ИЗХОДЪТ ОТ ТРИТЕ ГЛАВНИ ПРОБЛЕМА НА СОЦИУМА

 

1.           Междуетнически проблем – решава се като създават се конфедерации на първоначален етап, например Балканска конфедерация. И след това се върви към Живот за цялото, виж Учителя, Беинса Дуно, в случая Европейски съюз, вместо неправилния път, цялостно раздробяване и после асоцииране на частиците към общото цяло.

2.           Междурелигиозен проблем – решава се като се създават условия за все повече и повече атмосфера на единна връзка на човека със Създателя, който няма име. Единна Вяра, чрез храмове на Единната вяра. /Виж схема 1/ Директна връзка на човека с Бога, няма нужда от посредници, свещеници, пастори, ходжи пр.

3.           Проблемът с партиите – няма нужда повече от партии, тъй като всъщност партиите са загубили отдавна смисъла за ляво и дясно пространство, всички партии имат една и съща цел, да работят за единното, за Живота на Цялото, за благоденствието на социума. Управлението като цяло се извършва не от партии, а от експертни правителства. Не може повече да има ляво или дясно решение на проблема със здравеопазването или профилактиката. Нито пък ляво или дясно решение на въпроса за безплатното образование, което в едно цивилизовано общество трябва да бъде абсолютно безплатно. Платено образование или здравеопазване, това е възможно само когато държавата се управлява от класически диваци, каквото е впрочем сега и управлението на земята. Преди разходите за въоръжаване седят разходите за здравеопазване и образование.

4.           Една страна не може да бъде цивилизована, ако в нейния бюджет има заделени повече средства за въоръжаване, вместо за образование и здраве. Леви и десни мнения по този въпрос няма.

 

Ако религиозният, етническият и партийният проблем не се решат своевременно, то пред обществото ще има доста страдания.