OCМИ  МЕЖДУНАРОДЕН  СИМПОЗИУМ

СЕДЕМ  РИЛСКИ  ЕЗЕРА  2004

18  АВГУСТ 22  АВГУСТ

ПРОТОБЪЛГАРСКИ,  СЛАВЯНОБЪЛГАРСКИ,  СЪВРЕМЕННИ  ДУХОВНИ  УЧЕНИЯ     В  СЪЗВУЧИЕ  СЪС  СВЕТОВНИТЕ

 

Мото на Осмият Международен Симпозиум КООРДИНАЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

Откриване на симпозиума на 18 август от 18 часа

Хижа Рилски езера /Новата хижа/ - място на провеждане хола на хижата наличие на видео, телевизор, компютър и щрайбпроектор по време на лекциите.

Програмата на симпозиума се актуализира постоянно като съдържание и време на лекциите

За записвания и участие в симпозиума тел.02-986-77-73 книжарница Новото битие

или 02-975-38-70   или 0887 025 404

Лектори и  съответните лекции

        проф. Антон Антонов, Паметта на водата

        Хари Салман, Духовност във времето на глобализация

        академик Кирил Титов, президент на Международната  академия по информатика, основател на Школата ДЕИР гр. Санкт Петербург, Системата ДЕИР - представяне

        Наталия Андрющенко, преподавател от Школата ДЕИР, Курсове и семинари

        доцент Емил Минев, Слънчевата енергетика и Учителя Беинса Дуно-демонстрация на соларен модул на основа френелова оптика

        Христо Маджаров, Евреинът скитник под небето на Тангра, представяне на новата книга на автора, втора лекция Корени на Паневритмията

        Милош Сидеров, Блъгарианството

        Здравко Даскалов, Величие и непреходността на тракийската култура, Българите като носители и продължители на Тракийската култура, 2 лекция -Старите македонци българи, 3 лекция Истината за Владимир Расате

        Владимир Богданов, Биодинамично земеделие и генно манипулирани храни

        Симеон Симеонов, Музиката на Учителя

        Ина Дойнова, Паневритмия и музика

        Петър Ганев, За музикалната школа на Учителя - Беинса Дуно

        Евелина Тодорова, Йо Апел Гери Единна наука за вътрешната вселена

        Ани Бонева, Матрицата на здравето

        Надка Иванова, Педагогически въпроси в учението на Беинса Дуно

        Димитър Христов, Йога център Роза и координацията на вътрешен план Изток-България

 

Други лектори в хода на провеждане на Симпозиума, всички са добре дошли, когато осъзнават отговорността на сегашния момент, и съответно организационната част на събитията. Повече Координация!

 

 

                                          Следвай сърцето си!

 

ТЕМА ПЪРВА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

ХИЛЯДОЛЕТНАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ ДНЕШНИЯТ БЪЛГАРИН ОСЪЗНАВАЩ СЕБЕ СИ ПРОТИВ КОПИРАНЕТО НА ЧУЖДИ ЦЕННОСТНИ МОДЕЛИ

ТЕМА ВТОРА УЧИТЕЛЯ И БЪЛГАРИТЕ

УЧЕНИЕТО НА БЕИНСА ДУНО БОГОМИЛСТВО ТЕНГРИАНСТВО

ТЕМА ТРЕТА НАУКАТА КЪМ БЪДЕЩЕТО НА ШЕСТАТА РАСА

НАУКАТА ЕНЕРГОИНФОРМАЦИОНИКА И ПАМЕТТА НА ВОДАТА

ТЕМА ЧЕТВЪРТА НОВИ ШКОЛИ И УЧЕНИЯ

Откриване на симпозиума на 18 август от 18 часа

Хижа Рилски езера /Новата хижа/ - място на провеждане хола на хижата наличие на видео, телевизор, компютър и щрайбпроектор по време на лекциите.

Програмата на симпозиума се актуализира постоянно като съдържание и време на лекциите

За записвания и участие в симпозиума тел.02-986-77-73 книжарница Новото битие

или 02-975-38-70   или 0887 025 404

 

Организатори на симпозиума Културна Асоциация Беинса Дуно и Сдружение за Единение и добруване ДЕН /Добруващо единение за народа/

Поредният Осми Международен симпозиум се документира и по желание на участниците се поръчват видеокасети със записи от лекциите на симпозиума. Заявка по време на лекциите и след това.

Симпозиумът е ориентиран към прокарване на ценностни модели, идейни проекти и учения, свързани с прехода към Новата конструкция на човечество, позната като Култура на сърцето или още по-общо Шеста раса. От Сърдечната култура заради която Беинса Дуно пребивава тук в България 50 години неуморен труд Култура на сърцето към Глобалната Шеста раса на човечеството, позната като раса на Новия човек уникален във вселената със сърдечната си излъчвателна способност.

Симпозиумът е ориентиран към изначалната българска култура, изначално християнство, изначална българщина, изначален български дух, много различен по съдържание от популярната в научните кръгове българистика.

 

ТЕМИ НА СИМПОЗИУМА

БЕИНСА ДУНО РАЗВИТИЕ НА ХРИСТОВО СЪЗНАНИЕ ПЪТЯТ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО ШЕСТА КУЛТУРА И ШЕСТА КОРЕННА РАСА

БЪЛГАРИЯ КРЪСТОПЪТ МЕЖДУ ВЛИЯНИЕТО НА ВСЕМИРНОТО БЯЛО БРАТСТВО И ХРИСТОВИЯ ИМПУЛС

КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУ ДУХОВНИТЕ УЧЕНИЯ И РАЗВИТИЕ НА ХРИСТОВО СЪЗНАНИЕ

ЧОВЕЧЕСТВОТО ЕДИННО СЕМЕЙСТВО И ЕДИННО ИНФОРМАЦИОННО ПОЛЕ

БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ ПЛОЩАДКИ НА НОВИТЕ ЦЕННОСТНИ МОДЕЛИ

БЕИНСА ДУНО И ДЕЙНОСТТА НА ОМРААМ МИХАИЛ ИВАНОВ В ЕВРОПА

АКТУАЛНИ ЗДРАВНИ ЛЕКТОРИИ КУЛТУРА НА ИЗЧИСТВАНЕ УПРАЖНЕНИЕТО КУПОЛ ЗА СПРАВКА СИСТЕМА ДЕИР - ЕНЕРГОИНФОРМАЦИОНИКА

ОСЪЗНАВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СКАЧЕНИТЕ СЪДОВЕ В СОЦИУМА ХОРИЗОНТАЛЕН И ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ НА ПИРАМИДАТА НА СОЦИУМА

БЕИНСА ДУНО УЧИТЕЛЯ ОБЕДИНИТЕЛЕН ФАКТОР ЗА БЪЛГАРИТЕ

НОВИТЕ УЧЕНИЯ НА РУСИЯ ДМИТРИЙ ВЕРЕЩАГИН И СИСТЕМА ДЕИР

Българите заслужават да се вгледат в Беседите на Беинса Дуно, който се опитва да им покаже Пътя към Христовото съзнание.

 

 

Без Христово съзнание, България е загубена!

Но без Българщина също не ще я има.

Христово съзнание и българщина!