ТРИДЕСЕТ И ПЕТИ ЛИСТ: ЗВЕЗДА

  1 – Кръгът е образ на ТАО: съвършеният е отпечатък на ТАО.
  2 – Всички същества излизат от ТАО.
  3 – Излизат и не престават /никога/ да излизат.
  4 – Мир цари навред. Раздават се приятни думи на благоговейна почит.
  5 – За чуждите на Вътрешното – Мълчанието е доста.
  6 – А за вътрешните – ТАО излиза от устата /като устно предание/.
  7 – Който говори бързо, говори без сладост.
  8 – Гледа ТАО, а не го вижда добре.
  9 – Слуша ТАО, а го не чува добре.
10 – Подражава му, но не може да го пази.
11 – ЗЛАТНОТО УЧЕНИЕ говори тъй.1 – Кръг: граница, в която трябва да се образува една форма. Кръгът е синур на Кръста. Горе Кръгът символизира Пълнотата, а долу – Творческото Излияние. – Съвършеният: Слънцето; затова в древните китайски книги Слънцето се бележи с Кръстосан Кръг.


ТРИДЕСЕТ И ШЕСТИ ЛИСТ: КРЪВ

  1 – Може ли да се умали /съвършеният/? ТАО му дава да
се уголеми.

  2 – Може ли да се умори? ТАО го засилва.
  3 – Иска ли да печели достойнство? ТАО му дава титла.
  4 – Иска ли да се сбере? ТАО му дава единение.
  5 – За малцина от хората /става това/: за озарените.
  6 – Слабият става силен.
  7 – Умората става бодрост.
  8 – Рибата не може да излезе от дъното на реката.
  9 – Тъй царството чака само по себе си своето съвършенство: то заповядва на
хората, без да търси заслуга, отличие, или благодарност.3 – Достойнство: Магичен Жезъл.

8 – Царството: Сефиротната Плерома на Небесата.


ТРИДЕСЕТ И СЕДМИ ЛИСТ: КРАЙ

  1 – Истинската страна на ТАО не е заслугата.
  2 – ТАО не действува. Никога не действува ТАО.
  3 – Когато царете добре и строго започнат да управляват, съществата сами ще се превърнат на сами Себе Си.
  4 – Преобразени, може би, те още ще пожелаят злото.
  5 – Ще ги предваря: ТАО няма име, но е могъщество.
  6 – Не го знаят:
  7 – защото мощта, която е мощ, не е мощ, която е Мощта; а Мощта,
която не е мощ, е мощта, която е Мощ.
  8 – ТАО няма име, но е могъщество.
  9 – Да търсят /хората/ Горното; да дишат за Единството, но да нямат желание.
10 – Да нямаш желание – значи да живееш в мир.
11 – Хората ще станат разсъдливи.
12 – Не ум трябва на Служителите:
предпазливо стой, защото змия ще те ухапе.
13 – И как ще се разбули Онзи, чието име е преходност на времето, а чието означение е Змей?  1 – Заслуга: Спасение, Изкупление.

Предишна страница Съдържание Следваща страница