Моля прочетете това, това е все пак един начин да се попречи на затъването в лепкавата кал. Душата търси със зов спасение!

ОСНОВНИТЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ, РАЗВЕНЧАВАНЕТО НА МИТОВЕТЕ,РЕАЛНОСТТА НА ПРОТИВОДЕЙСТВАЩИЯ ИЗВЪНЗЕМЕН РАЗУМ И ПРИСЪСТВИЕТО НА ИСТИНСКИЯТ РОДИТЕЛ - НАШИЯТ НЕБЕСЕН ОТЕЦ

 

Кратко формулиране на основните непреодолими противоречия и задаване на въпроси, които водят човека до размисляне и осъзнаване на ситуацията

Развенчаване на основните митове, излизане от лепкавата кал на псевдоцивилизацията – митът, че бедният е беден, защото не му се работи, митът, че парите са една необходимост, митът, че трябва да има постоянна безработица, митът, че цивилизацията се измерва с интелекта, митът, че образованието води до висока култура и духовност.

Основните подпори – от материални до духовни - парите, секса, жилището, колата, компютъра, работата, семейството, надеждата, вярата, книгата, обединението, Съединени щати, Европейски щати, глобализацията, нека да ги анализираме и да видим доколко те наистина могат да издържат на една внимателна оценка.

Манипулацията, промиване на мозъците, ролята на телевизията, кой използва рекламата, т.нар.механично мислене, черно и бяло, два полюса – сини и червени, елементарната логика и кой я използва – как я използва?

Вземаме една комуна, построяваме я, натоварваме я с тъмни краски, правим изводи за нея, взривяваме я, и повече такива комуни не трябва да има. Понятието “секта”, изпълваме го със съдържание, правим думата синоним на нещо опасно. Създаваме ситуация за движение, проектираме две разклонения - на едното поставяме влизането забранено, а пред другото изкопаваме трап и движещият се неминуемо по второто разклонение пропада при всички случаи. И правим тогава извод за посоката!

Използване елементарната логика на обикновения гражданин и неговото управление

Митът, че много пътища водят към върха и, че много пътеки има за развитие на човека. Забележка: Да, но това се отнася за човека като съзнание, разум и интелект, а като духовна тъкан, като душа, има само един път и закон по който се развива човека. Многообразие има в културата и проявлението на духа, но що се касае до пътя за развитие на човека, той, както и истинската майка е само един.

Митът за оздравяване на финансовата парична система, митът, че парите все още били една неприятна необходимост, митът, че в човека не можело да няма поне малко егоизъм, че гордостта е нещо, без което сега не може и което ще се преодолява тепърва във вековете, че чудовищният егоизъм на сегашното човечество не е толкова страшен, че големите градове могат и да се поизчистят малко и да продължат да съществуват в сегашния си вид, митът, че може да се постигне дългосрочно мирно споразумение по въпроса за бъдещето на човечеството от страна на много богатите транснационални компании, митът, че Старият завет си върши работата, а за Новият завет хората още не са узрели /ако така се проповядва от юдеохристияните, естествено, че няма да има кой да го следва, християнството всъщност досега е било едно жалко копие,изрисувано от страна на неговите противници в лицето на юдеите/

Митът, че хората са старозаветни, като начин на възприятие на действителността, и новозаветни. - Според броя на тяхната досегашната придобита опитност, брой прераждания на земята, хората възприемат ситуацията през призмата на Стария закон, и през призмата на Новия закон. Но Новият закон всъщност липсва, защото е поставен под чехъла на Стария като е изфабрикуван един общ модел на Стар и Нов закон, заедно в една книга наречена Библия, Свето писание.

Библията не може да бъде вечна книга, като съставителство между отделни пророчества и апостолски писания, това е човешки продукт – като съставителство, библията е с човешки характер, боговдъхновена, но поизменена /конкретно Стария Завет/ в хода на редактиране и превеждане на текстовете. Боговдъхновените текстове са поставени редом, от една страна пророците, от друга апостолите, от началото говори еврейският бог,който Исайа счита за Отец на Исус. В Новия завет говори християнският бог.

Еврейският и християнският бог – едно и също ли са? Наистина ли Йехова и Исус са като баща и син? В наставленията отправени към Мойсей и в апостолските евангелия в които е описан Исус, има такава огромна разлика!

И Откровението на Йоан от кого е?

И защо е поставено накрая като капак на всичко? Това човешка приумица ли е?

Как да се прилага Библията, като самите прости закони, които са за изпълнение, изглеждат нелепо! Един път срещаме напътствията, законите, в Стария завет – Второзаконие, втори път ги получаваме като част от християнското учение. Законите са дадени на Мойсей, и никога Христос не е поставял Закони и заповеди, освен познатите Две!

По кой закон днес се развива човечеството – по Стария или по Новия?

Кой е критерия за справедливост? Старшите братя ли са този критерий?

Там където има два закона, там има и два вида морал.

Казват, че има много представители тук на планетата, от различни раси. Но всички те са обединени от един закон по който израстват, от само един закон по който се развива тяхното физическо, енергийно тяло и духовно тяло. Многообразие в закона на израстване на едно растение нагоре към светлината идвайки като семе от корените на земята, не може да има. Посоката е само една, отдолу нагоре. Законът трябва да бъде само един.

Многото култури, няколкото човешки раси, се съединяват в единното, приема се, че има жител на тази планета, който е тук за да развива своята духовна тъкан. Всички жители на планетата имат предначертание от Небесният Отец и спрямо законите на материалното битие, се подчиняват на една линия. А спрямо Законите на духовното битие имат само един източник, един единствен – Небесният Отец. Затова и Законът трябва да бъде само един.

Два Завета , два Закона са твърде много за една малка планета, като Земята. Само Един Наставник, Един Учител, само Един Закон.

Многото градинари, пребиваващи тук заради очакван урожай, следва да си заминават. Експериментът е доказал, че има подобна възможност за живот, опитносттие, които са събрали тук на земята са вече към приключване.

Всеки градинар е видял и научил по нещо. Но това е изцяло чужда градина. Въпреки, че истинският й градинар е все още невидим за всички и непроявен. Градината остава за истинския си градинар, който е допуснал в собствената си територия по съвместителство чужди градинари.

Цветята в градината трябва да се развиват по законите на своя истински родител.

Политиците, бизнесмените, икономистите, банкерите и финансовите кръгове – политиката, икономиката, парите и банките

Чрез материалните кукички хората са привързани и управлявани – чрез нуждата от подслон, храна, препитание, семейство, ги държат под контрол чрез вторично измислената система за контрол – “системата” – “нашийник чрез парите”.

Измислена е приказката за т.нар. карма, закон за причина и следствие, кой каквото е надробил, да си го изсърба, но тази карма дори и да се осъзнава, не премахва възможността за отслабване на контрола чрез нашийника на парите.

Парите са лоста на силите на тъмнината, и нямат нищо общо със Закона за възмездието. Отдавна са се отделили като самостоятелен лост в ръцете на една сила, която иска да завладее земята и пороби всички хора върху нея.

Според Старият Завет, всичко което става, е част от закона за Карма. Но Старият Завет не отчита идването на Спасителя, който идва с Новото послание, което не се разпространява, остава непознато под флага на Стария закон. Кармата, според Новият завет има друг смисъл. Закон за възмездието има, но над него е безкрайното милосърдие на Небесният Отец.

Парите в този смисъл не могат да се причисляват като инструмент в ръцете на Бога, нещо повече, Небесният Отец няма нищо общо с тях.

От началото те са били придадени към направлението, наречено Противодействуващ Извънземен Разум, и това, че днес еврейското племе изцяло ги използва като средство за подчиняване на другите народи, също доказва, че парите не са част от плана на Създателя.

Парите, като средство за държане на човека под контрол, най-точно влизат под наименованието с образ “нашийник”, изкуствено изкован и поставен на врата чрез верижка да се поддържа човека на необходимото разстояние под контрола на своя Опекун.

Докато има този нашийник, не може да се говори за свободен избор, даден на човека от Бога. Свободен избор има даден на човека, впоследствие отнет от Силата на тъмнината, която го поробва посредством нашийника на парите.

Роби, и слуги, на силата на тъмнината, колкото искаш! Силата на тъмнината, противодействуващият извънземен разум изчерпва своите възможности за контрол над масовото население. То се пробужда с неудържими темпове.

Пукат се оковите с които този извънземен разум и неговите оръдия на земята, са държали в подчинение малкото подрастващо дете. Детето вече е станало юноша, то разпознава своя истниски Отец. То не се страхува от никой друг, колкото й страшен този друг да изглежда. С никакви окови това дете не може да бъде задържано.

Освен нашийника на парите, сега ще се разкъса и другата можна връв, с която се държи в подчинение човешкия беден род.

Освен нашийника на парите, съществува и една изключително яка и тотално обвързваща човека връзка, изкуствените храни като източник на енергия отвън.

Всяко едно захранване на човека с неприроден източник, включително – вода, въздух, слънчева енергия, е под контрола на противодействуащия извънземен разум.

Този извънземен разум има интерес да предотврати всякаква връзка между човека и природата, и да подчини човека като енергийно захранване на собствениите си давани под паричен контрол – хранителни порции.

Глътка кола, сандвич, цигара, в условията на изкуствена светлина на съответния офис под звуците на синтетична музика.

Слабата връзка на човека с естествените му енергийни източници, го правят зависим отвън. Липсата на свеж въздух малко по-малко привиква човека да черпи своя въздух и енергия от него чрез цигарите. Липсата на слънчева светлина, в условията на изкуствено осветление го правят неспособоне да извлича слънчева енергия. Пиенето на кола го отчуждава от вкуса на истинската вода. Колкото по-голямо изкуствено енергийно захранване, по-висока форма на контрол над човека.

Форми на въздействие – противодействуващият извънземен разум не борави с категориите етика, морал, завет и закон. Лъжата е негово свойство. Според него – има два вида закони и правила – един за чужденеца, и друг за събрата, този който е от неговия свят.

Всъщност расизмът се явява болест от извънземен произход, вирусът е резултат на извънземния разум. В основата на расизма стои деленето на хората на два вида – братя и чужденци – виж Второзаконие.

Двата различни вида подход към човека, двата различни типа реакция: с лихва и без лихва, с връщане на допуснатото по погрешка или със задържане на даденото по погрешка. С разбиране като към роден брат, единоверец, от същото семейство или с отчуждение, пренебрежение защото е чужд, защото не е като теб, а от друга вяра и семейство, защото е чужденец.

Противодействуващият извънземен разум иска да лиши сегашните хора от пряката връзка с Природата и точно тук допуска голямата грешка, като игнорира силата на Майката земя. А Тя е тази, която може да го помете с един замах.

Екологията не може да бъде друга освен една единствена на интуитивна връзка между човека и майката земя. В сегашната екология не бива да има интелект от досегашния, не бива да има интелектуално общуване без духовмно общуване, защото това го могат и представителите на извънземния разум. В интелектуалното общуване с земята, те са даже на първо място, но във физическото общуване те са тези, които са измислили теорията, че само нисшите човеци могат и трябва да я обработват. Те са тези, които са научили човека да се чувствува унизен от земеделския труд. Те са тези, които научиха няколко поколения не единственото заработване на средства за съществуване единствено чрез паричната система и работа с размяна на парични знаци. Чендж бюра, счетоводни, финансово брокерски къщи, банки, застрахователни агенции, спортен тотализатор, спорт и тото – каква ирония, олимпиадите на древните гърци и стоенето пред опашките на тото пунктовете.

Необходимо е физическо общуване със земята и в него се отсяват тези, които са от Извънземния противодействуващ разум.

Необходимо е интуитивно общуване със земята, което няма нищо общо с медитацията в името на земята. Земята се нуждае не от медитации, а от топлота, детска усмивка и физическа обработка.

Парите, семейството, отношението към Природата, отношението към земята, отношението към земеделието, отношението към новите енергийни източници без постоянните битки за петролни пазари и атомни електроцентрали.

Слънчевата енергия не е по вкуса на Извънземния противодействуващ разум. Негова територия са петролът и земния газ. Там където ги има, там са и войните. Грешката с откриването на атома, бе в основата на сегашните последствия, къде да се съхраняват ядрените отпадъци. Никакви ядрени централи! Това е единствено спасителното решение и който не го спазва, или е от противодействуващия извънземен разум, или поради незнание е самоубиец и унищожител на човечеството.

Новите енергийни източници не са по вкуса на тези, които извличат печалбата си от петрола и газта.

По лесно е да се изкарват пари наготово чрез паричното обръщение и изпирането, пренасянето на паричната маса. Добър метод е да държи кранчето на енергийния източник и да контролираш цените на пазара.

Борсите, търговията в нейния сегашен извратен вид, са дело на същия разум, който е създал паричната система в сегашния й вид.

Храните и досегашния вид на получаване на енергия чрез месо, зърнени култури, описан в Стария завет съобразно условията на скиташото племе, отдавна е преиначен. Произвеждат се изкуствени хранителни продукти,с висока калорийна стойност, които имат въздействие тъй както космическата храна във формата на няколко хапчета. Набляга се на енергийната страна на въпроса, но връзката между човека и природата по време на хранене, тя също отсъства.

Извънземният Космически разум е много безпомощен във връзката си с Майката земя. Тоест, този тип представители не понасят добре връзката с Майката земя. Те не обичат слънцето и слънчевата енергия не им понася. Слагат черни очила, защото очите им не могат да понесат светлинния поток.

Екологията като дисциплина в истинския й вид на осъществен контакт между жителя на планетата и неговия дом в лицето на земята, не е по вкуса на Противодействуващия извънземен разум.

Описание на противодействуващия извънземен разум

Външната опаковка на всеки жител на планетата в края на 20 век е под флага на противодействуващия извънземен разум. Като се започне с облеклото, прическата, външната мода – обувки, джинси, високи токове на обувки, жени в панталони, черни очила, козметика върху лицето, силиконови бюстове, опити даже за подмяна на пола. Всичко това е от извънземния разум. Всичките дизайнери в модата са свързани с него.Цялата мода на последните няколко века е под това знаме. Премахването на сандалите, на обувките без висок ток, на дългите роби съхраняващи енергията в долната част на тялото е един пример за постепенното разширяване на това влияние.

В сегашно време, има обици на ушите,плитки на мъже, стърчащи нагоре коси на жени, цяла една серия от съвсем неслучайни въведения. Съвсем не са така детски и безобидни!

Мисленето на нисшия разум е изцяло под флага на Извънземния разум.

Елементарната линейна логика е свръхексплоатирана. Черно или бяло. Човекът компютър. Механично разбиране на нещата. Практически подход към всяко едно събитие. Рационално мислене. Сърцето оцветява действията там където това е възможно или пък в повечето случаи инстиктите си казват своето като окраска на рационалния подход.

Връзка с Природата и земята – липсва. Обработване на земята – нисш труд.

Въоръженост с компютър и автомобил.

Паричната система е издигната на пиедестал като нещо, което трябва да се развива и увековечава. Който има пари, той е умен и можещ. Парите не мирищат, нека да са всякакви, но който ги има, той се развива./Той наистина се развива но само като тяло, а ако душата му залинее, животът на тялото се отнема./

Приказките за духовност, душа, култура, това са емоционалности. Време е според него, човек да слезе на земята. Културата за него, това е модерен балет, електронна извънземна музика, театрални спектакли къдетго става вид разголване, поощряващо следващите вакханалии от страна на извънземния разум.

Методът за отстраняване на чувството за страх и срам, е дело ва противодействащия извънземен разум. Разголването като терапия е негова идея.Нудизмът също е негово изобретение. Модерното еротично изкуство, което стимулира порнографията, също е резултат от неговата дейност.

Рисуването на картини под влияние на автоматично предаване на образи и идеи, няма нищо общо с света на човешката душа. Художник на земята, който не рисува със сърцето, а автоматично сваля образи и краски отвисоко, не е никакъв художник.

Поезия, която идва по медиумичен път, която не преминава през сърцето на поета, която не е изстрадана като реалност от твореца, не е никаква поезия. Поезията е творчество, което преминава през сърцето, без прехода през сърцето, поезията е с извънземен произход, и не е земна, тоест не е присъща на човека. Човешката култура не е сбор от свалени художествени, музикални, поетични образци, а нещо което преминава през сърцето на земния човек и се ражда от там. Творчество, което е медиумично не е свързано със света на човешката душа.

На земята няма нужда от изкуство породено от високите светове на Всемира, а от изкуство породено от самия човек, преминало, изстрадано в сърцето на самия земен човек.

Творчеството свише, не винаги е благо за човека, само творчеството произлизащо от сърцето може да бъде за благото на самия творец и заобикалящите го.

Противодействащият извънземен разум е всеки един разум, който не оставя пълна свобода на човека, включително който не оценява трудността на човешката ситуация, включително и този, който се опитва да сваля образи във вид на творчество и с тях да въздейства върху развитието на индивидите.

Развитие на индивида на земята се извършва единствено когато е съгласувано с волята на истинският родител, Небесният Отец - Творецът на първоначално заложената в човека духовна искра.

В този смисъл, всеки един разум, който се опитва да противодейства на Твореца в Неговият генерален план, на осъществяване на връзка между душата и разума,се нарича противодействуващ разум.

Връзка между душата и разума, означава съблюдаване хода на човешката еволюция, съобразно дълбоката структура заложена в човека, изгзграждаща се духовна тъкан, намираща се във връзка с разумното, енергийно и грубо телесно физически начала.

Несъблюдаването на тази дълбока причина за съществуването на развитие на човека като тяло, в лицето на развитието на неговата духовна тъкан, означава липса на връзка между разума и душата.

Всеки опит за използване на заложеното в интелекта на човека любопитно начало, стремеж за познаване на неопознатото, се третила от Небесният Отец като нарушаване на Неговият генерален първоначален план.

Приказката за ябълката е вече позната, но нейното повторение, вече в новите условия, означава бъдеща дисхармония.

Хармонията между Разума и Душата изисква Един Наставник само, един основен метод на възпитание за подрастващото човечество.

Сегашното човечество не може да има повече от един родител.Небесният Отец е истинският родител на населението на тази планета.

Пришелците, градинарите, наблюдателите, е време да осъзнаят човешката ситуация. Време е за освобождаване на чуждата територия.

В градината трябвя да остане за известно време, един единственият истински градинар.

Противоречията в края на 22 век и единственият изход

в Последната Надежда на Виссарион

Паричната система, конкуренцията, битката за пазари и влияние, отчуждението, мегаполисите, консумативното общество, кредитните карти, системата на тотален контрол под флага на глобализъм и демокрация

Невъзможност за обединение без сила и неуспехът на глобализацията

Силата на най-силния води до нова проява на сила

Опитът за реформиране – разкрасяване короната на дървото на лъжата

Неотчитане ролята на сърцето и абсурда който се получава от съчетаването на: наставничество от страна на извънземния разум чрез множество методи, диктат на разума, липса на контрол върху нисшите чувства, наличие на сърдечно начало – зародиш на висшите чувства.

Несъобразяване с връзката между разума и душата, лежаща в основата на осъзнаването: един учител, едно човечество, една планета, един закон.

Дори и много реколти да има в една градина, в тази градина растенията израстват по един закон.

Ненамесата на извънземния разум в отглеждането на растенията, засети от нерознатия “градинар”

Цивилизация на глобален егоизъм и благотворителност

Култура и духовност

Реклама, търговска печалба, масмедии и въздействие върху съзнанието

Развитие на енергийно информационния обмен и повишената чувствителност – свръхзамърсяването и кризата на планетата

Разширяващото се съзнание и осъзнаването на системата на тотален контрол

Двата лагера – Това е единственият път, парите са нужни, финикийците са ги открили или – Има и друг път, освен този на системата на тотален контрол сформирана от група религиозни фанатици смятащи себе си за богоизбран народ, парите в последните две столетия са най-жестокия хомот чрез който се управлява човечеството посредством овладяване на развитата от тях банкова парична система.

Славянството, славянската душа, Русия и България, атлантизма и Балканите, абсурдът в българската народопсихология огледало на абсурда на цялата човешка раса, невъзможността да се постави под контрол характера на бай Ганьо и Андрешко, спаринг между Ганьо Балкански и Клинтън

Епохата на Осъществяването или Сбъдването на онова, което Спасителят преди 2000 години остави като Послание

Големите градове и банковата система

Удобствата за тялото и привидния комфорт на цивилизацията

Комуникациите, в зависимост от банковата система

Растящите болести и увеличаващия се стрес, във връзка с растящата алиенация

Група от хора, които са богати, имащи пари и блага, държащи в ръце властта – живеещи на равнище физическо тяло, несъобразяващи се с новите тенденции, поради това, че не могат да ги почувствуват – самите те живеят в затворен кръг, без връзка с природата и широкото население.

Утвърдена философия, че богатството и бедността са необходимите полюси за развитие на индивида, че безработицата е допустимо зло, което тласка развитието напред.

Увеличаващата се свръхексплоатация на програмата за себеобезпечаване, самосъхранение и продължение на рода, изразени в свръхзадоволяване и натрупване под формата на пари, консуматорски подход придружен със свръхжелания за удоволствия и приятни усещания, излизане от предвидената от природата рамка на нормални сексуални отношения.

Спорт и отношения на съзтезание, конкуренция, поощряващи законите на джунглата, проектирани вече в големия град чрез правото на физически силния, можещия, имащия парите като свръхсила.

Зад парите почти винаги се крие нямащия физическата сила, естествената красота, природната интелектуална надареност, но понякога и от трите сектора на физическата сила, красота и ум се излъчват представители, които се втурват в гонитбата на другия основен лост, пряко свързан с парите, лоста на властта.

Имащите власт – имат и пари, имат и възможност за всякакви блага, могат да си набавят като слуга кой да е представител от сектора на физическата сила, красота и интелект.

Имащите власт и пари, контролират тези, които продават своята физическа сила, красота и интелект.

Наложената философия и начин на мислене, че парите не миришат, важното е да ги имам,че не е важно как са спечелени, че с пари всичко може да се купи, а после след като се спечелят много пари и човек стане богат може тогава да започне да прави добрини, да развива добродетели и върши благотворителност.

Митът за големите транснационални корпорации и компании, които ще започнат да се обединяват в задружно семейство и с единна политика да оправят бъркотията.

Под чий флаг ще се обединяват необеденимите с нищо в Царството на силата хищници!

С флага на най-силния, под силата на най-силния с най-дългия камшик, нов световен ред под властта на най-голямата сила в царството на силата.

Обединяване с насилие води до войни.

Войните текат вече векове и десетилетия, все за едно, природни богатства, влияние, пазари, и кой да държи камшика.

Митът за изправянето на реда на земята – най-страшинят мит, когато се приложи от човек на Царството на силата, който възприема джунглата като вечната среда на живот.

От извън земята, изглежда нашата земя като джунгла и с право, защото постоянно някъде все дими, пуши, разнасят се викове и изстрели.

Материалният извънземен мир /подвижният разум/, въпреки че е с финна материална същност, е един от наблюдателите, който смята, че тук долу е джунглата, която трябва да се облагороди.

Методите, които се прилагат от Неистинската майка, а от Мащехата, се оказват неефективни, палеативни.

Човечеството страда от неадекватните методи на възпитание, предлагани му от самозваните наставници – Опекуни.

Учителите от Небесната Шамбала, както и т.нар. “старши братя” не могат да осмислят своите педагогически опити освен през призмата на собствения си прекомерно развит стрямо земния човек разум. Те не познават опита пречупен през призмата на човешката душа. И да можеха да го познават, как това би било възможно без наличието на духовната тъкан.

Ученията за енергиите, които преизобилно изсипват в съзнанието на човека не спомагат за стремителното спускане надолу – път по който съвременното човечество се тласка от другите Опекуни.

Кои са другите опекуни? За разлика от Източния модел на опекунстване, който е добронамерен в името на търсеното непознато истинско добро за “немирното дете”, този друг модел на опека включва “силата със всички средства включително хитрост, прилагане на чудеса, злоупотреба със съзнанието, използване на енергийни приьоми в разрез с физическото здраве.

Т.нар. “други опекуни” са от цивилизацията, тръгнала открито преди хилядолетия във Вселената в нова посока, посока позната на човека под името на Луцифер или мит за падналия ангел.

Тези опекуни прилагат засега успешно всичко познато като методи от “Царството на силата”. От вкусния сандвич, чипс и чаша кола, през телевизионното шоу и лазерната шоу музикална програма, до методите на псевдопарламентарен контрол и манипулиране чрез масмедиите на обществото.

Историята на този род опекунстване, за разлика на това от небесната Шамбала, е много по старо и пораждането му се свързва с мита на ябълката, отхапана от Ева и погрешно преразказвана в течение на столетия.

По пътя на Светлинния Небесен проект, застава един дух на тъмнината. Творецът истински на човека като душа,остава този дух и отстрани наблюдава неговите първоначални действия, като надиграва ситуациите там, където е за благото на човека.В материалното битие, този дух и неговата дейност се оказват необходими. Появяват се и другите опекуни, наблюдателите от извънземния мир, които с очудване анализират абсурда, който се извършва в тази невероятна експериментална градина на земята.

Опекуните развиват своите методи особено през последните 2 столетия. Но през това време и немирното дете, започва да разбира кой е истинския му родител, и кой не е. То се пита с недоумение, на кого да вярва, на кой от опекуните, предлагащи противоречащи си методи на възпитание.

 

Детето започва да разбира, че го възпитават опекуни, които експериментират върху него. Нещо повече, те са направили една опитна градина и прилагайки върху него свои експериментални методи, представят себе си за небесни пратеници и богове.

Детето разбира, че има разлика между Разума на Вселената и нещо друго, което засега, то усеща, че е по-близо до него отколкото т.нар. опекуни. Истинският родител, истинската майка, а не мащехата, никога не може да бъде опекун.

Детето разбира, че истинският му родител през цялото време е бил в сянка, и е наблюдавал отстрани, докато получи възможност да бъде забелязан.

За да забележи истинският източник – своят родител, е трябвало детето да развие определени качества в себе си свързани с основата върху която да се прояви душата.

Непризваните опекуни от Изтока и от Европейско-американския запад с център Ню Йорк,Брюксел, Израел,трябва да се оттеглят.

Небесният Отец сега започва да се проявява. Русия е центърът на това проявление и именно срещу нея, непризваните опекуни насочиха своя удар,с желанието да продължат своята експериментална дейност върху детето.

Според някои от тях, детето трябва да израсне със строга логическа мощна интелектуална конструкция, за тях душата е енергийно поле, което може да се постигне също и от тях в развитието през вечността.

Опекуните не познават, те не знаят за Небесния Отец. И в методите, които преподават, никъде не става дума за него. В тези методи се говори за един Бог, който има много проявления и много имена.Но за Небесният Отец, този от Посланието на Христос, те не проумяват, въпреки, че се опитват да приспособят самия Христос отпреди две хиляди години в най-различни изфабрикувани псевдодокументи с даже дванадесет апостоли.

Опекуните следват и се позовават на т.нар. Стар Завет. Нещо повече, някои от тях приспособиха Евангелията на Апостолите към този стар Завет и така изфабрикуваха свещеното Писание, което по своята същност съз закономерно приложение, си остава изцяло под флага на старозаветните писаници и пророците.

Въздействието върху съзнанието и енергийната култура на човечеството е любим метод на сегашните опекуни. Въздействието им включва изчакване да се улови в мрежата на набелязания дивеч, който се превръща в такъв по силата на общопознатото любопитство у човека. Използвайки егоизма на отделния екземпляр, те ловко проектират необходимото им за опеката в неговото съзнание без никакво насилие разбира се, тъй като самия егоизъм тласка човещкото същество да ламти за опитности и познания.

За целта се използват лостовете на модата, естрадата, киноиндустрията, телевизията, радиото, шоу спектаклите. Цялата масова култура начело с масмедиите,се управлява от тях. Театралните постановки, балетните спектакли, музикалните изпълнения, всичко това е моделирано от тях, докато влезе в желания за тях точен коловоз.

Веригите от заведения за хранене, популярните маркови напитки, модните централи и модните дизайнери, новите компютърни и интернет технологии, автоиндустрията и т.нар. четири колела, масмедиите – преса, радио и телевизия, механизмите на правораздаване в системата на правосъдието,

масовата култура в лицето на естрадата, театъра – всички пултове и лостове от които могат да опекунстват чрез въздействие върху физическото тяло, физически чувства и нисш интелект, са техни.

Твърде много маскирана сила използват опекуните в последно време. Царството на силата управлява чрез силата потънала в козметика. То е подкупило своите служители, от сектора на женската красота, физическа сила и умствен интелект, за които всички е валидно наименованието “проститутки” – физически, умствени.

Заради материалните блага, те са се съгласили да изпълняват тази своя роля обслужвайки царството управлявано и напътствано от опекуните.

Тези, които не искат да бъдат слуги под влиянието на опекуните, нямат друг изход освен този да бъдат в сянка и изчакване, да отстъпват, да се примиряват с невъзможността за осъществяване на техния проект.

Затова пък те са тези, които рано или късно откъснали се от властта на опекуните, осъзнават лостовете чрез които последните държат с нашийника всеки един от слугите. Малко по малко пред всеки от тях се разкрива невероятния механизъм на машината чрез която се изразява т.нар. нашийник, средството да водиш някого за носа без юлар, или с помощта на нещо, което е далеч по финно изработено. Юларят на паричната система. Парите като нашийник. Царството на чудовищния егоизъм в който всеки иска да бъде пръв, забелязан, оценен и все в името на материалните и други блага. Другите блага всъщност са пак свеждащи се до материалното. Който има властта и славата има всичко останало в материално отношение.

Който има парите, той има и красотата, и физическата сила, и умствения потенциал или поне псевдоимитацията им.

И така, парите, жаждата за материални блага – семеен дом, материално обезпечение, жаждата за власт и сила, жаждата за известност, популярност, величие – слава, желанието да бъдеш избраник, единствен знаещ, избраник на съдбата, да си винаги на първата скамейка, ето лостовете в ръцете на опекуните.

Методите на Царството на Силата

Създаване на ситуации на затъване в парични отношения.

Коловозите на действащата система за контрол са очертани така, че постоянно противопоставят хората помежду им, пораждайки отчуждение помежду им:

Коловозите на бюрократичната машина, където чиновникът е на бюджетна издръжка, а клиентът се бори за оцеляването на частната си фирма.

Единият гледа да измине работното време, а другият чака безпомощно на опашката пред канцеларията, докато лихвата му расте с всеки изминат ден бед да се заработва реален доход от фирмата му.

Данъчната система в която всичко е така предвидено, че да накара обикновения гражданин и малък производител - търговец да се чувствува зависим, постоянно да го накара да трепери, да не изпусне срока на изплащане на поредния рекет от страна на държавата.

Противоречията между:

Разширяващото се съзнание и осъзнаването на системата, която контролира този процес.

Осъзнаването на невъзможността за създаване на ред и постигане модел на демократично общество.

Светът на разума и светът на душата, възможно ли е да се постигне някога хармония между тях?

Отчуждението и болестите, физическите заболявания и психиката, вярата и съзнанието, път на вярата и път на работа със съзнанието и енергиите.

Движим се в неправилна посока, неправилна от позицията на това, че имаме заложено в нас като човеци сърце. Ако го изтръгнем, тогава по пътя на другите хуманоиди, вероятно ще бъдем в рамките на правилното движение.

Посоката е свързана с неправилно поставени цели. Условията, средата в която живеем налага приспособяване в хода на което, душата страда или просто човек осмисля, че другия път, този без душа е много по-верен.

Човек при сегашните условия няма голям избор освен това, да се сниши и да приеме условията, които са жестоки. Имаш ли душа, страдаш и плащаш. Нямаш ли душа, живееш в среда с удобства на тялото. Развиваш съзнанието си. Засега удобствата на тялото и състоянието на душата са изцяло в противопоставяне. А на човек му е дадено тялото за да може с него да свърши повече работа и така да допринесе във физическа плът за развитието на най-важното – своята душа. Но противоречието произтича и от това, че рано или късно с развитието на съзнанието, човек се събужда и вижда, че го използват като консуматор. Развитото съзнание, прекомерно нависоко, води рано или късно до осъзнаване на истинската роля на човека. А това не е по вкуса на сегашният кормчия, който води в това направление и няма нищо общо с развитието на душата.

При липса на условия, да се говори за това, че човек трябвало да се научи на любов, на безкористен труд, да излъчва постоянно топлота, да развива своята душа като помага на ближния без да иска нещо в замяна, ето това е противоречието. Как да говориш за нещо, за което условията изцяло са препречени. Това не е от Създателя!

И прави са атеистите, защото ако човек не знае, че тази ситуация е създадено допълнително от тъмнината, той би заподозрял Твореца в грешка. Всъщност, грешка няма, но има битка! Духът на тъмнината води последната си битка и то с всякакви средства, без правила и човешка логика. Точно това, съвременният човек е длъжен да знае. А не да говори по Старият Завет, който впрочем съдържа в себе си, виж “Второзаконие” – двузаконието, Закон за ближния и втори закон за чужденеца. Това трябва да се знае.

Времето тече, обикновения развиващ се по пътя на съзнанието земен жител, подтиснал пътя на душата, хрупа чипс и пие кола. Някой дими с цигара защото му е напрегнато, а напрежението идва пак от тази пуста душа. Колко по-добре е без нея. В големите градове се чувствуват идеално само биороботите и тези, които са се отдавна преборили с душата си. Турили са я в килера, а мощно са се устремили по пътеката на разширяващото се съзнание. А им помагат един учители от Изтока, които какво ли ще кажат ако сами слезнат долу в градовете. А те не слизат, а от горе наблюдават стадото. И експериментират. Не знаят, че има един истински родител, който стои денонощно във всеки един страдащ земен жител. И колкото още сърца пулсират, толкова и присъствия има този Творец там долу в страданието. Непризваните градинари искат да си вземат своята част на експеримента като забравят, че според техния закон на Материалното битие, всичко се заплаща. Даже и престоя в тази част на Планетата.

Времето изтича. Експериментаторът на консумативния модел бърза, да похлупи тези души от които може да произтече мощно разбуждане на околността от спящи. Той използва имитация на събуждащи се, които излизат на сцената, и пеят за свободата. За коя свобода, тази на тялото, която я имат постоянно. За да консумират и слугуват нему. А тази свобода на душата, която е като в затвор, те не знаят още, защото са инжектирани с финна дрога наречена “кола”.

Трябва да се тръби и хората да проверят наистина ли тази дрога е толкова финна. А ако това е така, защо да не спрат за няколко дни да я поемат? Защото може би митът за благоденствието на тялото е разпръснат и това, че само когато тялото е нахранено може да има развитие на човека като индивид!

А “колата” е все пак вкусна, рекламата е позволена, огромните бутилки ни наблюдават отвсякъде. Я вижте тези снажни тела, които изглеждат толкова красиво. Те се хранят със сандвичи, чипс и кола. Е има малко там тренажори и малко там – по 5-6 часа стоене в масажния салон. Нима Творецът е създал човека за да прекарва времето си в сауни и салони за красота и поддържане на формата? Или може би този джогинг е негова работа?

Единствено с труд ще изкарваш своята прехрана, и единствено когато помагаш на ближния си, ще можеш да се развиваш като Космическо същество. Това е истината на Небесният Отец! Да не се плашим от труда от липсата на удобства за тялото. Удобствата на съвременната цивилизация приспиват човека и като примка се стяга около него привикването с топлата вода, банята, душа, парното, телефона и безкрайните разговори за незначителни неща! Трябва ли да се връщаме във времето, когато ги е нямало тези пухени буфери, които ни пречат да имам контакт с действителността? Тези удобства на цивилизацията ни приспиват. Те ни пречат да мислим трезво. Казваме, от утре ще почна по новому, а от утре идва новия съблазнител, а човекът е създаден със стомах и невероятен стремеж към удоволствия. Само че жаждата за тези удоволствия е всъщност жажда за приятни усещания. По цял ден съвременният човек е в състояние на стрес и неприятни усещания. Затова и той компенсира тези неприятни емоции с приятните усещания идващи от т.нар. от науката ендорфини. Възпитанието през последните двеста години създаде конструкция на човека, стремяща се към лек начин на живот, и много – много удоволствия. Точно такъв човек става най-лесно за манипулиране.

България е страна в която се сблъскват тези противоречия. Развитето на съзнанието тук протича устремно. Затова и книгите се четат все още в тази страна. Хората тук изпитват неумоверен глад за познание. Но тези книги в повечето случаи са пълни с лъжа. Те довеждат човека до едно объркване и той рано или късно спира да ги чете, когато разбере, че нищо не става по този начин. Дори и да има много познания, той пак се състарява и търпи огромните удари на съдбата, не винаги само защото е трябвало да изплаща карма. Освен това, той сам си трупа устремно карма и няма накъде да отиде.

Казва се с лъжа в някои от книгите, че учителят, който поемел ученика щял да се заеме с изчистването на неговата карма. Даже и се намират такива псевдонаставници, които продават индулгенции и обещават срещу пари да поемат част от кармата на бедното същество.

Ще се пребори ли духът на тъмнината с България? Наглед вече е спечелил битката. Хората вече са станали идеалните консуматори. Те ще посещават още повече големите магазини и ще затъват още повече в потребителска страст. Но и ще боледуват. Защото искрата тлее в тях. В големите градове съпротивлението ще е голямо. Съзнанието е твърде много развито за да бъде излъгано. Митовете ще бъдат осъзнати рано или късно.

Старият окултизъм ще бъде изхвърлен на боклука. Старите методи ще останат като забава и шега, доказващи лековерието на земния жител през този период.

Рано или късно с изостряне на материалните и интелектуални противоречия ще се увеличава процеса на прозиране на истината. За прозрелия истината има само един път, да помогне на събратята си да прозрат също това. Всичко останало би означавало разкрасяване на дървото на лъжата и служене на един гибелен проект, който отвежда човека в безпътица и води до гибел за душата му.

Молбата към тези, които го осъзнаят е следната:

Внимателно наблюдавайте и използвайте случая да покажете как човек го манипулират от страна на тъмнината. Тъмнината се нуждае от тялото и интелекта на земния човек. За нея душата няма стойност и не съществува.

С прочетеното и осъзнатото, нека броят на спасяващите своя събрат се увеличава и нека тъмнината срещне непреодолими пречки в България.

Главните противоречия

Които засега остават и нека далновидният и аналитичният читател сам прецени доколко те въобще могат да бъдат разрешени и преодолени –

 1. Състезателност и съперничество в името на материалните блага, властта и славата: Конкуренцията, съперничеството, състезателният принцип заложен във възпитанието на поданиците на Царството на Силата. Всяка една акула хищник, рано или късно бива изядена от по-голямата и силната.
 2. “По законите на съперничеството сте встъпвали в жестока борба един с друг, както между различните малки групи, така и между племената и държавите.”

  “В тези абсурдни състезания, сте насочили всичките си разумни възможности за създаването на все по-съвършени технически приспособления, като все повече се лишавате едни други от живот.”

  Кратка формулировка: Винаги ще се появи още по-голяма акула – хищник, която ще погълне предишния хищник, а в законите на джунглата се предвижда наличието на хищничество. Следователно стабилност в условията на признаване законите на царството на Силата и джунглата не може да има никога. Даже и ако някоя свръхголяма акула – хищник се заеме с закрила на световния ред, то рано или късно по силата на закона на джунглата, тя ше бъде атакувана и изместена от тази си благородна необичайна роля. Единственият изход е преобразуване на джунглата чрез нейното превръщане в градина, което не става по методите на стария действуващ ред. Методите може да ги определи градинарят, само този, който знае как да облагороди и опитоми дивото дръвче. Непризваните градинари рано или късно биват изяждани от хищниците. Джунглата се подчинява и завоюва единствено с опитност и любов, от истинският градинар на който са скъпи както дивите фиданки, така и храсталаците с бодли и пътят на тяхното облагородяване и израстване е само един, този който е предначертан от истинският градинар.

 3. Алчност, която не присъства у животните, стремеж за натрупване, свръхосигуряване, свръхексплоатация на програмата за себеобезпечаване породена от консумативното общество, колкото повече действа тази програма по изкуствен начин стимулирана, толкова повече алчност и болести ще поражда. В хода на постигане на неправилно поставената цел за натрупване и задоволяване, спечелване на много пари чрез свръхдобив и свръхпроизводство в името на печалбата, се появява покрай конкуренцията и съперничеството качеството “алчност”. Как ще се справи с това качество възпитателят? Като принуди своя възпитаник да потъне още повече в подобна система на съществуване или като се опита да го изведе далеч от тази система?
 4. Стремеж към свръхудоволствия и лек начин на живот, страх от трудности, преодоляването им, удоволствията в прекалена доза изнежват характера и деструктурират волевото начало.
 5. Свръхексплоатацията на главната програма за себесъхранение води до повишено мислене само за себе си, свръхегоизъм. От тук се създава и чудовищния размер на цивилизацията на глобален егоизъм. Човек не е предназначен да живее в усамотение, отчуждение, отшелничество, а в колектив, задружно семейство. Не само да мисли единствено за себе си, а преди всичко като се грижи за себеподобните си в семейството, да се храни и развива – физически и духовно. Егоизъм в Природата не съществува никъде подобен на човешкия. Митът, че егоизмът е присъщо качество и неотменимо свойство на човешкия вид се разрушава в момента в който демонстрираме поне един представител на човешкия род без такова качество, който диша свободно и се развива с лекота благодарение на прилагането на основния закон, за работа в името благото на ближния.
 6. Разум и сърце – дисхармония и война: Двата типа закони, на разума и сърцето, на интелекта и душата, се съдържат в основната конструкция на човека, според замисъла на Твореца – Небесният Отец. Там където сърцето страда се подценяват законите на сърцето и обратно, там където разумът не се развива, то е поради подценяване другия основен тип закони – тези на разума.
 7. Основната клетка – семейството, двата полюса – мъжът и жената, мъжкото и женското начало в Природата. Опит за подмяна на полюсите. Мъжът и жената, стълбове на семейното ядро.
 8. Трансексуалност като философия и нарушените Закони на майката Природа тук на земята в сферата на брака - двата полюса – необходими за семейната клетка и опитът да бъдат разменени чрез философия наречена трансексуалност.
 1. Създаденото мислене, че Животът е игра, а човекът – “хомо луденс”, даже че тази игра може да бъде наречена “виртуална реалност”, но в тази игра обаче има бедни и богати, радостни и страдащи, печелещи и губещи и който иска да я играе, трябва да си представи себе си и в ролята на губещ и беден. Жестока игра, осъзната от разума, възприета от сърцето със страх. Жестокостта на играта на живот не е свързана с развитието на душата. Всяка игра, която води до жестокост и насилие, не се приема от родителят, който възпитава своето дете в дух на мир към собствения и чуждия дом.
 2. Противоречия между самите представители на Извънземния Разум: Извънземният разум, бидейки противодействуващ и добронамерен, еднакво не разбира, кои са истинските пътища за поправяне на човешката ситуация на планетата. Между методите по които се предлага да се поправи тази ситуация има много противоречия – метод на осъществяване обединение под флага на най-силния – еврейският метод на опекунстване, метод на енергийно прочистване и повдигане по изкуствен начин съзнанието на земния жител – метод на Небесната Шамбала, метод на осъществяване на пряк контакт с извънземните представители и пряко наставничество,метод на отсяване, като при природен катаклизъм, спасение на тези, които са достойни – Сатия Сай Баба. Има противодействуващ извънземен разум и добронамерен извънземен разум. Вторият не се намесва в съдбините и само наблюдава. И ддавта типа представители трябва да се изтеглят от залата за представление, защото казват, че Небесният Отец е казал: Концертът свърши!
 3. Съпротива от страна на славянството:
 4. Една част от човечеството - Източният блок - се съпротивлява на извънземния разум в опитите му да наложи строгата логична конструкция. Там където бе изпробвано да се развие модела на комунизма – юдео-болшевизма, населението е все още с предразположеност за социален модел, територията на която е т.нар. славянска душевност. Толкова усилия се хвърлят за да се докаже, че този регион най-вече Русия е в криза, която всъщност изкуствено се поддържа отвън чрез внедрени евреи управници. Колкото до България, опитът да се отклони по пътя на Американо-европейския модел е опит на оказване насилие върху населението, което е привързано към социалния модел и много трудно възприема придобивките на Америка и Западна Европа

 5. Абсурдът на българина, някои негови привички не могат да бъдат манипулирани лесно от силите на тъмнината - Противодействуващия Извънземен Разум. Пример със сандвичите Макдоналдс и ракийката и салатата с домати на българина. Никога редовият българин няма да стане роб на американската верига от магазини и заведения. Българинът едно мисли, друго говори, трето върши, четвърто излиза. Линейната логика на извънземният разум въобще не може тук да се прилага. Българският модел си остава феноменален и може би именно Бай Ганьо е този, който заедно с келепира по ганьовски, работи без да иска, за съхранение душевността на съвременното българско поколение. Извънземният разум се ужасява от методиката-изразена в липса на такава, на Бай Ганьо. Но все пак дори и да бъде купен целия Бай Ганьо с неговия келепир, пак отново той си остава неуправляемия балканец, който в последния момент може да хване за врата американеца-чужденец и да си поиска парите обратно.
 6. Към един по-добър свят чрез щати и глобализация – Съединените щати бяха изградени върху чиста територия, с нова конституция, с нови хора, с нови идеали, Европейските щати не могат да се изградят по същия начин. Обединяването е невъзможно на приниципа на щати, както и федерация, конфедерация, при положение, че се действува силово-случай в Югославия и Косово, Версайски договор.
 7. Печалба – работа за благото на другия
 8. При невярно поставени цели като печалба, работа в името на печалбата, работа за пари, при утвърдени модели като “който превари”, “правото на силния”, “правото на имащия парите” се развива чудовищен егоизъм. Цел като “работа за благото на ближния” тогава започва да звучи нереално. А всъщност според главния закон за развитие на душата, единствено, когато човек работи нещо с любов, когато го прави от сърце, когато влага нещо от себе си, когато то служи на ближния му, когато без да иска нещо в замяна, го произвежда и дарява - само тогава се развива човек вътрешно и не се уморява от това, което върши. При настоящата система, Печалбата и Работата за благото на ближния са в противоречие. Казват, че всичко се заплаща, че всичко е пари. А от друга страна, като работи човек без душа и без да обича работата си, той се изчерпва, изтощава, превръща се в животно. Законите за развитие на душата не трябва да противоречат със законите на материалното битие.

  Невярно поставените цели, като печалба, полза, “не работи нищо без печалба”, на български звучащото “няма ли файда или аванта, келепир”- и отчуждението, което се приема като неизбежна част в човешките отношения, са свързани като две брънки на веригата, изкована от сегашната Цивилизация на чудовищен егоизъм. Проблемът за частната собственост, това е мое, това е твое, и от друга страна проблема как човек да се научи на взаимопомощ, да помага на своя събрат. Законите на пазарното стоопанство, възможността да произвеждащ само заради печалба и трупане или завъртане на пари, неизбежното свръхпроизводство, водещо до фалити и борсови спекулации, от една страна и това, как да се възпита човек да проумее, че не всичко е заради парите и печалбата, а че той е тук на земята за да се научи като в едно Училище на живота.

 9. “Отчуждение, съперничество – Единно семейство
 10. Непознаването на законите за развитие на душата, води до още едно нарушаване в развитието на човека. Алиенацията, отчуждението е резултат на непознаване на Закона за Единното семейство, при което единствено в колектив, човек може да се развива пълноценно. Отчуждението, съперничеството, конкуренцията, разединението, всичко това е част от Царството на силата, което не познава законите на душата. В борбата за материални блага, за пазари, за господство, в битките за печалба, собственост, в алчността и съперничеството, няма развитие на човека като духовна същност.

 11. Пари – здраве - духовно развитие
 12. Здравето е функция на правилния път по който се развива човекът. Там, където липсва правилното развитие, там няма здраве, нито физическо, нито психическо, нито духовно. Човек може да има много пари, но да е загубил здравето и душата си. Противоречието между имащите пари и липсващото им здраве, и тези, които имат духовно здраве, а тънат в материална нищета.

 13. Противоречие на двадесети век – капитал и социалност, капитализъм и социализъм
 14. Капитал това не означава равенство с парите, социалност това не означава да няма стимул за работа. Капитал означава възможност за парите да се движат и умножават, а не да стоят в банките, измислени от лихварското еврейско съсловие. Социалност, това означава да се въведе на части принципа всеки да работи според призванието си, и да ползва социалните придобивки, извоювани в колектива.

 15. Противоречие “Производство-Потребление” - “производство на блага – консуматорски начин на живот”. Обществото издига на по-висок ранг консуматорът на материалните блага отколкото производителят им. Консуматорът носи печалба и поради това, че тя се явява главната цел – няма значение какво е производството и как е реализирано. Производителят, който е вложил своите ръце и душа остава на втори план зад този, койтое произвел бързо и повече в името на печалбата.
 16. Противоречие “Администрация Производител – Консуматор”- самата администрация също е консуматор и тя няма интерес от това да признае приоритета на производителя. Печалбата като крайна цел е тази от която се определят заплатите на администрацията. От момента на появата на категорията “печалба” и “пари”, всичко остава на заден план –парите управляват и администрацията, и производството, и търговията. Ценностите са второстепенни, на първо място е изкарването на печалба, даже и при положение, че се рушат ценности, че се разрушава околната среда, че се снижава културата. Човек е първо консуматор, второ – производител и изпълнител, трето – същество с душа, което има нужда и от нематериални ценности.
 17. Противоречие “смисълът на земния живот е в изграждането на храма на човешката душа, което е възможно чрез действия в плът като безкористно се работи за другия без да се иска нещо в замяна” и “смисълът е отново човекът дух да се завърне в Родината си, като избяга от затвора на тялото, тук на земята
 18. Генерален извод – повечето противоречия опират във въздействието от страна на извънземен противодействуващ разум в лицето на богоизбрания народ: банкова система, лихварски капитал, мегаполиси, прекъсната връзка с природата и земята, насилствено държане в подчинение на паричната система и веригата от магазини за консумация чрез която осевн чрез парите се държи още един път под контрол населението.

За сравка може да се види Второзаконие от Старият Завет: Докато има два закона, един за богоизбрания народ и втори – за чужденеца, докато има търсене как да се издигне само собствения богоизбран народ, който да стане единствено велик и владеещ чрез парите всичко на тази планета, докато има опит за установяване на тотален контрол върху човечеството от страна на няколко свръхбогати фамилии с еврейски произход, докато има такава манипулация чрез “кока кола”, докато има инсценирани войни заради петрол, дотогава никога няма да има мир на тази планета. Нашият християнски Бог няма нищо общо с тази гнусотия. И Той ще го прояви това в най-скоро време. Време е да се види къде е дълбоката причина за какафонията на тази планета – защо телевизиите развращават младото поколение с предавания които са какафония? Къде е причината за всичко това, ако не във факта:

“Господ Бог твой ще те постави по-горе от всички народи на земята.” В момента на залагането на тази Погрешна програма в съзнанието на човечеството е сторена най-голямата вреда на човешкия род.

Но Небесният Отец няма нищо общо с тази работа, и тя не е от Него? Честните евреи трябва да го разберат това и да разберат също, че са били използвани в течение на векове от своите лъжеводачи. Еврейският народ не знае, че е бил избран първо от Силата на тъмнината, която е говорела и чрез Мойсей. След това наистина Небесният Отец го избира за да се роди сред този народ Исус, но отново тъмнината властва и последва още по-голямото затъване. Следва диаспората, а после опитът за поробване на цялото човечество. И какво – нима това няма да се узнае рано или късно!!!!

В книгата “Последна Надежда” е описано твърде много, а за все още невярващият остава опитът да открие какво е съдържанието на Талмуда!

Анонимен автор

Докато има надежда за целия човешки род има надежда и за България!

За целият човешки род, Небесният Отец казва, че има надежда!!!

От България обаче зависи и една част от надеждата за целия човешки род!

Как да се разбира това!

 

home_load.gif (1896 bytes)