Welcome

ОТНОСНО ИЗДАВАНИЯ ВЕСТНИК “МАТРИЦАТА”

/С НАДЕЖДА ДА СЕ ПОЯВИ В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД/

Настоящият вестник като издателска линия се дистанцира от следните идейни платформи: нацизъм, анархизъм, антисемитизъм, масонство, илюминатство, комунизъм – особено в последната му разновидност “глобален социализъм”. Вестникът отказва да работи и сътрудничи за изграждането на Новия Световен Ред върху тази планета.

Бихме искали да изразим предупреждението, че вестникът не е предназначен за последователи на Източните духовни учения, Стария Завет, християнските протестантски деноминации. Вестникът също така не е предназначен за последователи “масони”особено от високите етажи на пирамидата им, както и всички останали тайни окултни общества и всякакви сектантски формирования.. Изброените все пак биха могли да направят опит в разгръщането му.

ПРИЦЕЛЪТ НА ВЕСТНИКА

Наименованието - най-точно дава отговор на въпроса.

Младото поколение и всички онези, които споделят долуизложеното определение на същността на “матрицата”!

Всъщност какво е Матрицата? Математически термин познат от училище, филм за някаква компютърна реалност или филм станал известен по неведоми пътища или пък просто ……..! Тайна, която предстои да открием, когато искаме искрено да я постигнем!

Епизод от филма:

“Матрицата е навсякъде. Тя е всичко около вас. Тя е светът, поставен пред очите ви за да ви заслепи за истината. Истината, че сте роби, че сте родени в окови.”

“Матрицата е навсякъде, тя е всичко около вас, тя ви държи, тя ви притежава, тя ви има – Има нещо нередно в този свят!”

И така, едва ли източникът даващ информация за наличието на робство, има нещо общо с Матрицата. Дори и да не му се вярва, защо пък да не се провери. А ако сме роби, а всъщност си мислим, че сме свободни!

Роби на съвременната цивилизация, роби на консумативното общество, роби на собственото си потребление, част от коловоза в който ни е натикала самата Матрица.

Казано е точно: “Родени сте в окови.”

Младото поколение и всички онези, които споделят гореизложеното определение на същността на “матрицата”! Ето това е първият прицел на настоящия вестник.

Осъзнаването на наличието на Матрицата променя живота на човека. Тогава в неговото съзнание намира своето място думата “манипулация”. Манипулацията, това не е само понятие свързано със задкулисните игри на политици и банкери. Манипулацията е всекидневие. Разбирането на механизма на манипулацията прави човека аналитичен и способен сам да се пази от нейните пипала. През тази призма човек започва да изследва света. Не просто, като заявява, това е така, а преди всичко като си задава въпроси, защо това е така и от кога е така. Нима Създателят е създал човека да бъде жалък роб на паричната система и като че ли, кой е всъщност модела, който човек трябва да следва: – този, който манипулацията му налага или този, към който му сочат пътя подобни образци като “Полет над кукувиче гнездо” /Кен Киси/, “Матрицата”, “В какво се превръщат мечтите”.

Очевидно има някакъв път за излизане от лепкавото блато, а не просто дрога, бизнес и пари, секс и консумация, опаковки и грим, убиване на времето дадено му на човека да пребивава на земята. А може би, все пак има някакъв път, и този път се опитват да го посочат някои човеци с големи сърца на своите събратя.

Вторият основен прицел на вестника - това е разкриване механизмите на манипулацията, която се извършва в съвременното общество.

От политиката и медиите, до музиката, пазара и бита. От потреблението на кола и чипс, до осъзнаването на отговорността от едно гласуване рефлектиращо впоследствие в бъдещето на децата, възпитавани открито с еротика - порно и бисексуалност. Информиране на съвременния човек, че е манипулиран, както от телевизията и пресата, така и от филмите, така и чрез храните и напитките, като се стигне до финната дрога на култовете и сектите.

Матрицата, информирането, разкриването лостовете на манипулацията – тогава излиза, че вестникът се опитва да направи прозрачно “кукленото шоу” в сегашното общество.

Кой са куклите и кои – кукловодите!

Там където има манипулация – то неизбежно там присъства и някаква конспирация. Като се има предвид правилото: Всяка конспирация, която стане очевидна, вече не е конспирация.

И така, матрицата, информирането, манипулацията, конспирацията, Новият Световен ред, като нещо което се явява локално следствие на тези понятия, и накрая – Правото на свободен Избор.

Накратко, матрицата е вестник за теорията на манипулацията, целящ информирането на куклите и техните кукловоди за по-големия План над тях изработен очевидно от по-високото равнище на кукловоди.

Вестник за всеки буден българин, разузнавач, аналитичен експерт в дадена фирма, обикновен търговец, студент, аспирант или безработен очакващ своя шанс, всеки един от тях, като стане сутрин от сън, когато пусне новините, би могъл имайки информацията за Матрицата, да пречупва чутото от Новините през тази своя нова призма. И така да се пази, когато се опитват по евтин начин да го изманипулират, или да му продадат овехтелите дрехи на водеща към погибел култура или образование.

Вестник, който би могъл да бъде придружен от едно радио предаване за разкриване на механизмите на Кукленото шоу, в което и куклите и кукловодите, всички те участват като играчи в Голямата Игра.

Всъщност сегашният ред – кому се харесва – направете един експеримент и запитайте хората около вас. Ще намерите ли поне един който е готов да остане да живее по същия начин тук на планетата ако не е принуден. Всички питат, а какво предлагате? Да се сложи край на робството, като се обясни на човека, че е манипулиран, че има манипулация, която пречи извън законите на създателя, на развитието на човешките същества тук на земята.

Предлагаме: Хората от тази планета да знаят, че има и друг път. И този друг път се определя ог тях самите. Но, че има и една сила, която изкуствено иска да им попречи да видят този друг път, защото тогава няма да може да ги държи в подчинение.

От аспекта на манипулацията, става кристално ясно, защо през последните няколко века, образованието е било именно такова, защо цялото обществено устройство е работело като по часовник в името на поддържането на тази конспирация, за която говори Матрицата.

Тази конспирация, или провеждането на тази манипулация, нямат нищо общо с Реда на Нашият Създател. И точно това, хората трябва да научат най-после, за да не продължават да плащат данък на овехтели окултисти, евтини астролози, бедни екстрасенси, жалки и нещастни религиозни водачи. Има само един Създател, този който е вдъхнал на човека Искрата на човешката душа, "ти що си в мене Боже, в мен – сърцето и душата” – казал го е поетът.

Най-жестоката манипулация през последните десетки и стотици години, се е провеждала под флага на религиите, култовете, сектите, но също така и под флага на консумативното общество, също така под флага на исконната потребност и жажда на човека да има спокойствие, осигуреност на стари години, партньор в живота, частица топлина. И така възползвайки се от основните вградени от Създателя на материалното битие, потребности – за себесъхранение, себеоцеляване и партньор в живота за продължаване на рода, Силата на Тъмнината, свързана с противодействащ Извънземен разум, е установила през вековете един ред, който се опитва да се увековечи под наименованието Нов Световен Ред.

Скритата конспирация, вече станала открита, даже прозрачна в последно време.

И така, хората трябва да узнаят за всичко това! Крайно време е те да узнаят за истинския план на своя Създател, а не за този, който им е бил предлаган с манипулация и лъжа през вековете от тайните братства.

Конспирацията и Новият Световен Ред, са нещо, което няма нищо общо с вътрешната същност на човека и онова, което е заложено в него от Твореца.

Никой не иска да бъде лъган. Никой не иска да бъде манипулиран. Исконният стремеж да бъдеш като създателя – свободен и вечно творящ, е заложен в човека. Странно е, че именно този стремеж на човека да се стреми да бъде като Създателя си свободен, да бъде неманипулиран – неуправляем, е бил хитро и умело използван от силите на Тъмнината. В стремежа му да има от онова, което е най-скъпото – човешката способност за излъчване на топлота, в стремежа му да бъде красив пред любимия, точно тук се е извършвала великата манипулация през вековете.

Цялото човечество е било водено за носа в продължение на цели десетилетия. Цели глави и части в учебниците по история предстои да бъдат ревизирани и представени в нова светлина, защото онова, което е било написано е част от играта, изцяло манипулирана.

И това трябва да се разкрие на хората!

Човекът трябва да опознае собствената си конструкция, тази, която му е присъща, а не тази с която по изкуствен начин през последните векове са се опитвали да го подлъгват окултните и политическите му наставници. Сегашният окултизъм произтича от извънземния разум, който му е време да се оттегли и да остави човечеството само на себе си.

Религиозните и култови водачи, политическите и икономически водачи на това човечество, е време да осъзнаят, че тяхното време вече изтича. Журналисти, бизнесмени, политици, общественици, е време да подменят своята парадигма на светоглед. Въпросът е с какво!

Начинът по който досега те са схващали света, е бил начин, наложен им от Системата. В името на манипулацията, те също са били манипулирани, но на по-високо ниво. Както куклите, така и кукловодите от ниския етаж са били еднакво управлявани от системата. Време е те сега да осъзнаят безсмислието на тази своя доброволна игра, защото матрицата ги е впрегнала доброволно все пак, след като ги е накарала да осъзнаят, че няма никакъв друг път.

И сега е време, те да кажат “стоп” на системата! Да направят крачката! Всъщност именно от това, те сега се страхуват, като се опитват със сетни средства да продължат и с миг своето царуване на “управлямащи” – кукловоди в съзнанието на човека. Но нима човекът не вижда прозрачната схема на кукленото шоу!

Време е за промени и ако някой в момента говори на хората, че трябвало именно сега те да се развиват вътрешно, без да се интересуват от външните революционни изблици за промяна, то той е лъжец! Промяната вътрешно, в момента се осъществява в точен синхрон с необходимата промяна отвън. Без промяна на тази външна архитектура, човешката душа не може да се развива. Старите окултисти надробиха твърде много трици и посяха твърде много лъжа в човешкото съзнание по тази тема. Не може да се иска от една рибка да обитава аквариум, в който водната среда липсва, а е подменена примерно с уиски. Притокът на живителен въздух е необходим за човека, вместо предлагащите му се опушени заведения с цигарен дим, и алкохолни изпарения. Свободата да избира какво да работи, просто заради желанието да направи нещо полезно, е възможна ако се премахне натрапения вечен страх – ще оцелея ли физически без пари, ако произведеното или продукта не мога да продам.

Вестникът е предвестник на промени не само в България, а и върху цялата Планета!

Естествено, това би могло да бъде отново прикрито и незабелязано. Но Господа Мислещи Хора, вижте! Задава се една огромна снежна топка, “ЛАВИНА”, наречена “не искаме повече да ни лъжете и манипулирате”, и тази огромна лавинообразна маса се движи, като помита всичко пред себе си. Тежко на тези, които застанат на пътя и продължат да защитават стария ред на лъжа и лицемерие, на правото на силния в изкуствената джунгла на големия град. Според Закона на материалното битие, малкото застанало на пътя на Голямото отстъпва или бива стъпкано безмилостно. Това повтаряме, не е закон от Регистъра на нашия създател, който е безкрайно милосърден. И за да се спасят повече от бъдещата лавинообразна история, се дават някои предупреждения в името на проглеждането на още малцината.

Няма сила, която да спре Новото, а това че старото се страхува и с всички сили се опитва да се окопае и удължи съществуването си, това също е нормално. Но има един път, когато се слиза от сцената с достойнство и признаване на грешките, с осъзнаване че повече не може да се продължава по този път, с твърдения, че “само чрез хаос се управлявало стадото за да бъде доведено впоследствие до стабилитет и възстановен баланс”.

Проблемът е, че човекът притежава това достойнство, но не му се позволява да го приложи. Защото за да се види реално ситуацията, трябва първо да се отворят очите, а точно това не е угодно на Опекуните от Извънземният Разум. Те наричат себе си Градинари. И като такива, смятат себе си способни да бъдат единствено Наставници на сегашните хора на земята.

Тяхното време също изтича. От Големите кукловоди ще зависи оттеглянето и на малките кукловоди. И ако това оттегляне се извърши под знака на разбирането между Разума и душата, това би било знак, че пред тази планета има едно ново бъдеще. Тъй като на нея ще има място за всички!

Но той като неин обитател, просто ще иска в бъдеще да бъде оставен сам да взема решенията.

Опит за очертаване стила на вестника!

Научно в смисъл проверено и аналитично, интуитивно без изпадане в суха дискусионна и безплодна атмосфера. Факти от системата – манипулираща обществото! Анализ, възможност за вземане на собствено решение, на база информация. Както и на база осъзнаване работата на вътрешната лаборатория, там от където най-лесно биха могли да прокарат евентуална манипулация.

Хората имат право да бъдат информирани и оставени сами да решават съдбата си!

Това е правото заложено в тях от Създателя – право на Свободен Избор.

Кой е тогава най-големият нарушител на това право? Не е ли същият този, който е и най-големият въстаник срещу Създателя.

Тръгвайки по линията на непозволяване /недаване на възможност/ на сегашния човек да избира под претекст, че бил още неузрял, ние се изпречваме пред волята на Създателя, който в момента иска да се промени ситуацията на планетата.