, семейства и синове.

Няма нужда да повтарям, че всеки от вас трябва да направи всичко, за да защити нашия народ, нашите принципи и нашите светини.

Като се обръщам към всеки член на търпеливото и предано иракско семейство, нападнато от зъл враг, ви призовавам да не забравяте всичко, което сме говорили и обещавали преди. В тези дни ние, по волята на Аллах, ще добавим нови страници в славната история на Ирак.

Славни деца на Ирак, вие заслужавате и победа, и слава, и всичко, което се дава на истинските вярващи и не се дава на неверниците, враговете на Бога и човечеството. Вие вече сте победили, с помощта на Аллах. Ваши врагове ще бъдат позорно победени.

(Следва стихотворение, в което Садам призовава иракчани да се борят както по-рано са се борили предците им, които са се били с враговете си с мечове и на коне.)

Нека живеем в мир с приятелите си, които се противопоставят на световното зло. Безразсъдният Буш подкопа вашите позиции в света и намали значението на вашите възгледи и вашите искрени призиви за мир, той днес извършва това ужасно престъпление.

Ние обещаваме в името на иракската цивилизация и история да се борим с агресорите, с Божия помощ ние ще ги доведем до такова състояние, че те ще загубят търпение и всякаква надежда да постигнат целите си, вдъхновени от престъпния ционизъм. Те ще претърпят поражение, каквото и желаят всички правоверни хора по света.

Ирак ще победи с помощта на Аллах, нашият народ и цялото човечество ще тържествуват, а лошите хора ще бъдат сразени и няма да могат да постигнат своето.

Аллах акбар, Аллах акбар, да живеят Ирак и Палестина, нашият славен народ и всички хора по света.

Превод: Вероника Бикова