Welcome

За паричната система и новият световен ред

Може ли да се мисли, че без паричната система не може да се развива това човечество, че е възможна да се осъществи по досегашния начин някаква глобализация, респ. мондиализация? - Отговорът е във внимателния анализ.
Ще има ли евроинтеграция? - Отговорът е в анализа.

Царство на силата

Сила, Пари, Печалба,
Бизнес, полза, собственост, богатство, имане, сметка, броене

Царство на душата

Душа, дух, сърце, дружба, взаимопомощ, широка душа, раздаване

Минната зона

B началото на 21 век! Къде са скрити мините! Кой ще е в състояние да разбере за бъдещите неизбежни взривове по пътя по който са заложени мините? - Опит за прогностика предназначен за тези, които ще преминат по пътя. Анализ на равнината и пътя, очертан върху нея

Теза:

На този етап 1999, по този начин, глобализацията е невъзможна. Възможна е, ако отговаря на законното желание за обединение на близки нации. При условия на съперничество, по недоброволен път - тя е невъзможна и води до бъдещи войни и конфликти.

Обединяването не може да се извършва, като се започва първо с икономиката, пазара, премахване на митата и границите, а после да се говори за Обединена Европа на духовните ценности. Обединена Европа, това не означава Световна банка, Световно правителство - ООН, международен валутен фонд, световна армия - НАТО, обща парична единица.
Обединена Европа, това са преди всичко обединените духовни ценности.
Основната грешка, която се допуска е, че се дава приоритет само на икономическите отношения, което в дълбочина си е чист марксизъм, тоест източникът е отново същия, който предложи на човечеството Капиталът и Манифестът.
А кой е Източникът? Не е ли някакъв Елит, който управлява невидимо от някъде? Който може би манипулира невидимо от някъде! Който създаде, и болшевизма, после и нацизма, а сега се прицелва в новия вид тоталитаризъм, в лицето на Новия Световен Ред!
В този опит за обединяване на Европа, хората като че ли са слепи да видят, че отново комунистическия модел им се налага, заедно с централизиран пазар. Централизираното планиране се провали в лицето на СИВ, но централизираният пазар сега се появява чрез опита за налагане от Новия Световен Ред на Световна търговска организация. Свободният пазар и интересите на корпорациите зад които стои Новият Световен ред, са несъвместими.
Грешката бе, че се започна обединяването на Европа по линия на международния валутен фонд, което като червена лампа би трябвало да засвети в съзнанието на космополитните граждани на света: - Защо първо чрез парите ще се обединяваме, а не чрез ценностните модели и общите човешки стойности.
- А може би, парите са лоста, чрез който се опитват да ни управляват като едно голямо стадо, състоящо се от единици добитък - отлични консуматори на стоките на големите корпорации, извличащи от това печалби.
Обединяването не може да започва с общия потфейл и общата маса, стига да има нещо върху трапезата, тоест с консуматорството и философията на вземането.
В основата на всяко едно обединяване трябва да стои опита да се даде на ближния нещо, от което той да има нужда и така да му се помогне както и на общността, за да преодолява трудностите. Общество от консуматори и хищници, рано или късно изпада в криза, защото известно, че рано или късно, малките хищници биват изядени от големите, а накрая и самите големи хищници остават гладни. Философията на джунглата и нейното заместване с Нов Световен Ред е обречено още отначало./За справка виж един от образците, популяризиращи философията на Новия Световен Ред - "Царят лъв", анимационен филм на Уолт Дисниленд./ В джунглата никога е нямало ред и ако някой се опитва да въвежда свой ред, то той застава над Природата. Даже и царят на животните, от приказките - лъвът също не управлява и не създава никакъв световен ред в джунглата.
Но някога много отдавна, в историята на тази планета - земята, се появили извънземни пришълци, старши братя на човека по разум, които решили че могат да извършват неограничени експерименти, използвайки умело желанието на човека да бъде силен и властващ. Тогава те започнали да присаждат неправилно модели от живота на човека върху света на животните, както и започнали да прилагат собствения си опит от света на разума в един друг непознат за тях свят, в който имало нещо непонятно за разума им - наречено "човешка душа". И така от смесването на трите свята, света от който идвали - свят на извънземния разум, света на човека-животно с разум, и света на човека с душа, настъпила една такава бъркотия тук на земята, наречена един път "джунгла", втори път "цивилизация" и при това Планета на свободния избор, според Създателя. Тук на тази уж свободна планета се появили и басните, а оттам и измишльотините за управлението на реда в джунглата. В джунглата имало т.нар. съперничество, което при "цивилизацията" прераснало в "конкуренция" и "съревнование".
Съперничество, но на базата на силата, основана върху хитростта, алчността и подлостта, каквато впрочем животните не притежават. Това ли била цивилизацията и свободната пазарна икономика в нея, както и правото на свободен избор, избор дали да спреш рекламата по средата на интересния филм!
Какво се случило нататък! Какво ще се случи занапред!
Рано или късно всеки Нов световен ред в царството на джунглата,изграден не от Създателя й, а от човешкото мислене, се разпада.
Новият Световен Ред е обречен на тотален неуспех в условията на самата джунгла. "Царят Лъв", на "Уолт Дисниленд" доказва блестящо и това.
Нека сравним: Дава се приоритет на икономическия фактор, - марксистката формула "битието определя съзнанието", централизира се процеса на производство и разпределение под контрола на мултинационалните компании.
Червеният болшевишки елит, или нацисткият елит, или скритият зад тях "Истински Елит", криещ се зад Новият Световен Ред,/сега е много по-откровен като се показва в истинския си вид, та нали конспирацията е станала вече отворена/ - няколко фамилии, около които се дирижират или оркестрират още 300 души, всичкото това в една стройна пирамида, пуснала корени върху планетата, и ставаща все по-видима чрез безкомпромисните си слуги и лакеи /масони, фримасони, сатанисти, мормони, свидетели на Йехова и пр., списъкът е огромен/
Рано или късно, мултинационалните компании започват обаче да воюват помежду си, и въпреки че центърът на пирамидата е един, се случват преобразования по етажите. Целта е тотален контрол, тоест същата цел, която е била и при болшевизма-комунизма, и при нацизма-хитлеризма. Вечната цел на властта, описана отлично от един монах на име Айзенрайх, надминал по своята дълбочина дори и Макиавели.
В един момент се стига до необходимостта, от въвеждане на сила за поддържане на самата пирамида, тъй като все повече и повече недостигат средствата, хищнически изпомпвани от майката земя. Пристъпва се към план за съкращение на човечеството и въдворяване на военна диктатура. Начело на пирамидата се готви да застане личност, която трябва да бъде заместител на самия Христос. Самият Антихрист обещава просперитет. Ще му повярват ли хората? Има такива хора, които са служители по ниските етажи на пирамидата и те са твърде зомбирани за да се усъмнят в обещанията. Още повече, че всичко ще бъде съпроводено и с фойерверки и малко чудеса. Другите, които не са били от пирамидата, а всъщност са били робите, захранващи нейното съществуване поради експлоатацията оказвана върху тях в името на насъщния, те ще бъдат изправени пред проблема за избора. Какъв ще бъде този избор. Ще имат ли предоставената из законно от Създателя и Господ свобода на Избора, след като нямат нужната информация и са постоянно дезинформирани чрез силата на масмедиите, които ги обработват. Та нали масоните проповядван, че Създателят на човека му е предоставил свобода на избора между добро и зло. А може би, това е била само за онова време???
Една част от сегашните хора знаят за бъдещата очаквана поява на истинския Христос във Второто пришествие и в този смисъл не биха се излъгали. Но друга част нямат информация за събитията, които следват и могат да се подлъжат по евтините обещания и първоначални чудеса. Ето защо и необходимо е, да се разширява съзнанието и поддържа висока информационна среда за истинската същност на нещата, които се случват по план. /За повече информация, виж схемите в статията "Обединяване под знака на Антихриста"./
Рано или късно финансовата система ще рухне, колкото и да бъде поддържана по изкуствен начин. Ще означава ли това - начало на невиждан хаос и разрушения.
Съвсем не, защото това ще бъде начало на една необходима очистваща криза, която ще оздрави човечеството прекарвайки го през този неизбежен катарзис.
След неизбежният срив, ще последва преразглеждане на ценностите, митът за необходимостта от парична система в сегашния й вид, вече ще е рухнал.

Бартерна икономика. Малки икономики на общността. Отношения на размяна и взаимопомощ между самите общностни икономики /икономики на общността/.
Земеделие, занаяти, основни земеделски култури, създаване на малки кооперативи, излизане на хората по селата, обединяване на няколко кооператива на база обща земеделска техника.

Факти:

Съперничество - конкуренция, съревнование, състезателно начало, егоцентрично индивидуално начало
Мината на егоизма - съперничество

Изкарване на прехраната, заработване на средства, заплата, печалба, бизнес, капитал

Мината на алчността и стремеж за свръхзадоволяване

Парите и богатството не са равни на здравето и чувството за доволство.

Парите и богатството не спомагат еволюцията на човека като комплекс на част от тяло и душа.

Посоката за развитие на човека като комплекс от тяло и душа, е изцяло сбъркана.
Движим се в обратната посока. Пътят не е този. Но не от скоро е сбъркан този път. Но в последните векове се вижда осезателно пропастта към която води.
Биороботи, хуманоиди, култура без сърце, изстудяване на човешките отношения, безлюбие с песни за любов и любовна поезия, любовна трубадурщина, път за никъде.

Лицемерие, не смеем да си признаем очевидното, защото не можем да допуснем, че е толкова ужасно.

Лъжа, от начало до край на всяка една дейност с която изпълваме живота - лъжа в името на благото, лъжа заради оцеляване, лъжа заради егоизъм, лъжа заради нещо оправдателно за нас.

Насилие неотменима част на царството в което живеем - правото на силния, правото на имащия власт, пари.

Цялата юридическа система обслужва тези, които създават, гласуват, приемат и прилагат законите, законите всъщност се приемат и създават за имащите власт и пари.

Икономиката управлява политиката, а всъщност икономиката се управлява от имащите парите.

Когато огромна маса от хора осъзнае, че я държат в подчинение, че я манипулират, какво тогава всъщност става?

Държавата ще започне тогава да се пука по шевовете. Държавата е създадена за да държи в подчинение хората в името на тяхното благо, а не за да бъдат манипулирани от скрита мафия. При второто, държавата се превръща в антидържава. Вместо да държи, тя пречи на истинското държане, което е доброволно. Държавата е инструмент за доброволно поддържане на реда в общество.

На практика понастоящем властимеещите и парипритежаващите се сродяват, всъщност те се взаимно проникват, така съвместно те определят законовата система в обществото, де факто законът се изковава от власт и пари имащите.

При сегашната законодателна система, човекът е поставен в условията на послушен роб, в страх от безработицата, отличен консуматор, като работодателят се грижи за неговото тяло - физика и интелект - придатък на работното тяло на компанията. Работодателят не е заинтересуван от нуждите на душата, защото те не му се възвръщат материално чрез тялото.

Културните нужди се свеждат до развлечения, атракции, някой и друг филм или сапунена опера.
Най-страшната истина е, когато човек разбере, че са го управлявали като пионка и са се възползвали от неговия честен труд.
Време е хората да разберат, кой стоеше зад социализма! Време е самите управляващи да разберат, че тях самите ги използват и сега! В системата на управление, всеки е управляван.

Тогава нека взривим системата, отначало може и теоретично с предупредителен характер, за да видим наистина кой няма да има интерес от тази работа! Системата би трябвало да е разработена на принципа на черна картонена кутия в която никой не може да надникне.


Единствено този, който е от системата може да знае какво има в нея и как да я унищожи!

Без да се занимава със системите на сигурност с които е обградена и изолирана, обезопасена.

Парите също не могат да я спасят, тъй като те са нейно следствие. Даже и тези, които имат много пари не могат да проникнат в системата, те са рожба на самата нея.

Една система, която би позволила на който и да е фактор отвън, та дори и от нея създаден, да й въздействува, не е истинска система. Това е закон.

Осколки от метал и картонени късове ще се разнесат след нейното откриване и осветляване. Взривът, който се подготвя може да се осъществи само от човек на самата система.

Присъдата - светът се е уморил от толкова свръхпродажби и покупки на човешки стойности.

Човек на системата, това означава част от конструкторите на системата. Но има и правило според което, всяка една по-финна система може да въздействува върху конструкторите на по-грубите системи.

Изводът е само един: Когато Небесният Отец пожелае, винаги може да прекрати работата на системата. Всеки от неговите служители има достъп до нейното откриване. И може да стане неин анихилатор.

Когато самата система престане да играе изобщо някаква роля като стимулатор на всеобщото движение, а напротив започне да препречва пътя на по-големия проект заради който е създадена, тази система се анихилира, заедно с всичките фойерверки, зелени пачки, парични знаци, илюзии, сълзи и съдби.

Неминуемо демонтажът на системата - парична и въобще финансова, ще породи огромно количество неконтролируема енергия. Взривът й ще породи други огромни психически взривове, които ще задействуват природни механизми в самата майка земя. Как ще реагира майката земя тогава?

Демонтаж на системата - парична и финансова! Може чрез взрив и детонатор, а може и чрез демонтаж на части, чрез поредица от малки локални взривове, взаимно навързани един за друг и създаващи мултипликационен ефект върху главния блок.

Смекчаване на главния взрив и изключване на главния блок.

Най-големият ход в съществуването на системата, това е било създаването на мита за собствената й неизбежност и непобедимост.

Без паричната система не можем, всичко ще се разруши, ще се върнем отново в пещерния век. Кой го твърди това, ако не самите хора, породени от системата. Тя ги е отгледала за да я защитават. Но това не е истината. Знаят го тези, които са над системата, над конструкторите й, намиращите се в по-финната като структура друга система.

Какво ще стане като се взриви паричната система? Ще изчезнат първо банките, които чрез нея съществуват. Ще изчезне зависимостта на човека от силата на тъмнината. Без нашийника човекът ще разбере какво е това истинска свобода.

Проектът на премахване парично-финансовата система е в ход - старт!

КОНТУРИ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ


Егоизъм и гордост в пяната изплувала на повърхността
Кой да бъде пръв, съперничество, състезателност, конкуренция, първенство или Каин и Авел, първата скамейка

Алчност и консуматорство

Стремеж към свръхудоволствие и лек начин на живот - мекото на хляба, без труд, липса на трудолюбие

Когато човек има всичко осигурено, тогава той не излъчва отрицателни мисли и емоции, битката за къшей хляб, но снабдяването с къшей хляб и потъването в изобилие на хляб съвсем не означава, че човек не може да излъчва, той ще продължи да излъчва в момента на оставането отново без хляб.
Следователно решаването на проблема не идва с осигуряване на свръхизобилие и свръхосигуреност. Най-богатите хоро отново продължават да излъчват след като им се вземе богатството. Изводът е, че задоволяването с материални блага не решава проблема за развитието на човека. Следва, че изводът: първо хляба, а после душата, не е верен. Този извод е резултат на твърдението, че битието определя съзнанието.

Обществото на свръхизобилие не може да разреши проблемите на престъпността, убийствата, кражбите, насилието не намаляват. Напротив, те се увеличават защото хората нямат ценности от типа на взаимопомощ, а потъват в едно лепкаво блато на отчуждение и частна собственост. От там идва наркоманията, а не от факта, че нямат какво да ядат. Престъпленията поради наркомания, липса на морални ценности, липса на контрол по време на престъплението, най-ясно доказват, че материалното задоволяване не намалява престъпността. Има изключение само в един сектор - на дребните кокошкарски кражби, а престъпниците тогава не са никакви престъпници в сравнение с тези, които се ширят отвън затворите и купуват всичко с пари.

Системата на образованието, здравето и опазване на околната среда, не бива в никакъв случай да бъде свързана с печалбата. Там където това се върши като обвързване и взаимоотношения с пари и зависимости, това е от тъмнината. Истинските лекари, учители, еколози никога не биха го допуснали.

В законите на човешката душа не може да има обвръзка между нормативи и цифри. Законите на материалното тяло се поддават на нормативи, но в човешката душа подобни нормативи водят до психически изкривявания.

В образованието, здравеопазването и екологията може да има нормативи само там, където нещо се опазва и съхранява , но по-голям от норматива на природата, никой човек досега не е измислил. В тези три сектора лостовете на пазарното стопанство са безумие.

Генералното противоречие идва от наличието на съперничество, алчност-консуматорство,от една страна и стремеж към лек начин на живот и свръхудоволствие от друга страна.
Всичко това на фона на законите на джунглата, където правото е на по-силния, при едно леко размътване на разсъдъка под влияние на емоционалното начало, води до битка или война.

Съперничествата прерастват в схватки и кръвопролития. Даже и когато със сила се преследва престъпността, тя пак остава да съществува в сянка, а може би тогава е и по-действаща. Насилието с мерки на преследване, и чрез насилие не се премахва. Мафията се поражда от по-дълбоките корени на социалните проблеми. Тези, които имат пари, създават мафията и престъпността, за да могат да печелят още повече чрез тях. Това те оправдават сполучливо пред наивните хора, но не и съвестта си, с някаква си Теория на хаоса! Коренът на мафията се крие в алчността и битките за власт, а не в престъпното начало заложено по рождение в човека, нито пък поради бедност на самите мафиоти.
Ако се направи един експеримент, и се започне едно ново начало на възпитание по нов начин на това човечество, тогава ще се види, кое е заложено в самата природа на човека. В този смисъл, алтернативният модел на развитие пред човечеството, има своето право на съществуване, и никой няма право да му пречи, защото по този начин застава на пътя на Самият Създател.

Обединяването постигнато чрез насилие, не може да има реален обеденителен характер. Може за известно време да се подтиснат противоречията, но после те отново се надигат с двойна сила. Изводът от всичко казано дотук е, че глобализация не е възможна при наличие на подобни притиворечия.

П Р О Т И В О Р Е Ч И Я

--------------------------------------------------
Свръхпечалба
Свръхнатрупване
Съперничество          АлчностПраво на Силата
Състезателност         КонсуматорствоЦарство на Сила
Конкуренция           Свръхудоволствия Джунгла
Първенство              Лек начин на живот
Конкурсно начало

ЕГОИЗЪМ

ГОРДОСТ

АГРЕСИЯ

СЛЕДСТВИЯ:

Постоянна манипулация на силния върху слабия.
Защитниците за справедливост придобиват фалшива самоувереност.

Противоречие между външната красота и погрешните модели за преуспяване в живота от една страна и от друга - грубостта на царството на силата в което и физическата красота се купува и продава. От самото осъзнаването следва реакция на "повръщане" и преосмисляне на моделите за красота, с които се моделира общественото мнение.

ЗАВИСИМОСТИ И ОСОБЕНИ ЗАКОНОМЕРНОСТИ


Правопропорционална зависимост между печалбата на пари и прихода на енергия към системата на тъмнината - допринасяне за изпълнение на гибелния й план.

Когато тъмнината /противодействуващ извънземен разум/печели, само тогава се отпускат пари от паричната система към начинаещият или имащ инициативата.
Ако от даден проект силата на тъмнината не печели, тя не отпуска за него пари чрез подвластната си парична финансова система.

Степента на осъзнаване на горепосочена зависимост е правопропорционална на степента на сърдечна култура и обратнопропорционална на степента на духовен егоизъм.

Противодействащият извънземен разум не може да бъде над-игран от обикновен човек, това е принцип на самата игра. Даже подобен на този разум, представител на съседен извънземен разум, не може да го победи, защото борбата на това равнище е изключена, поради конвенцията за ненамеса. Изключването на цялата система е единствено възможно от по-високо енергийно равнище.

Егоизмът пречи на осъзнаването на тези прости закономерности. Човекът потънал в собствен егоизъм, не може да осъзнае собствената си безпътица, защото от това, той самият като външност и съвсем не като вътрешност, няма никакъв интерес.

Липсата на себеконтрол също пречи на липсата на осъзнаване на тези закономерности.

Осъзнаването им прави развързването на човека от оковите и нашийника, възможно. Така той може да стане свободен.

Системата не е създадена за да бъде надлъгана от човека. Системата не може да бъде победена по обикновен начин от обикновен човек. Само някой от конструкторите или представител от по-висока и финна йерархия може да постави начало на демонтажа.