БЕЗ ДОБРОДЕТЕЛИ ПОВДИГАНЕТО НА ЧЕСТОТИТЕ ВОДИ ДО БЕЗМЕРЕН ЕГОИЗЪМ

 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПОВДИГАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ЧЕСТОТИ И ВИБРАЦИИ В ЕЖЕДНЕВНИТЕ НАЙ-ЧЕСТО ИЗПЪЛНЯВАНИ ДЕЙНОСТИ

 

СИНХРОНИЗИРАНЕ В ОБЩАТА РАБОТА ПО ПОВДИГАНЕТО НА ЧЕСТОТИТЕ

Задачи:

- Как в ежедневието човек да поддържа висока честотност, когато се храни, когато пътува в градския транспорт, когато прави секс, когато диша, когато се моли, когато разговаря…..

- Как да се обясни на човека, че в следващия период, поради устремното повдигане честотата на майката земя, хората, които не съумеят да поддържат високо вибрационно равнище, ще имат постоянно главоболие и здравословни проблеми?

- Проблемът за изслушването и взаимното разбирателство и противодействието на егрегориалното мислене в стил, „моят учител така каза и тъй като в нашата група или общност само с това работим, това мен не ме интересува или накратко, това не е по учителя ми, или пък – учителят такива работи не е говорил”

- Създаването на първия плах, но може би успешен опит за разрешаване на проблемите чрез експертни съвети и способност хората да се обединяват около общата експертна оценка.

 

ОСНОВЕН ИЗВОД ОТ РАБОТАТА ПО ПОВДИГАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ЧЕСТОТИ И ВИБРАЦИИ, ТОВА Е, ЧЕ ЦЯЛАТА ТАЗИ РАБОТА ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДШЕСТВУВА ОТ РАБОТАТА ПО ЗАПОЗНАВАНЕТО НА ХОРАТА С ПОСЛАНИЕТО  НА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ.

 

БЕЗ ДОБРОДЕТЕЛИ ПОВДИГАНЕТО НА ВИБРАЦИИ ВОДИ КАКТО Е ОБИЧАЙНО ДОСЕГА ДО НЕЧУВАН МНОГО ФИН СТИЛ НЮ ЕЙДЖ ЕГОИЗЪМ.

 

ВЪЗВАНИЕ КЪМ ВСИЧКИ СЪБУЖДАЩИ СЕ ДУШИ

 

МАЙКАТА ЗЕМЯ УСКОРЯВА ПОВДИГАЕТО НА СОБСТВЕНАТА СИ ЧЕСТОТА, ПУЛС И ПОРАДИ ТОВА ЩЕ ПРОИЗТИЧАТ И ПОРЕДИЦА ОТ СЪБИТИЯ ОКОЛО НАС И В НАС. ЗА ДА СЕ ОТЪРВЕ ОТ НАТРУПАНАТА НЕГАТИВНА ЕНЕРГИЯ, БОКЛУЦИ, МАЙКАТА ЗЕМЯ ПО ЕСТЕСТВЕН НАЧИН ИЗВЪРШВА ОТБОР НА ВСИЧКИ КОИТО ПРЕБИВАВАТ ВЪРХУ НЕЯ. ТЕЗИ КОИТО СИНХРОНИЗИРАТ СОБСТВЕНАТА СИ ЧЕСТОТА С НЕЙНАТА, ЩЕ ПРЕМИНАТ БЕЗБОЛЕЗНЕНО ПРЕЗ СЛЕДВАЩИЯ ПЕРИОД НАПРЕД В БЪДЕЩЕТО. ТЕЗИ, КОИТО НЕ ОСЪЗНАЯТ СЛУЧВАЩОТО СЕ, И СЕ ЧУДЯТ ОТКЪДЕ ИДВА ГЛАВОБОЛИЕТО, ОТКЪДЕ ИДВАТ ТРУСОВЕТЕ, И ВМЕСТО ДА ОСЪЗНАЯТ ПРИЧИНАТА ЗА ТОВА, ПРОДЪЛЖАТ ДА ДЕЙСТВУВАТ ПО СТАРОМУ, МНОГО СКОРО ЩЕ БЪДАТ ОТСТРАНЕНИ ОТ ДЕЯТЕЛНОСТ ПО СТАРИЯ КАЛЪП НА МАТРИЦАТА.

 

Наложително е да се покаже на хората, които осъзнават горенаписаното, как да поддържат висока форма на вибрация, и как да се синхронизират с честотите на майката земя.

Предлагаме на всички полусъбудени души и пробуждащи се души, да направят всичко възможно за да информират своите братя и сестри за тези промени. Както и да направим всички ние, опит да се синхронизираме върху общата енергийна решетка, като отделни малки запалени огньове, на които им предстои да се съединят рано или късно в един нов честотен ритъм и пулс с който майката земя ще продължи да съществува в бъдеще.

Предлагаме да се оповести това и по медиите, за да може всички хора да имат възможност да се замислят и проумеят на какво ще се дължи тяхното бъдещо неразположение. Много просто, на неадаптиране към честотите на майката земя. Когато човек е осъзнал промяната която настъпва около него, той търси начин да промени нещо в начина си на живот.

 

Как да се продължи в бъдеще ежедневната деятелност на човека!

Как да се продължи при осъзнаване на всичко това, изпълнението на най-честите изпълнявани  практики!

Хранене, пиене на вода, дишане, движения, сексуални отношения, разговори и комуникации, работни контакти, медитации, молитва, събрания на будните люде във фокус на будностите?

- При хранене, трябва да се приема само чиста храна изпълнена със светлина!

- Пиенето на изворна вода е основно, вместо вода от чешмените инсталации, да се пие изворна вода или да се приема вода през плодовете.

- При движение, походката трябва да бъде съзнателна и изправена като гръбначният стълб приема максимално количество от енергиите, отдолу и отгоре.

- В сексуалните отношения трябва да се издига енергията към горните чакри вместо досегашната разсипия, нагнетяване на енергията във втора основна чакра. Трябва енергиите да се въртят и по възможност задържат за по-дълго, в сърдечна чакра. В секса основното е изтласкването на енергиите по енергийната тръба нагоре, нагоре. Колкото по нагоре се изтласква налягането по време на сексуален акт, толкова по-високо се вдига енергийната честота на партньора. Най-добре е енергиите да достигнат до мозъка и усещането да се изпита в него, вместо долу в половите органи, като енергията трябва да се задържи няколко секунди поне в сърдечна чакра. След секс, енергийното състояние на човека трябва да бъде високо честотно, вместо заспиване, или познатото от филмите пушене на цигара. Време е сексуалната активност да се впрегне в повдигане на вибрациите. Това е един от най-мощните лостове, който заедно с музиката и хореографията, е добре да се овладее от будните люде, защото ако не се направи идват извращенията и чалгата като възпитателен модел за младото поколение. За употребата на наркотици, вина носят всички в днешното общество, и по-виновни пред Бога са не само простите извършители и разпространители на екстази хапчета или кокаин и марихуана, а преди всичко онези религиозни водачи и педагози, които последните стотина години не осъзнаха нуждата от нови емоционално чувствени ценностни модели.

- В разговорите и ежедневните комуникации е добре хората да се научат да не си отнемат помежду си несъзнателно енергии. Да се отучат от заученото по навик пъхане на ръцете в джобовете или пък кръстосване на краката демонстративно на среща около маса. В ежедневните комуникации е добре да се говори според това, кой в коя чакра се е разположил. Защото от втора чакра преговори и вземане на решения  не се водят, а пък от пета и шеста чакра сексуалните отношения не вървят. Всеки е добре да се замисли в своите ежедневни срещи, в коя чакра пребивава и как съумява чрез синхронизиране на собствената честота да се пригоди към своя събеседник. Като в резултат се повдигне вибрационното равнище на разговора.

 Дишането не бива да бъде нито йогистко, нито даоистко, нито по който и да е наставник. Дишането трябва да бъде в хомеостаза. Да се диша според вътрешния хомеостазис и не бива да се нарушава нито работата на сърцето нито работата на дробовете с дейността на големите полукълба. Контрол се прави само там, където е необходимо. Хомеостазата на Създателя е велика работа. Човешкият ум може на днешния етап само да обърка работата на Създателя. Йогисткото дишане е добро само на определен етап, когато трябва да доведе до събуждане на човека от леността.

 

ВЪВ ВСЯКА ЕДНА ДЕЙНОСТ ТРЯБВА ДА ИМА ОСЪЗНАВАНЕ, НО В СИНХРОН С ИНСТИНКТИВНИЯ МЪДЪР ЦЕНТЪР.

СЪЗНАНИЕТО – тоест контролът от страна на ума, И НАЙ-СТАРИЯ ДРЕВЕН ДЯЛ НА МОЗЪКА ТРЯБВА ДА СЪЖИТЕЛСТВАТ. Двата коня които дърпат каляската, емоциите и чувствата трябва да водят човека до комфорт и съгласие между кочияша и пътника на каляската.

 

Остава да се изяснят най-важните неща в днешното ежедневие, когато се съберат хората по два, трима и повече, да се научат да се изслушват , уважават, обичат, и да създават колективна градивна енергия в полето над тяхната среща. Дали това ще бъде колективна медитация или молитва, или пеене на някаква песен и или изпълнение на танц, всичко това трябва да бъде свещенодействие и работа на енергиен план, свързана с общото повдигане на честотите. Там където се прави истинска молитва Небето се прояснява и става розово.