Welcome

НОВО БИТИЕ

При големи духовни възможности, както е при човека, инстинктите в никакъв случай не трябва да се пресичат, а само да се организират в границите на истината, които за всеки от вас са индивидуални.

Истинското развитие на човека е възможно само при постигане на хармония между Духовното и Природното Начало.

Една от съставките на Природното начало е Природната Любов, която възниква между мъжа и жената, и постигането на Нейните висоти.

Природната Любов се гради върху три основи: определено разкриване на душата, индивидуално естетическо възприятие и хармония в удовлетворяването на плътта.

Отсъствието на някоя от трите основи не позволява на Природната Любов да разцъфти истински.

Истинският Път към съвършенство на човешката душа преминава през три Върха: Вяра, Надежда и Любов.

Те съответно представляват Духовната любов, родствената Любов и Природната Любов.

Човешката душа не може да постигне съвършенство, ако още не е овладяла някой от трите върха.

Всеки от трите Върха трябва да бъде цялостно овладян. Не бива да се ограничавате само с допир до тях.

* * *

Дълги векове хората са съставяли съпружески двойки на две основания: по повеля на душата и по повеля на разума.

Божиите чада трябва да се развиват по двойки, защото едно от стъпалата, водещи към Съвършенство, се съдържа във формулата: мъжкото и женското начало да станат единни.

Хармонията между мъжкото и женското начало позволява изцяло да се разтворят пъпките и на едната, и на другата душа.

Хармонията се проявява благодарение на едновременното разтваряне на двата цвята и вливането в тях на определена благодат от Бога и Природата.

Благодарение на тази хармония е възможно раждането на нова енергийна Звезда, която ще пази вашите души в лошо време.

Ако емоционалният изблик идва само от едната страна, излъчваща жизнена сила, а човек смята, че е познал хармонията, той се заблуждава.

Хармонията възниква само при истинско съединение, при което с пълна сила се проявяват всички съединили се начала, които не си пречат, а се усилват помежду си.

Един човек може да постигне онази хармония, която възниква при съединяване на неговите лични начала.

Ако се съединява с друг човек, той става едно от двете съединяващи се начала.

Хармонията между тях ще бъде истинска, когато напълно разцъфтят и двете начала.

Вие трябва не само да постигнете хармония между мъжкото и женското начало, но и да я поддържате през целия живот.

Но под хармония не се разбира онова временно възхищение, което възниква в многочислените и разнообразни връзки с противоположния пол.

ВИССАРИОН