ПЪРВА ЧАСТ

КНИГА ЗА ПЪТЯПЪРВИ ЛИСТ: ТАО

  1 – ТАО, което е тао, не е тао, което е ТАО;
       ТАО, което не е тао, е тао, което е ТАО.
  2 – Именуваме го, назоваваме го, чертаем го: лъжа е. Защото име, което е име, не е името, което е Име; Име, което не е име, е името, което е Име. 
  3 – Без дреха, без покрив, без име е Изворът на Инг (Небето) и на Янг (Земята). 
  4 – С корона, с хотазбу (порфира), с име е Реката на безчислените същества. Изворът се разля и роди Реката. Недейте брои капките! 
  5 – Ти го наближаваш, като се отдалечаваш (в Себе Си); ти се отдалечаваш (от Него) като го наближаваш (в създадените от Него
неща). Ти го възприемаш, когато престанеш да мислиш, чувствуваш и усещаш. 
  6 – Със змията на мисълта, с тигъра на чувството и с паяка на усещането ти го убиваш (като възприятие); ти достигаш образа на стока, която се продава и купува.
  7 – Те са две (различни неща):
  8 – Изворът и Реката. 
  9 – Явени заедно, името им е знайно. 
10 – Изяснени заедно, началото им е потайно. 
11 – Съкровено, то става по-съкровено. Скрито, то се крие все повече. – Свива се навътре, пълзи към глъбините, сгърчва се като змийски сплитък. Ти го изпускаш. 
12 – Тълпата минава през тази врата. 
13 – Вратата, която е врата, не е вратата, която е Вратата; Вратата, която не е врата, е врата, която е Вратата.1 – Тао – път, деятел, Безусловното Непроявено,
Безусловното Проявено: Миров Разум; Творящ Извор.

2 – Име – глиф, означение, начертание, слово: средновековното – signatura; 
скелет на първата форма; фигура – в окултната
математика; сума, разлика, резултат или частно – в питагорейската
езотерика.

3 – Инг (Небе или Сърце) – Творящ Деятел; Янг (Земя или
Постигане. Diaphana Hominis) – Творящ Път, метод, творчески
план: в триграмите на Фо-Хи Инг се бележи с една отвесна черта,
а Янг – с пресечна отвесна или – водоравна.

4, 8 – Изворът (Тао) и Реката /Те) съставят Тройката
в архетипния свят, тъй като Изворът е Точка, а Реката – Триъгълник
с устата надолу, а с върха – в Тао.


ВТОРИ ЛИСТ: ИНГ

  1 – Хиляди (същества) знаят доброто; хиляди искат да правят
добро.
  2 – През дни, посветени на доброто – ето едно зло. 
  3 – Хиляди знаят честността; хиляди искат да бъдат честни. 
  4 – Ето безчестието.
  5 – Противните (понятия) са близнаци (раждат се заедно). 
  6 – Мъчното и лесното. 
  7 – Голямото и малкото. 
  8 – Висината и дъното.
  9 – Тембърът и звукът (на гласа). 
10 – Предното и задното. 
11 – Раждат се заедно, от Едно, съгласяват се или се разделят, сблъскват се или
пазят равновесие. 
12 – Съвършеният не върши низки работи, защото:
13 – ЗЛАТНОТО УЧЕНИЕ гласи: Върши и Мълчи! 
14 – Безчислен низ същества вършат: Той не замълчава делата им. 15 – Един мълчи: те не работят за Него. 
16 – Ето едно зло. 
17 – Създава ги, но не ги следва. 
18 – Облича ги, но не ги владее. 
19 – Къща е съградил, но не живее вътре. 
20 – Тропа – не го чуват. 
21 – Благовeен бонза (свещеник), той е елей и лампада, нож и жертвена кръв, покрив и врата.5 – 10 – Противните (Двойната полярност на Мировия Магичен
Двигател) се изразяват символично в магичните аксесоари: Мъчното
(Тао) и Лесното (тао); Голямото (Храмът) и Малкото (Прагът); Висината (Жертвеният Връшник) и Дъното (чашата за Жертвена Кръв); Тембърът (Магичното Слово) и Звукът (Магичният Шепот); Предното (Магичният Жезъл и Егидата) и Задното (Магичният Пояс и Магичният Дискос).

13 – ЗЛАТНОТО УЧЕНИЕ – Магичният Ритуал на Лао Дзъ, предаван
устно от Хиерофант на Посветен, заедно с Магичният Жезъл, през
всички векове: ученията му не са записвани, нито публикувани
когато и да е било: сега е достъпен само на Братята от Малта

21 – Елей (Магичен Жест, правен с трите първи пръста на лявата и петте на дясната ръка) и Лампада (Магично движение, наречено "Сила", – със свити пръсти, изобразяващо основната посока на пентакла, специфичен за това или онова магично действие); Покрив (сбиране токовете над главата, на темето, чрез вътрешно движение и външни операции) и Врата (противоположно насочване
на двата успоредни тока, минаващи край гръбначния стълб).
 


ТРЕТИ ЛИСТ: ЯНГ

  1 – От Мъдрост иде мъдростта, а реките отиват в Океана. 
  2 – Не превъзнасяй мъдреците – и войните ще спрат. 
  3 – Без бисер не можеш намери Бисер. 
  4 – Без богатство не можеш да се обогатиш. 
  5 – Не гледай това, което настоява да желаеш и да чувствуваш: тъй ще стигнеш мир.
  6 – Звезди греят; звезди падат; ти нямаш лъчи: сърцето ти е стена
на тъмница. 
  7 – Говори Съвършеният: 
  8 – Празно сърце – хубав вид;
  9 – Слаб облик – пъргаво тяло. 
10 – Затова: не желай; не разсъждавай;
11 – Желай да знаеш да действуваш; 
12 – Не стигай до действие; 
13 – Защото Действието отрича действието; защото действието отрича всяко Действие.1 – Мъдрост – ТЕ; мъдрост – Янг. 
Реките – "хилядите те" – безчислените отражения на Висшето ТЕ във Вселената; проектирани в Човека, те дават Десетте Печата (Китайските Сефироти): Слон – Гущер – Змия – Тигър – Ръка – Кладенец – Сноп – Рана – Бич – Огърлица; 
Океанът – ТАО.

3 – Бисер – ТАО; бисер – Инг.

6 – Звезди греят – Първото Творческо Четворно Движение (Четвъртият Ден в Мойсеевото "Битие"), което се бележи с Петозарна Звезда, писана с пет бои: Бяла, Червена, Жълта, Синя и Зелена.
– Звезди падат – Началото на Великото Дело. Първото Навлизане на Божественото Влияние. Затова темето на човека се нарича в таоизма "Златен Пръстен" или "Корен на ТАО".

7 – Съвършеният – Праотецът на Съкровеното Учение; Ко Хсуан от династията Ву, автор на "Кинг Канг Кинг" го нарича "Царствена Майка на Запада"; Западните го наричат Вотан (W); той предал Съкровеното Учение, дълбано върху двадесет и една плочи, на "Божествения Цар на Златната Дъга" (а не "Порта", както го изричат ориенталистите), когото Западните наричат Алтотас (Ai),
Хиерофантът на Иисус от Назарет; от него получил Учението, "Божественият Цар на Източната Хва" – когото Западните днес наричат "Белият Княз" (R).


ЧЕТВЪРТИ ЛИСТ: ЧОВЕК

  1 – ТАО е граница; ТАО е и средство; ТАО е ТАО. 
  2 – Може би, бездънност е ТАО. Може би, – стена с пет бойници. Може би, – пагода (храм) с три жертвеника.
  3 – Извор на Реката. 
  4 – Река, дето се корени Началото на всички същества.
  5 – Тайнствени са неговите възкрилия. 
  6 – Страшни – пътеките му.
  7 – Съвършеният говори тихо. 
  8 – Отваря вратите.
  9 – Чертае кръстопътищата на съдбата. 
10 – Изравнява блясъка; изравнява мрака на душата и сметта в скверностока на Великите Води. 
11 – Мълчи и прави знак. Мълчи и склапя очи. Мълчи и скръства ръце. 
12 – Подобен е на благочестив син.
13 – Аз не познавам Оногова, чийто син е. 
14 – Той е праотец по образ на Висшия. 
15 – Неговото име е Мълчание.2 – Стена с Пет Бойници – "Небесната стена". Архетипния План на мировата конструкция; Петте Бойници са поверени на Онези, които "Съкровеното учение" нарича "Пет Велики Стрелци", образуващи Небесната Пентаграма; знаковете им са: Лък – Тул – Стрела – Зъбец – Топка (за хвърляне; в мексиканските свещени писания лъкът за хвърляне на топки се нарича сарбакан). – Пагода с Три Жертвеника – "Храмът на Инг" – Всемирният Скелет на Творението, проектиран във Вселената и Човека като Т – две пресечни прави, образуващи буква Тау. Във Вселената – Млечният Път и Централният Огън; в Човека – Слънчевият Възел, – Теменният Възел и Пирамидалното Сплитане.

5 – Възкрилия – "Седемте Пещери на ТАО". С това таоистите бележат пълнотата на Архетипния Свят. (при гностиците – Plhroma, Crux Mundi Arhaetyprum – при розенкройцерите, според Кунрат – ср. "Amphytheatrum Sapientiae Divinae").
Чудовищата, Пазачи на Прага: Аспид – Царска Змия – Грифон – Крокодил – Хвърчащо Куче – Тритон – Слънчева Змия.

8 – Отваря Вратите – "Седемте Пещери на ТАО". Отварянето на Вратата е, както навсякъде в мистиката намек за Посвещението в неговите три основни действия: Изпитание – Жертва – Приемане.

9 – 11 – Магичната Мощ на Посветения, след като той има Ключовете на Червения Змей (Fohat) – в нейните Девет Разклонения, наричани от алхимиците с общо име "Всемирна Медицина".


Съдържание Следваща страница