Welcome

ДВАТА СВЕТОГЛЕДА

ДВЕТЕ ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ

Накратко:

Първи светоглед: Човечеството се развива в съмнения, противоречия, конфликти, войни, сътресения и без това не е възможна неговата еволюция. Хаосът е неотменима част на това развитие и поради това, хаосът трябва да се овладее и създава целенасочено в името на еволюцията. Развитието на човечеството върви циклично от хаос към оправяне и отново хаос, като основната постановка е известна от философията на Хегел – теза, антитеза, синтеза. Чрез противоречия и тяхното изглаждане се постига развитието на тази вселена.

Втори светоглед: Никой няма право да създава по изкуствен начин хаос върху планетата и след това да се възползва от него в името на бъдещото му изправяне. Само Божественият ред е единствено възможен тук на планетата и всеки, който се осмелява да създава Нов световен ред, ще се натъкне на противодействие на Божията воля и промисъл. Човечеството не се развива по човешка приумица, нито по план на някой от обичайните извънземни пришълци. Човечеството има свой Наставник, който бди за неговото развитие и само той има право да определя бъднините му. Само този ред, който е от него може да има статут за това човечеството. Всеки един създаден ред от човек, който не е от Бога, е всъщност безредие. В развитието на човека, законът за противоречията не е единствено валиден, тъй като в самия човек има вложен и принципа на по-всоките измерения, включващи човешката душа. Там развитието не се извършва по обичайния принцип за теза – антитеза и само чрез противоречия и конфликти. Затова и сляпото прилагане на този елемент за необходимия хаос, в случая с присъствието на човешката душа, води до огромни сътресения в еволюцията на този свят.

Фундаментални изразители на тези два светогледа:

На първият светоглед: Платон, Хегел, Айзенрайх, Макиавели, Ортега и Гасет

На вторият светоглед: християнските древни мислители, духовното учение за Единната вяра на Виссарион, десидентската вълна в лицето на религията на Матрицата дефинирана, че целта на човека е да се отскубне от манипулацията на Матрицата.

Първият светоглед: Човечеството върви към стъпка по стъпка напред и еволюира макар и бавно. Това твърдение обаче води и до неизбежното изкревяване в лицето на подготвения да се прояви през 2001-2002 година, Нов Глобален или Световен Ред.

Вторият светоглед: Понастоящем човечеството върви право към пропастта. Има апокалипсис и Армагедон, макар че са вътрешни. Има и Страшен съд естествено вътрешен, освен че човек сам себе си осъжда с избора, който прави. Човек трябва да се замисли, вярно ли е казаното в Глава 13 – 14 на Откровението на Йоан спрямо нашето време.

НОВОИЗКОВАНИТЕ ОБРАЗЦИ НА ГЛОБАЛНИЯ РЕД

Повила се е нова конструкция на човека – на този човек от Новия Глобален ред,егоистичен, с жизнено енергийно начало /Мантак Чия му помогна/, агресивен, силно активен, вярващ в подхванатото начинание, самоуверен, /книгите на успеха го изковаха/, възпяващ Бога и искащ да вярва в него, с преобладаване на външните белези на просперитет, изключително дебелокож, брутален, склонен да напарви всичко в името на това да бъде звезда и герой, елитните предавания го изковават, медийното пространство изковава героите на деня, Например: с подобни имена!

Дони, Чапа, Драгомир Драганов/чай/ Лечков, Робева, Калки, с обица на ухото, открито представяне на инстинктивната природа, стихове, поезия, чалга, размесване на стиловете, “обичам ви” - девизът на хероите, кой е архитектът на всичко това, чрез определени марионетки поставени в медийното пространство се дърпат конците на масата, стимулира се нейното мислене по метода – проблем-реакция и довеждане в точката на интерес, извън контрол, говорител в радиото Волгин, култови фигури, целувката, Васил Найденов, Лили Иванова, БТР, бисексуален, с обица, която претендира да е медицинска, толерантност към малцинствата, размиване на нацията, инфлация на националните ценности, създаване на общопланетен унифициран модел, флиртуване с екологията и природното начало, възобновяване на интереса към езическите религии и ритуали, шаманизъм, поляризация на носителите на моделите, моделът който не е нашия няма да се финансира – дават се средства само на онова, което допринася за новия ред.

Създаване на нови потребности и модели чрез марионетки в медийното пространство, чрез рекламите и филмите, чрез радиото, чрез вестниците, управление на медийния живот, а оттам и на обществения живот.

Предварително режисиране.

Разиграване на искреност и прямота, топлота, непосредственост, “майсторът владее мимикрията”.

Обичайте се! В една неделна утрин! Добро актьорстване! Лондонски денди, който слиза при народа!

Изкуствено преиграване! А вчера се е родило теленцето! Еха, как ще те снимат по телевизията – чай и вино! Прилика с Бойко Василев. Същата школа! Преподават в тишина. Вярват в новия ред! За тях това е изход след като са видели комунизма, който не разбират, че е от същия източник. Васил Найденов тук се появява върху трактор. Интересно дали има и други трактористи с обеци! Не е сноб, разбира се, твърди водещият Драго! А защо тогава е облечен в снобско облекло.

Казано честно всичко ми е наред, тъй че спокойно си гледам напред! Ето това е Модел, който е изкован специално за подобни случаи! Те не вярват на онова, което вършат, философията на актьора е тяхното верую. Не могат да бъдат себе си, даже и да го твърдят.

Преиграване и кокетиране с масите от село.

Трябва им публично одобрение!

Гарелов, Кеворкян зад кадър, новоизкованите герои използват в трудна минута старите величия Калоянчев и Мутафова, които въобще не осъзнават в какво ги използват. Шутове на няколко режима.

Кое е общото във всичко това!

Честотата с която вибрират!

Честотата им е очевидно същата като на тези от Новия Глобален Ред!

Тази честота ще бъде краткоизлъчваща себе си, но е добре да се улови в началото и да се идентифицира присъствието й.

Тази честота се съпровожда с розова вода, охранена и задоволена физиономия, актьорстване, подпяване на посредствени представители на изкуството, чувстващи се в собствени води сред кича и чалгата, представители гледащи леко на живота, без много много да се задълбочават. Честота, 7.5 херца – малко над честотата за медитация, възможно най-ниската от допустимите. Тук най-лесно се извършва преповтарянето на спуснатия отгоре за подражание лайтмотив.

Безмозъчните същества на новия глобален ред Васил Найденов, Лили Иванова, матрицата скоро и тях ще захвърли.

Нещо уродливо има в това съвместно пеене на една стара певачица и един новоизкован чаен актьор.

Звучи неестествено и като последен опит да се излъже аудиторията. Това са хора с двоен стандарт. Те гледат на обществото като на стадо, което трябва да забавляват.

Безмозъчните слуги на българския глобализъм също имат ниската честота, която не ще им позволи да прекрачат полосата на честотното изпитание.

Твърде ниска честота!

МЕХАНИЗМИТЕ НА МАНИПУЛАЦИЯТА И КРАЯТ НА ДУХОВНИТЕ ЛЪЖИ

ДУХОВНИТЕ ПЪТИЩА В НАЧАЛОТО НА НОВОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ

ВОДЯТ КЪМ ДЕСИДЕНТСТВОТО

Обичайте се!” – се повтаря нееднократно тази изтъркана фраза от най-известните рок звезди и знаменитости.

Те я изтъркаха до неузнаваемост, и принцовете им дават високи хонорари за това. Но в същото време, когато на единия стадион публиката скандира името на звездата, изговаряща тези думи, на другия край на планетата се извършват убийства.

Е, няма как, ще кажат принцовете, та нали, такава е нашата планета. Едните се убиват, а другите пеят. Да, но един и същ е сценаристът, който обикновено ръкопляска и на двете взаимно изключващи се действия. И еднакво добре ги програмира във времето. А този сценарист също е духовен човек, и също е според него духовна собствената му философска система, съдържаща схващането, че хаосът е неотделима част в развитието на обществото, което постоянно е бивало разделено на две големи части стадо и елит, и от елита зависи воденето на това стадо. Интересно къде е мястото на Бога в тази елитарна концепция, защото, обичайте се, е казал господ, но в същото време е дал и заповеди, които сега никой не изпълнява. Християнските повели е лесно да се поят на концерти, но е много трудно да се изпълняват в живота от страна на хората, които не получават пари за собствената си кариера обслужваща нечий елитарен план.

Занапред хората ще се разделят между Силите на светлината и силите на мрака. Трето положение не ще има. Онези, които разсъждават отстрани за ефективността на дадено учение, ще станат носители на злото, защото бездействието в настъпващия период укрепва противопоставянето.” А така, говори другата страна, онази, която сега изчаква да се разрази

концертната история на Новия Глобален Ред и едва тогава да припомни, че човечеството всъщност няма нужда от водачи, непознаващи собствената си рожба. Един е Водачът и Учителят на това дете, каквото сега е станало подрастващото човечество. И никой няма право да дели децата на елит и стадо. Защото детето е във всеки един от обитателите на планетата, който не отрича наличието на човешката душа в човека.

Обичайте се, говорят днес най-големите лъжци и продължават да поддържат своя двулична фасада, една за пред домашните си и себе си, друга за пред обществото. Законът на джунглата им е оправдание, както и това, че в условията на стадото, все някой трябвало да го управлява и напътствува. И само чрез метода на страданията и хаоса, това стадо можело да еволюира. А те защото са от елита и вече били преодолели собствената си карма, можели да поработят върху собственото си извисяване. Духовно извисяване, но все пак накъде! – Може би към бездната на егоизма им, също има извисяване в спада.

И така, време е да установим, че не може да има духовно развитие в сегашното общество при положение, че това общество се развива в условията на Царството на насилието, лъжата и лицемерието от силните на деня.

Всяка една духовност става псевдодуховност в момента, в който тя бива населена от носители на това царство, искащи да се развиват духовно, но които всъщност не изпълняват истинските Напътствия. Ако ги изпълняваха, те би трябвало да бъдат извън това царство.

И сега точно тук вече, започва да звучи лайтмотива на псевдодуховниците, че всъщност вътрешното им развитие било невидим и таен процес, който ставал в тишина и въобще не се влияел от външните условия.

Ехаааа! Ех, че е добре замислено! Значи в тишина, човекът си се развива, и в тази тишина той може да натрупа духовното си богатство. При това, той е в тяло, тук на тази планета въплътен, само където се е установил в своята тайна стаичка за да си спасява душата и да работи за собственото си духовно съвършенство.

Този мотив, за това, че всъщност ние трябвало първо да се преборим със себе си, а едва тогава да отиваме да поправяме света, е толкова стар и извехтял.

Та нали външното и вътрешното са постоянно неделимо свързани. Може ли един човек да се усъвършенства вън от своето тяло. Това е въпросът!

И ако този човек е тук изпратен на тази земя за да преодолее своите изпити, то следователно той трябва да ги преодолява като е във физическо тяло.

Ето, това е то което ни пречи на нас земните, пее се отново в песента, извехтял шлагер. Собственият ни егоизъм. Докато не се преборим с него, ще бъде много трудно да се говори за нещо друго, което да подмени сегашния ред. А, но нали за да се преборим с този егоизъм са необходими все пак и външни условия. Изкуственото разделяне на външно и вътрешно е един от най-старите приьоми на поддръжниците на царството на силата. Та нали в тяхното действащо царство всичко се развива по метода на противопоставянето и противодействието. Външното и вътрешното в този аспект са винаги противоположни. И никога не се схващан от хората на стария ред и култура като две взаимно вписани сфери, които са в неотделима връзка.

Хората на старата култура са заквасени дълбоко с нея, и от това и произлиза неспособността им да разберат как ще стане промяната. Те първо виждат работата върху вътрешното начало и едва тогава, тази работа можела да се прехвърли в сферата на външното. И обратното естествено, има и такива умници, които първо се захващан със сабята и започват да променят външното за да създадели условия за следващата вътрешна промяна в човека.

Всъщност как иначе би се променил този човек, когато е поставен в условията на стария коловоз, и даже и способността му да вземе решение за промяна също се влияе от стария ред.

Песните от типа Ню Ейдж дайте сега да променим себе си, и да се заобичаме, пък то другото ще дойде от само себе си, също се оказват изпълнени с празнословие. Човекът в своя напън за духовно усъвършенстване изпада под властта на егоистичното си интелектуално - псевдодуховно начало. И под флага на този безмерен егоизъм започват да се изграждат новите измерение на Новия всъщност стар увековечаващ се глобален световен ред.

Не може да има вътрешно развитие, ако външно не се отбелязва също някакво изменение. Всяко вътрешно рефлектира върху външността. И обратно всяко едно външно действие променя условията на вътрешното развитие.

Кой тогава има интерес от противопоставянето на външно с вътрешно!

Време е да се разбере, че духовното развитие в условията на старото царство на лъжа и лицемерие, наречено Нов глобален ред, е невъзможно. Възможно в тази среда ще бъде единствено развитието на разума, разширяването на съзнанието в безопасната на технологиите посока, и също така прикрепването на нисшия астрал към понятията за душа и духовност. Емоциите в тази среда биха се превърнали скоро в чувства и душевност под контрола на единствения разпоредител в лицето на егоистичния човешки нисш интелект.

Няма по-голяма лъжа от духовната лъжа, и няма по-голямо представление от това, човекът да бъде лъган че се развивал духовно, когато в него се разширяват единствено съзнанието и нисшите емоции.

Духовните пътеки в тези условия стават безпредметни. Те не изпълняват своята задача да обслужват развитието на човека.

Човекът когато не развива и обогатява своята душа, не може да говори, че се развива духовно. Пътищата за духовно развитие е време да се преразгледат и селекционират.

Времето на духовните лъжи изтича с идването на края на най-лъжовния 20 век в историята на това човечество.