МИЛЕНИУМ - 2000 - РИТУАЛ – ПОСЛАНИЕ КЪМ ХОРАТА!

 

Нека обясним, нещо повече за това, което считаме, че би могло да се прави в навечерието на т.нар. Миленеум. И аз наблягам на израза “би могло”, тъй като въобще не бих искал да търся начини да ви призовавам, какво трябва и какво не трябва да правите. Всекиму ще говори неговата собствена интуиция, а не аз, нито пък някой друг. Но бих могъл да ви предложа някои наброски, за това, което аз съм убеден, че е планирано за през нощта на 31 декември – 1 януари. И тогава, за всекиго остава сам да прецени кое е най-доброто в неговата лична ситуация, в съответното му разположение върху мрежата, състояща се от човешки акупунктурни точки върху нашата планета.

Илюминатите контролират посоката на развитие на големите общности като ги манипулират чрез начина на мислене и емоциите – т.е. чувстването /различно от усещането/ и най-вече решително чрез разбиването на техните вродени съзнателности помежду им, както и разделяйки съзнанието от безпределното вътрешно състояние на самите себе си. Те искат от нас да живеем живота си като една яйчена черупка, загубили връзка с безкрая, с цялата мъдрост, познание, с любовта и интуитивното знание.

Веднаж случило се това изпадане в състояние на подобна черупка, ние ставаме зависими от информацията с която ни бомбардират върху нашето съзнание чрез очите и ушите. Това става лесно възможно посредством илюминатския метод за контрол чрез медиите, образователната система, науката, и т.н. Не е чудно, че тогава толкова хора се намират под хипноза от илюзиите излъчвани от тези източници.

Днешният дневен ред е насочен към излъчване на едно призвание за един по-дълъг период от време относно вибрациите на планетата набиращи скорост и темпове и въвеждащи множество от хора в състояние на разбуденост към една нова действителност за целия свят. Уверил съм се в това по време на моите продължителни пътувания в различни точки на земята в около 25 страни през последните три години. Но Илюминатите също знаят за тези енергийни цикли и твърде от отдавна работят по въпроса как да противодействат на това вибрационно разбуждане действащо като баня върху цялата ни планета с една нова неподозирана сила под формата на цикли.

Аз лично смятам, че този гъст физически свят е бил действително манипулиран от т.нар. “ниско четвърто измерение”, онова което някои описват като “нисш астрал”.

Това е честотното равнище, което съответства на ниските по своята вибрация емоции като например страха както и неговите заместители – вината, негодуванието. Колкото повече от тези емоции ние произвеждаме, толкова повече енергия ние наливаме в това ниско по своята честота равнище от което и ни манипулират. Тази същата енергия впоследствие се рециклира и обратно се завръща за следваща употреба по време на нови манипулации. И това е още едно основание за Илюминатите постоянно да създават някакви конфликти по земята, които да предизвикват подобни емоционални изблици.

Тъй като самите манипулатори са движени от друго равнище като честота, въпреки че то е доста близко до това за което говорим, те самите имат много различно разбиране за понятието “време”.

Те могат да наблюдават триизмерно “линията на времето”, много по напред от онова, което на нас би се удало. Това разбира се им позволява да планират своя дневен ред дълго напред във времето. Така например Нострадамус, е бил считан от мнозина за велик пророк, способен да предсказва по този начин бъдещето. Не е случайно съвпадение, че е бил използван и от двете фамилии – тази на Медичите и тази на Лорен, и двете с илюминатска кръвна линия. Бил ли е всъщност Нострадамус пророк, предвиждащ бъдещето или всъщност е познавал основния дневен ред на илюминатския план за контрол?

С това познание за безвремие и цикли, самите Илюминати и техните кукловоди от ниското четвърто измерение, станали способни да въведат нов календар под името Грегориански календар. Използвайки Ватикана през 16 век, те поставили Миленеума, “бух” направо решително на върха на един масивен слънчев цикъл, това което обяснявам в предходната статия - Илюминатския ритуал за фалшив миленеум и приближаващата епоха на светлината.

Решителен момент в илюминатския план, техния фалшив миленеум, е бил оркестриран така, че да се свържат с ключ Слънцето и астрологическите цикли по това време – както и в месеците които следват, особено по време на невероятно мощното астрологическо подреждане на 5 май, 2000 година.

На много места на планетата, поредица от взаимосвързани ритуали са се състояли в периода преди настъпващия Миленеум, и най-вече по време на нощта на Миленеума, за да се манипулира енергията на планетата, а от там и на човечеството. Смисъла е да се предотврати възможната връзка към безкрайното Едно, големия Аз на човека. Ритуалите в Гиза и в Лондон включващи известни имена на Илюминати като Джордж Буш, Британското кралско семейство, се явяват само два от планираните по цялата планета ритуали.

Енергията е неутрална и такива са също слънцето и астрологическите цикли. Те не са нито позитивни, нито негативни, нито добри, нито зли. Те просто са. Въпросът е как ние ги използваме, как реагираме на тези цикли, от това произтича и техния ефект. Така, от тези цикли, които Илюминатите са проектирали да впрегнат в своите намерения, могат да произтекат лесно и процеси, които разширяват нашето съзнание.

Ето къде, мрежата от хора заедно свързани помежду си от мрежата 2000 може да получи ускорение за собственото си разширение и трансформация, както и да прекрати досегашната манипулация.

Хората биха могли да осъществят в навечерието срещи помежду си по местоживеене, ако е възможно на физическо равнище, като се има предвид, че връзката на равнище съзнание е финна също толкова добра, когато има огромно разстояние, и тогава те могат да се свържат помежду си на високи енергийни честоти отвъд честотата, в която се извършва манипулацията – отвъд манипулираното равнище.

Това може да се осъществи чрез съзнателно откриване на вашето сърце и искрен стремеж към по-високо измерение на любовта в което да се свържете. Искреният стремеж – пожелание за връзка на вътрешно равнище прави това всичко възможно. Тогава, вие може да свалите тези енергии през няколко равнища до физическо равнище и да разпръснете тези високи вибрации в този наш свят, точно както Илюминатите по същото време са програмирали своя ритуал за да снижат ниско вибрационното равнище на енергията.

Те са организирали ритуала си, не случайно именно в Г, за да кореспондира с главните “вортекс” точки, точки на завихряне на планетата, тъй като те знаят кои са най-удачните места за импрегниране и проникване на насъбраната енергия в полето на Земята, в съзнанието на земята, в енергията сред която ние живеем. И така, ако мрежата от хора, свързани посредством сегашната информация, върху повърхността на планетата, би могла да има своето енергийно събрание в главните вортекс точки на майката земя, това би било идеално. Тези точки могат да се познаят по каменните кръгове, по могилите, хълмовете, планините, и други свещени места от древността.

Точно в самия начин на използване на енергийните цикли и енергията, в така нар. “прозорци”, Илюминатите използван фалшивия Миленеум за да притеглят в това измерение различен вид енергия от енергията планирана чрез манипулаторите.

Нашата интуиция, нашето вътрешно познание, ще ни кажат отвътре къде да застанем, къде да бъдем,, какво да направим, само ако се вслушаме в произтичащото. Цялата мрежа 2000 търси начини за свързване между хората по местоживеене, така че да могат да работят заедно.

Останалото остава за нас да го прибавим. Никакви правила, никакъв предварителен писан план, просто е нужно събудените хора да се свържат помежду си с техните високи същности и изяви, и така да навлезат в потока. По-важното остава все пак, че хората които са свързани помежду си, поради общата осъзнатост в своята работа, са повече и много по-мощни отколкото съединените индивидуалности.

Веднаж свързани, всички тези групи впоследствие биха могли да се свързват отново към Миленеума и така да създават мрежа от любов и високо съзнание около самата планета.

И ако някой смята, че всичко това е само губене на време и усилия, просто си представете, че една акупунктурна игла поставена на погрешно място, в неподходящо време, може да причини дисхармония върху цялото тяло. Както и обратното – също е вярно. Толкова много хиляди умове и сърца, свързани на едно и също вибрационно равнище, в един и същ решителен момент, биха могли да произведат масов ефект върху планетата, да срутят дневния ред и плана на илюминатите, от дълго заплануван на земята. И така да се ускори разбуждането на хората.

С любов – Дейвид Айк

 

 

НАБРОСКИ 2000 - БЪЛГАРИЯ

Кръг – молитва – вътрешно състояние – стремеж към сливане на вътрешно равнище – висока вибрация на тялото, ума и душата – представяне на образ, посока, населено място – пример: Виссарион, Тиберкул, Кайро, пирамида, Витоша, даден район.

Излизане с надскачане на равнището на манипулираната честота в която излъчвателната способност е незабележима. Излъчвателна способност може да се повдигне чрез молитвено състояние, чрез екстаз, чрез общ импулс от страна на няколко съработници за дадена идея.

Поглед отвисоко над планетата, над гъстите вибрации, представенете си, че сте горе, че надигравате ситуациите долу в ниското.

Основното е, да не се излъчва отрицателна емоционална енергия, да не се скача и вика, в ниско емоционално равнище, в нетрезво състояние, с ниска честота на излъчване по време на танц.

Да не се подхранва нискочестотния емоционален фон на планетата точно в този момент на нощта на миленеума. Виковете по време на мач, рок концертите, митингите, употребата на дрога, алкохолните събирания, груповите сексуални изпълнения, филмите на насилие и ужаси със своя емоционален заряд, всичко това спомага за снижаване на общия емоционален фон на планетата като се използва ниската вибрационна честота за да се умножи и блокира по-високото равнище.

В събирането за постигане на висока вибрационна честота, не участват хора с ниска в момента на събранието енергийна честота. По взаимно разбиране те просто остават извън кръга. Силата на общосъздадения импулс е функция на участващите както в кръга така и на тези, които са преценили, че не бива да го натоварват с ниски вибрации.

В енергийната война печели този, който стои по-високо в скалата на честотите. Високите честоти обикновено се отдръпват тъй като те винаги надиграват. Когато става въпрос за изкуствено събрание на множество нискочестотни излъчватели с цел постигане на множествен ефект, отговорността пред майката земя е много голяма. Тогава майката земя единствено решава съдбата на мравуняка. Имат ли право високочестотни излъчватели да се намесват заради предотвратяване на нежелани последствия от подобни нискочестотни събирания? Когато става въпрос за поддържане на енергийния баланс на района, всеки който дестабилизира се явява опасност за другите обитатели и в този смисъл, те могат да се защитават като го неутрализират с по-високи форми на въздействие.

home_load.gif (1896 bytes)