СЪГЛАСНИ ИЛИ НЕ!

СЪУЧАСТНИЦИ В ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО

КОЛКО ОЩЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ТАКА

Хората сега се делят на две групи:

Съгласни с това, което се върши около тях и:

Несъгласни с това!

По средата няма къде!

 

Ама аз какво мога да направя сам мънкат тези от същата среда, които не смеят да се определят съгласен или не!

 

Съгласните с това, което става, са си прави и О кей! Правилно! Те са се определили. Да, но тези, които не са съгласни ТЕ КАКВО ПРАВЯТ!

 

Те са тези, които се крият зад думите какво мога да направя които са застанали по средата и не искат да се определят. Време е за тях ! Крайно време е!

Всеки трябва да се определи най-сетне!

СЪГЛАСЕН ИЛИ НЕ!

Това е въпросът!

Съгласните естествено се превръщат в съучастници на това, което се извършва!

СЪУЧАСТНИЦИ В ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО!

А несъгласните в противници и неучастващи в това престъпление.

ПРОТИВ ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО!

Тези по средата трябва да разберат най-сетне, че със своето заставане по средата всъщност те усилват самото Престъпление.

 

Съгласни или не с нещата, които се вършат около нас?

 

Съществуват три свята и порядъка:

Божествен свят и порядък

Духовен свят и порядък

Физически свят и порядък

 

Божественият свят разрешава и иска този проект да се реализира и въплъти.

Физическият свят е площадката на въплъщаването, реализацията или осъществяването. Тук е материята, която е управляема и в състояние на постоянно моделиране и форматиране.

Духовният свят, разделен на две половини нисш и висш, представлява  средата, в която трябва да се справим в момента.

Има сили на нисшият астрал, които нямат интерес от осъществяването на този План. Но има и Сили от високият духовен астрал, които са готови да ни помогнат.

Божественият свят не участва в пряката реализация на тази идея. Той я дава и одобрява. Но не участва във самото моделиране. То трябва да стане от духовните същности. В този смисъл се казва, че Богът в кошара не вкарва. И така, истинската битка се води в духовния план.

Как да се обясни на всички тези същности, които действат там в нисшия астрал и по-високия му план, че по този път, по който са се запътили сегашните водачи на човечеството, ще има много много жертви. И едно неминуемо превръщане на човечеството в безмисловно стадо!

Че няма много време за губене и че няма да продължава още стотина години този процес на пропадане!

Тоест накратко, във времевият интервал за настъпването на бъдещите събития за Необходимият преход, се намира разликата на възприятието на двете крила на духовния свят. Едните възприемат събитията, за очистването на планетата като навременни и предстоящи, спешни, належащи, нетърпящи никакво отлагане, а другите считат, че може да продължи така още стотина години. Или защо не петдесетина още още малко ядене и пиене, нали така!Защо да не си поживеем още мъничко на гърба на това стадо!

Трябва да се изясни всичко това, скъпи приятели! Главният въпрос се крие тука!

МОЖЕ ЛИ ДА ПРОДЪЛЖАВА СЪСТОЯНИЕТО НА ПЛАНЕТАТА ОЩЕ ДЪЛГО ТАКА! И КАКВО ДА СЕ ПРАВИ!

ГЕНЕРАЛЕН ВЪПРОС!

И тези, които изкуствено помпят сегашното състояние на човечеството, за да може да продължи летаргията и агонията още малко, а те да си поживеели също още малко в ниските честотни пластове, докога ще поддържат изкуствено тези ниски честоти! Докога ще издържат на естествения напор от страна на Планетата Майката земя, да повдигне собствената си честота! А и самият човек, докога ще бъде слуга на манипулаторите в ниските честотни пояси! Докога ще търпи човекът, това грубо манипулиране на честотната среда в която обитава с физическото /енергийното/ си тяло?

Човечеството го държат изкуствено в състояние на абсолютна контролируемост чрез ниски честотни излъчвания.

Време е  за осъзнаване на ситуацията!