Welcome

ПРЕКЪСВАНЕ НА ВЕРИГАТА ЧРЕЗ ОСЪЗНАВАНЕ И СТОПЛЯНЕТО НА ВСЕЛЕНАТА ОТ ЧОВЕКА

Недобронамерен извънземен разум - Луциферианско начало

Отрицателна програма за богоизбранничество, заложена в еврейското племе

Паричната система изплетена да прикове човечеството, на база амбиция и стремеж към изпълнение на заложената програма за избраници през Бога от страна на няколко могъщи фамилии, следващи религията на просветлените – илюминатите

Парите лост в ръцете на илюминатите

Разпалване на алчност в стадото

Философията на елита и стадото, което трябва да бъде управлявано

Мъжът и жената, разрушаване на основния модел в обществото

Създаването на гей отношения и трансексуалност

Разбиване на модела на хармония между мъжкото и женското начало

Мъжът роб на паричната система, която го приковава и превръща във винтче, което работи без сърце омразната работа, от която вечерта чрез развлечения иска да се откъсне

Жената предмет на развлечение в ръцете на мъжа

Потребителската философия на елитаристите, които потребяват всичко онова от стадото, което им хареса чрез силата на парите

Развращаване на жената от страна на Елита

Жената загубваща своята вътрешна сила и превърната в парцал за развлечение в ръцете на имащите власт и пари

Жената продаваща своята външна сила – красотата за пари

Унижението на жената около пилона на нощните заведения

Жената тласната по пътя на неприсъщия й разум в коловоза на обслужващия елита бизнес

Жената припомняща си чрез различните изкуства своята истинска вътрешна същност

Външната жена в робство на паричната система

Вътрешната жена, обездвижена и затворена в клетка

Паричната система, външност и женска красота, вътрешна същност и душа – принцип на матрьошките

Освобождаване на жената от властта на елита и богатите празни опаковки с разум и портфейл

Освобождаване на вътрешната жена от външната жена, последната заблудена и поробена от егоизма на мъжа

Егоизмът на мъжа, плод на паричната система, поробващ външната жена, която поставя в забвение вътрешната жена

Съвременният човек осъзнава манипулацията на системата, която го превръща във винт и грубо егоистично същество, което създава насилие, руши семейството си, подтиска жената до себе си поради неоценяването й, търси заместител навън, създава проституция, създава прослойка от жени, които обслужват системата като създават илюзията, че това е жената – агресивната, бизнес дамата, силната и мощната самка, която се бори в живота с мъжете.

И така, време е да прекъснем веригата чрез осъзнаването! Време е да прекъснем потока на захранването до тези бедни и нещастни извънземни същества, които биха могли да бъдат стоплени единствено от любовта на човека. А те не знаят това, и искат да си я вземат насила благодарение на един действащ дълбок луцифериански план.. Самият Луцифер също би претърпял промени от това прекъсване на веригата и би се сложил край на една безмислена битка в безкрайния Космос.

От стоплянето на Космоса чрез човека и от прекъсването на настоящата верига на манипулиране зависят толкова неща.