ПЕТИ ЛИСТ : ОТВЕС

1 – Инг /Небето/ и Янг /Земята/ не са ли хубави? А съществата са празнота.
2 – Съвършеният не е ли добър? А съществата са мрачина.
3 – Инг /сърцето/ и Янг /постигането/ се наричат Ред и Закон. А как могат съществата да действуват /лишени от тях/?
4 – Празнота са, но не се безпокоят.
5 – Действуват и се отдалечават все повече и повече.
6 – Говорят и се лъжат все повече и повече.
7 – Мислят и се оплитат все повече и повече.
8 – Уви, не мога да ги уподобя на оногова, който замълчава своята мисъл в сърцето си.

3 – Инг /Сърцето/ и Янг/Постигането/ се наричат Ред и Закон.
Ред – мистичната Девятка, съставяща математичен скелет на Вселената.
Закон – мистичната Дванадесеторка, символизирана от Зодиака.
Законът, като начертание на Пътя се взема за израз на Архангелските
Редове: нему китайската мистика противопоставя Милостта, като
Път на Синовете Божии, на самоотреклите се Посветени, които се въплътяват като религиозни учители и социални водачи.


ШЕСТИ ЛИСТ: ВОДОРАВНА ЛИНИЯ

1 – Щерната на духа не мре: в дълбоки мрачини се тули тя извеки.
2 – Дълбока и тайнствена /мрачна/ е Вратата /на духа/.
3 – Инг /Небето/ и Янг /Земята/ са нейният праг. 4 – Вглъбявай се! Вглъбявай се като благочестив син – и ще влезеш. Недей пита: безполезно е.


4 – "Вглъбявай се" – обръщение с което се напомня, че предметните стихове съдържат разбулване на голяма магична и мистична тайна. И наистина, 1, 2, и 3 стих разбулват тройната тайна на Великото Дело: "Щерната" е средновековният алхимичен Атанор; "Мрачините" са Качествата и Пътищата; "Вратата" е Червеният Змей, а "Небето" и "Земята" са двата Полюса на този Змей в Човека: Leps Lucis Alba и Leps Lucis Nigra. Тези Два Полюса са "нейният праг". Прагът се минава след дълго търсене, борба, изкушение, изпити, жертва, победа и прославление. Тези седем етапа в развитието на Духовната Мистерия, в таоизма се наричат с общото име "Вглъбяване". "Вглъбявай се – и ще влезеш!" Вглъбявай се за да минеш Седемте Врати: "Вглъбяването" е същината на Пътя.


СЕДМИ ЛИСТ: КИНГ

1 – Инг и Янг са безкрайност. Инг и Янг са вечно пребиваване.
2 – Те не са самородни: знае се само, че са извеки родени.
3 – Затова са вечни.
4 – Ако гледат съвършения, хората ще виждат себе си зад него; но ще станат като Инг /Небето/.
5 – Чужди му са хората, но го обичат.
6 – /Инг – Съвършеният/ не губи нищо; едничък /той/ не мами. И затова едничък /той/ може да спечели, – едничък той.


2 – "...Не са самородни". Инг и Янг, двете взаимно перпендикулярни линии в скелета на мировата конструкция, се раждат от Творческия Трепет, изразен в двойното движение на развиващата се извън себе си Точка, която трасира своя път по един четал, отворен към света на творението, а с върха си обърнат винаги към Извора на Изначалната Светлина. Те – "не са самородни". Когато, следователно, Човекът преживява в себе си Седемте Дни на Творението, трябва да възпламени до Творчески Трепет Точката, която ще се раздвижи, за да роди Инг и Янг; в Света – Небе и Земя; в човека – Воля и Постигане.


ОСМИ ЛИСТ: ТОНГ

1 – Горе е Изворът.
2 – Водата е чиста: съвършени са /по скелет/ съществата, но /горе/ те не се движат.
3 – Където е тълпата, оттам излиза ръководството на ТАО.
4 – Чиста ли е Янг /Земята/? Сърцето е чисто като река.
5 – Чисти ли са хората? Те говорят самоуверено.
6 – Те действуват чисто, правдиво; работят свято, постъпват законно; по навик се влияят чисто, макар да не се вълнуват.
7 – Лъжа е, лъжа е: не е още ТАО в сърцето им.
8 – Не са още образ на съвършения.
9 – Затова не връзвай скакалци към свитъка на ТАЙНОТО УЧЕНИЕ: ще опорочи земната опашка небесното очертание.
10 – Кален дъжд над главата ти, мръсни струи по душата ти ще прокапят.
11 – Излишно е ръководството.
12 – Защото лицето, което е лице, не е Лицето но ТАО.


12 – Лице – форма, външната обвивка на творческия скелет, която – по атомен и молекулен строеж – носи в умален вид все още математическата структура на творческия невидим скелет. Ето защо – чрез вътрешно опознаване на формите може да се стигне до самите скелети.


ДЕВЕТИ ЛИСТ: ХОТАЗБУ

  1 – Да вземеш и да запазиш не е път на посветения. Хотазбу /Порфирата/ е в теб.
  2 – Действуваш, почиваш си: не трябва да пазиш /за себе си полученото/.
  3 – Злато и бисери в съкровищно подземие – би ли съумял да ги пазиш?
  4 – Говори посветеният:
  5 – Глад край тебе, изтощение около тебе, бездна в тебе, – а ти държиш бисерите?
  6 – Говори посветеният:
  7 – Богат, а суетен; бисер, а празнота; – богатството ще те напусне.
  8 – По стръмни предписания пълзи Законът и неговото подножие е – "дай"
  9 – По плъзгави сипеи струи Милостта и нейната висина е – "ето: вземи!"
10 – Намръщен е човекът на заслугата. Бръчки на достойнство упрекват знаещия в мълчание.
11 – Защото мълчанието е грях; защото Мълчанието е висша норма.
12 – Но мълчанието, което е мълчание, не е Мълчанието, което е име на ТАО; Мълчанието, което не е мълчание, е Мълчанието, което е име на ТАО.
13 – Човекът на Милостта има велико име. Защото само чистото име носи следа
от допиране на величието.
14 – Неговият дух прегръща звездните мъглявости и общува с бича на пламтящи комети.
15 – Неговият дух е при Бога, а ръката му – при хората.
16 – Погледът му сочи Висината, а подаянията му Дъното.
17 – Защото неговата торба за милостиня е обърната към
хижите без покрив
18 – и бастунът му тропа по улиците на човешкото страдание.
19 – Той е най-горе.
20 – Той раздава ТАО на търсещите.
21 – и Милост – на обеднелите.


11 – Мълчание – едно от имената на ТАО. Догдето мълчанието означава само едно от качествата на вътрешно Ученичество, Мълчанието е неговият горен тип. То е символизирано с крокодила /Soukchos/ в Египет, – един образ, който ясно ни довежда до тясната вътрешна аналогия на Крокодила с гностическата Риба /ictsz/, така често представяна като образ на Небесния Христос, чието име наистина е Мълчание.

Предишна страница Съдържание Следваща страница