ДВАДЕСЕТИ ЛИСТ: РАНА

1 – Който се вглъбява – не е нечестив.
2 – Равни, те вървят заедно по един и същи мост:
3 – добрият с лошият – те вървят заедно, но не могат се слeят.
4 – Нечестиви са: не могат да не бъдат нечестиви.
5 – Разпътните не понасят беда: и тази сган се радва, радва се, радва се с детинска невнимателна радост, радва се несдържано, радва се – както когато през дните на Ксуан /Четирите Месеца на Първото Равнодействие/ влиза пияна от възторг в подземните пагоди.
6 – ... Аз съм млад: не е време да бъда нещастен; аз приличам на дете, непрестанало още да бозае; аз съм млад: не е време да бъда замислен; аз приличам на какавида, не напуснала още своята обвивка... /мислят си те/.
7 – ...Истина, истина ви казвам: аз съм дете – вярно е словото ми – но дете непослушно и палаво; аз съм млад: но не е за щастие даден животът; аз приличам на дете – вярно е словото ми – но на дете, което подпалва хижата на баща си и го оставя просяк без покрив; аз съм млад: но не за безразсъдство е даден животът; аз приличам на бръмбар, който яде меда на скромни пчели... /казвам им аз/.
8 – Кой няма излишък? Но не се привързвам аз.
9 – На тези тъпосърдечни хора сърцето е мрежа, заплетена в глухи подмоли; сърце без цена; мрежа без стръв; – истина говоря: мрежа без стръв.
10 – Беди на прага: беди стоят на прага ви – а вие сте леки, леки.
11 – Казват:
12 – Бистър ум имаме.
13 – Казвам:
14 – Мъти се лазурът на вашето езеро; що ли плува в него?
15 – Казват:
16 – Прилежен ум имаме.
17 – Казвам:
18 – Скръб ще се излюпи от тези яйца, прилежно мътени.
19 – Безучастни като морето – мътни като безпокойни талази.
20 – Дирят печалба; търсят придобивка; по тъмни предместия се лута стъпката им.
21 – Казват:
22 – Ние сме като топка: ние сме подвижни, красиви и стремителни.
23 – Гласът на мъдрия:
24 – Вие сте като топка: вие сте като топката, която поваля тигър, но влиза в устата му, за да го повали.
25 – Казват:
26 – Лесно е да бъдем хора: родителите всичко ни дават.
27 – Казвам:
28 – Деца, родителите ви държат на колене, защото не ви знаят. Не ви знаят ли? Истина ви казвам, те ви знаят, но ви обичат.
29 – Защото змията с любов се сплита около змийчето, което ще влее отрова в кръвта
30 – Истина ви казвам: непознати сте ми.
31 – Защото ФАН КОА ТУ /Книгата на Обратите/ говори:
32 – Глас – без дума;
33 – Слушане – без звук;
34 – Светлина – без лъч;
35 – Виждане – без предмети;
36 – Пипване – без допиране;
37 – Обладаване – без притежание;
38 – Това са те: Това са капките кръв от Ухапването на Змея.
39 – Да се молиш със затворени уста;
40 – Да вярваш със запушени уши;
41 – да заповядаш със склопени очи;
42 – Да вземаш с неподвижни ръце:
43 – Ето Ухапването на Змея.
44 – ТАО се въдворява в теб: ТАО опложда със съскане и гърчене, с огън целува и милва с мълния; ТАО опложда и убива.
45 – ТАО – Безмълвният мълви това.30 – 45 стихове, както и 19 – 25 стихове на Деветнадесетия Лист цитират едно парче от ритуалната "Книга на Обратите". Посочените стихове трактуват една вътрешна операция, която е секрет на всички Тайни Школи. То е развитието в човека на онази змиевидна сила, която Изтокът нарича Кундалини, а Западът – Лепс Луцис. В цитираните стихове операцията е указана кратко, но съществено: укрити са само Центровете на телата, към които трябва да се насочат усилията на Ученика. Те се указват винаги устно от Учителя. В богомилската легенда "Стефанит и Ихнилат", където Бикът /Земята/ и Лъвът /Огънят/, символизиращи Двата полюса на Мировата Змия, водят беседа, се казва: "... Да, ти ще влезеш. В най-съкровеното ще влезеш ти: но – дали Езикът ти носи язвите на света, дали Бедрата ти знаят проказата на чуждия грях, дали Шията ти усеща студеното острие на ножа, който виси над човешката престъпност? И ти намажи с Елей рогата си; на бедрата ти ще сложат подпоясник от бодлива Папрат; на гърлото ти – верига от Скорпии, на твоето виме – венец от Змии...И започни навлизането в Долината на страха, догдето твоята желязна подкова стане Змия, гвоздеите – Язви, юздата – Жило, поводът – съскащ разцепен Язик, хомотът – паст на гладен Лъв...И започни навлизането, за да спреш в часа, когато заговори Вселената, когато цялата Вселена заговори, че е тъмно, че е много тъмно на Земята, на Небето, в Бездните и в поднебесните Щерни...И тогава започни да се отдалечаваш...!"


ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ ЛИСТ: ОСТРИЕ

  1 – Висшето ТЕ, бляскавото ТЕ, прозрачното ТЕ разкрива ТАО. Но не познават търсещите ТЕ: те знаят "те".
  2 – Защото "те", което е "те", не е "те", което е ТЕ; ТЕ, което не е те, е те, което е ТЕ.
  3 – ТАО дава изобилие на всичко.
  4 – Дълго чака, но получава изобилие.
  5 – Изобилие получава и пак чака;
  6 – защото в сърцето си има вече подпора.
  7 – Пак чака, пак получава, а в сърцето си има вече изобилие.
  8 – Пак различава, пак чезне, пак се моли на Инг; а в сърцето си има вече Вихър.
  9 – Вихърът е верен и праведен.
10 – В сърцето
си има надежда; отвеки до днес не е забравил той името на ТЕ;
11 – защото учи, наставлява, води, управлява, насочва, обича.
12 – Как знаем ние да учим и управляваме?
13 – Ето как: задръжте всичко това.1 – ТЕ разкрива ТАО: в областта на морала Мъдростта разбуля тайните на Творящата Воля.

3 – Изобилие: Плерома; Сияние /Зохар/; Корона /Кетер/; Архетипен Свят; в мира на формите – Единство; Математическо – плоско съдържание на фигурата.

6 – Подпора – централната характерна линия – ос, около която се натрупват атомите, за да кристализират даден агрегат; тази ос може да бъде само в две положения: отвесна или водоравна.

8 – Инг: Деятелното начало; – вихър: Движещият се около своята централна, неподвижна Точка кръст, образуван от линията – ос и вертикалната спрямо нея линия: този Кръст, заедно с една или повече линии, образува скелета на всяка форма във Вселената.

9 – Верен: праволинеен или сферичен; Праведен: спираловиден или обратен назъбен.

10 – Надежда: Основание; Предание; Тайно Слово.

11 – учи – път на Религиозния Водач; наставлява – път на Хиерофанта – Пазител на Мистериите; води – път на Политическия Водач; управлява – път на Законника; насочва – път на Непознатия /Тайният Учител, който води цели народи/; обича – път на Мистика – Съзерцател.

13 – "Задръжте всичко това" – указание, което загатва, че в идните редове ще се разкрие онова, което дава съдържание на миналия стих.


ДВАДЕСЕТ И ВТОРИ ЛИСТ: РЪКОВОДЕНЕ

  1 – Пречупен, но цял.
  2 – Прав, но пукнат.
  3 – Побъркан, но удостоен.
  4 – Закрилен, но нов.
  5 – С малко добивка се пази.
  6 – С много добивка се губи.
  7 – Тъй съвършеният съединява всичко в едно сплитане.
  8 – Защото шест пръчки не са още сноп.
  9 – Сноп: седем пръчки свързани.
10 – Кръгът на ТАО е тази връзка.
11 – Съвършеният е отливък на Горното.
12 – Съвършеният е образец на другите: следвай го!
13 – Не се вижда: свети.
14 – Не му влияят: действува.
15 – Не получава: дава.
16 – Не го намират: търси.
17 – Не свирепее: умерен е; нито се запалва: жар е; нито излиза от себе си: той е в другите.
18 Не е излишен: без него не може. Дълго трае. Негови са следите, съскането, вековете, пръстенът, народите.
19 – Не е безпокоен: значи никой не е заставен да се безпокои.
20 – Отвеки, може би, а сигурно отдълго, пречупеният е цялостен.
21 – Защото е направил от едното две.
22 – И е смесил елея с вода.
23 – Тъй говориш, когато учиш невежи.
24 – Когато станат цялостни, те влизат в ТАО.
25 – Защото ФАН КОА ТУ /Книга на Обратите/ говори:
26 – Сънят е заповедник на чувства, мисли, и усещания;
27 – Сънят е сансара /измама/;
28 – Сансара е властник на света;
29 – Не слушай сансара, ни света;
30 – Защото към сухи извори отвеждат стъпките ти;
31 – Тъй главата спи на сърцето на брата ти, душата дреме на неговото коляно, а твоята воля е вцепенена върху неговото междуочие;
32 – Лявото на тялото му отговаря на Лявото на духа ти;
33 – Дясното на духа ти отговаря на Дясното на тялото му;
34 – Трима действуват; Трима разговарят; Трима се сплитат; – и тъй се ражда Законът на КАО ТУ /Долното е Горе – Горното е Долу/;
35 – Лявото ти нека нека прониже Лявото му; Дясното му нека прониже Дясното ти;
36 – Тъй твоята мисъл ще стане негова мисъл; а неговата кръв – твоя кръв;
37 – Ухапването на Змея ще се завърши;
38 – Ще разкрили полет, и ще хвръкне Змеят;
39 – Разделени между крилата му, сближени над главата му, вие ще бъдете невидими;
40 – Ще станете едно с Инг;
41 – Ще бъдете занапред двама и Едно – и вашият глас ще бъде Глас на Древния.
42 – Творчеството и раждането са познаваеми; ТАО е Творец; ТЕ е родилка; ТАО и ТЕ не подлежат на познаване: Творецът на Света и Родилката на Съществата.
43 – Познаваеми, те слизат.
44 – Познаваеми, те се разлагат.
45 – Познаваеми, ТАО и ТЕ се явяват като Светът и Сансара.1 – Пречупен: преломен, отразен, обратен; – цял: изхождащ, прав, личен, скрепен в себе си.

2 – Прав: насочен напред, творящ, излъчващ; – пукнат: насочен надолу, кристализиран, разпилян.

3 – Побъркан: отдалечен от Извора, разбит в много посоки, развъртян в творяща спирала; удостоен: задържащ в себе си примитивната Капка на Извора, Централното Семе – Зърно, Съсредоточената Струя – Живот.

7 – Сплитане: изпитание.

13 – Свети: дава Пътя на Преданието.

14 – Действува: разкрива навън Вътрешната Спирала.

15 – Дава: убива и животвори.

16 – Търси: пренася Слънчевите и Лунни токове във Вселената; проводник е на промисъла; развива строг морал.

17 – Умерен: волен господар на себе си, неволен господар на другите: – център на облагородяващи влияния; – в другите: влязъл в Единството на Духа.

18 – Следите: законите на човешкият свят; – Съскането – мистичното ръководство; – Вековете – циклите на мировото развитие; Пръстенът – кръговратът на неотменна причинност; – Народите – обществените агрегати, на които Той е Централен Монад.

28 – Сансара и – дума на тибетския таоизъм, от палийски корен;

31 – 40 – стихове разкриват Края на Великото Дело; Лявото /Крило на Човека, Лявата Част, Лявата Мрежа от токове/ и Дясното – трябва да се сменят; Завършекът на Великото Дело зависи от Арканата, наречена – "Сплитане, Фиксиране и Обръщане на полюсите".

43 – 45 Светът е едно разлято, мъгливо и грубо въплъщение на Висшите Начертания.


ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ ЛИСТ: ОБРАЗ

  1 – Малко да говориш – то е все едно да имаш воля към живот.
  2 – Мълчаливецът действува по воля.
  3 – Волята към живот го води из подземни стъпала към слънчеви върхове.
  4 – И слуша. И се подчинява. И е покорен.
  5 – Кому покорен?
  6 – На своята воля към живот.
  7 – А що не се покорява на покорния? Кой не слуша посветения? Що отстъпва пред волята към живот?
  8 – Зове вятъра, а не определя – от коя посока.
  9 – Зове дъжда, а не казва – кой ден.
10 Знае да действува. Знае брака на Небе /Инг/ и Земя /Янг/.
11 – Инг и Янг не ще пребъдат вечно: а съществата не са ли тъй /също тленни/?
12 – Затова говори ЗЛАТНОТО УЧЕНИЕ:
13 – Следващият ТАО е едно с ТАО.
14 – Следващият ТЕ е едно с ТЕ.
15 – Следващият доброто е едно с доброто.
16 – Следващият гибелта е едно с гибелта.
17 – Едно ли си с ТАО, ти си овладял ТАО.
18 – Едно ли си с ТЕ, ти си постигнал ТЕ.
19 – Едно ли си с доброто, ти си спечелил доброто.
20 – Едно ли си с гибелта, ти си обречен на гибел.
21 – Вярно е словото ми, синове, вярно е словото ми.
22 – Усмихнати и подмигващи, недейте осмива речите на знаещия.
23 – Защото малко доверие означава недоверие.2 – Мълчаливецът: непознатият /Съкровеният учител/.

6 – Воля към Живот: Разбудената Змиеогнена Сила.

8 – Пътя на Змиеогнената Сила през Стихиите /Творческия път/.

9 – Пътя на тая Сила през Елементите /Промислителен път/.

10 – Пътя на същата Сила през човешките общества /Ръководствен Път/.

12 – ЗЛАТНОТО УЧЕНИЕ: Великата Лемурийска традиция.

16 – Следващият Гибелта: Хиерофантът – Служител на Черните Мистерии.

17 – "... овладял ТАО" – : създал Велика Верига на Промисляща Милост /Благодат/.

18 – "... постигнал ТЕ" – : създал Точка на Спасение, която увлича търсещите и раздава хляб на Бедните по Дух.

21 – "... вярно е словото ми" – указание, че думите, изказани в паралелните стихове, съставят учение на Тайно Предание, че са чути; тъй, Източните казват: "така съм чул аз"; Исус от Назарет говори също: "истина, истина ви казвам"; а средновековните автори почват своите секретни изложения с думите: "Истински Образ" /"VERA IMAGO"/.


ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ЛИСТ: ЗВУК

  1 – Не стои прав онзи, който се изправя на пръсти.
  2 – Не ходи онзи, който се обтяга на колене.
  3 – Не вижда онзи, който се взира.
  4 – Не притежава онзи, който е богат.
  5 – Няма достойнство онзи, който хули.
  6 – Не остава онзи, който е излишен.
  7 – Ето думите на ТАО:
  8 – Запази останките, за да нахраниш гладните.
  9 – Защото не е сит онзи, който яде.
10 – Нито е разумен онзи, който говори /а не знае/.
11 – Нито пък онзи, – който мълчи /а знае и трябва да говори/.
12 – Всички същества – може би – всички същества, мисля си аз, са лоши: И тъй, къде е онзи, който има ТАО?

1 – "... стои прав" –: съставя стълб на Предание.

2 – "... ходи" –: ръководи Избраници.

3 – "... вижда" –: възстановява миналото шествие на Идеите.

4 – "... притежава" –: владее Арканите на Малкото и Великото Дело.

5 – "... има достойнства" –: има съдбоносни и постоянни връзки с известна земя или народ.

6 – "... остава" –: въплътява се постоянно, за да изживее Пътя на Страданието, Изкуплението и Жертвата.

7 – "... думите" –: обозначенията, които се разкриват в йероглифните плочи, толкова на брой, колкото букви съставят думите на писания оригинал.

8 – "... запази останките" –: говори с притчи.

9 – "... сит е" –: работи като Пазител на Мистериите.

10 – "... разумен" –: влиза в Мировите Строители.

11 – "... говори" –: влиза в Мировите Съдници /в Индийската Традиция – Владиците на Карма/.

12 – "... къде е..." –: къде е неговото Жилище, неговият Център, какъв е Знакът /име, изречение и ръкописен образ/, с чието посредничество Ученикът може да общува с Избраник, който има ТАО. Както във всички традиции, и в Лемурийската Традиция има подобни "Знакове". Обикновено върху плочка се гравират образи на йероглифични животни, с името, написано със стария лемурийски алфабет, с изречението на Мъдреца, а отзад на плочката има пергаментно листче с образа, писан с лявата ръка на Посветения.

Предишна страница Съдържание Следваща страница