КАК ДА СЕ ПРОТИВОСТОИ НА СИСТЕМАТА!

 

Противостоене, това означава нито да се действува като се размахва оръжие, нито и като се стои безучастно на страна в роля на на наблюдател.

Да противостоиш, това значи да си стъпил здраво на земята и да устояваш на напора на вятъра и вълните, които те заливат от всички страни, като можеш и да се огънеш тъй както върбата допуска подобно огъване на своето стебло и клони в името на самосъхранението.

Да противостоиш, това значи да си стъпил здраво на земята, да се самоопределиш и смело заявиш, че не си с тази стихия, която се опитва да унищожава и заробва.

Да противостоиш, това значи да имаш силата да запазваш спокойствие и твърдост на духа в трудни моменти, в мигове на стихии и бури.

Противостоенето допуска временно огъване, но никога не отстъпване от избраната позиция. Веднаж стъпил здраво на тази земя, ти устояваш с верност избраната посока.

Да противостоиш, това значи да не познаваш връщането назад, впрочем и в стратегията на живота, няма никога отново повтаряне по един и същ начин на дадена ситуация и в този смисъл няма и завръщане на старо положение. винаги конфигурацията се променя и развива напред.

Какво може да се направи за да се противостои на системата?

В мълчание, човек има толкова много възможности. даже и като не отвърне нищо, той вече с мисълта и действията си, може да противостои на системата. Но когато човек става безмълвен наблюдател, не предприема нищо, а само наблюдава, това може да се изтълкува като мълчаливо съучастие. Щом човек е въвлечен в ситуацията на неволен наблюдател, той вече става съучастник и от него се иска активна позиция. Да стоиш и нищо да не правиш, това също е позиция.

Метод на отстраняване от пътя на системата или поне заявяване на нежелание за участие по този път. Човек се отстранява от пътя на развитие в големия град и излиза вън от него като устройва селище от нов тип.

Как да стане напускането на големия град, който приковава човека с всичките си възможни механизми?

  1. Прекратява се всяко едно потребление на синтетични храни, животински белтък, хранителни продукти в стил – чип, кола, хамбургери, синтетични сосове и пр.
  2. Постепенно дистанциране от финансово-паричните отношения.
  3. Прави се опит за извоюване на икономическа самостоятелност, като човек се учи на някакъв занаят или професия чрез които би могъл да бъде непосредствено полезен на околните.
  4. Опит за изграждане на кръг от съмишленици или съидейници – сродни души, които се намират в подобен стадий на вътрешно самоопределение.
  5. Засилване на връзките с Майката-Природа, с Майката –Земя, било под формата на зачестяващи излизания сред парковете и горите, или като занимания със земеделие и градинарство.
  6. Работата върху земята, развитието на земеделие или заниманията със собствената градина, това е един реален път за поддържане на постоянна връзка с майката – земя.
  7. Постоянна вътрешна връзка с Великият заобикалящ ни, пребиваващ вътре в нас, създател.
  8. Съзнанието, че нашият велик небесен Отец е постоянно с нас, постоянно ни наблюдава, постоянно знае и чувствува из отвътре нашите нужди. Всъщност Той винаги надиграва ситуациите, и всичко което става с нас е в наше благо. Но главното е, какви усилия ние полагаме от сърце и душа, за да намерим правия път.

home_load.gif (1896 bytes)