БИОФОТОНИТЕ И ЕНЕРГИИТЕ

Тайните на виделейката

 

Защото прочие, човекът е Божия Лейка, която се пълни с Небесна Виделина, с духовен и физически Елей от Божествения Капчук, за да се поливат и растат неговите добродетели…..

 

 

Молитвената шатра или виделейка изпълнява функциите на интернационален духовен дом /храм, синагога, пагода, катедрала, църква, параклис и други молитвени сгради/, без оглед каква е религията на богомолците, защото тя е ДОМ НА ВЯРАТА НА ЕДИННИЯ БОГ.

Виделейката е лека, построечна конструкция, в която могат да се вместят един или няколко души. Тя е изградена от естествени материали /изключение се прави само за прозрачния купол/ с точно определени, космически спуснати, параметри и поставена на точно определено място, съобразено със специфичната му енергийност /космическа и земна, хидро и геомагнитна/. Тази малка постройка /може да бъде и преносима/ е за общение с Всевишния по всяко време на денонощието и годината и практически навсякъде, където има подходящо място. Тя е едно свято местенце, „една спасителна лодка”, без която съвременният човек, затънал до гуша в материалното всекидневие и почти изгубил връзката с Бога, изобщо не може да мине.

Най-малкият модел виделейка има основа около два метра в диаметър и около три, три и половина метра височина. Тя представлява цилиндър с кръгъл, напълно прозрачен купол и е ориентирана винаги изток-запад. Има три кръгли прозореца, от които най-големият сочи изток, а другите два, еднакви по размери – съответно север и юг. Вратата й е от западната страна и наподобява аеропланна врата, заоблена в двата края, подобно на изтеглен люк.

В какво се крият тайните на това простичко космическо съоръжение, дадено ни даром от безкрайно БЛАГИЯТ И ЛЮБЕЩ ВИСШ КОСМИЧЕСКИ РАЗУМ! Тя е пореден да не кажем последен и отчаян опит да се вразуми неразумното засега човечество и да го възпре от бъдещо измъчване на Природата и Майката земя, а оттам и на Вселената.

Първо: В неговата форма. Тя е космически издържана, без нито един ъгъл, острота или незаоблен ръб. Всичко е меко, фино, деликатно, нежно. Без абсолютно никакви железни елементи. Ако са необходими такива, то те трябва да бъдат от благородни цветни метали, които не се влияят от електромагнетизма на земята.

Второ: В нейните размери. Те са трансформатори, носители и излъчватели на точно определени вибрации /трептения/, подходящи за човека и за неговото физическо и духовно оцеляване.

При построяването на виделейката, размерите й трябва да бъдат спазени максимално точно, защото именно те имат най-голямо значение за правилното приемане, трансформиране /балансиране/, съхранение и предаване на космическата и земна биоенергии, които вътре в нея образуват лъчисто биоелектромагнитно /можем спокойно да го наречем и квантово поле. Или казано по-художествено, формата и размерите са „основата” на Лейката, която излива божественият Елей върху молещите се.

Този Елей е СВЕТЛИНАТА. Мисълта на СЪЗДАТЕЛЯ произвежда Светлината, а Всичко след това е производно на НЕЯ. Светлината е Божественият субстракт, без който не може да съществува нито един жив организъм във Вселената. Светлинната енергия участва във всички биохимични и биофизични процеси в живите организми и по-точно казано в клетката. Нейни физически носители в клетката са биофотоните, а енергийната им същност е квантът. Данни за Светлината подробно и достъпно, може да прочетете в издадените от Хелиопол книги „Езотерични записки”, 2007 година и „Посланието на добродетелите”, 2008 година. В тях има и други много, много интересни неща.

Но да продължим. На всяка клетка на човешкия организъм непрекъснато трябва достатъчно светлина и достатъчно кислород, за да функционира нормално. Казахме, че вътре в клетката, която е протоплазмена, носители на светлината са биофотоните, които имат определен минимален брой. Ясно е, че те се набавят от Светлината, но естествената слънчева светлина не е достатъчна, та ако ще човек цял ден да се пече на слънце. Самата Светлина е вид вибрация, като всичко във Вселената. Тъй, че тя се съдържа по принцип във всичко и Тя самата е Всичко. Човешкият организъм я приема от слънцето, въздуха, водата и храната. Може да бъде приета и от Живото Слово на някой Велик Учител, но това е друга тема. Най-много биофотони се усвояват от организма от чистия въздух /най-вече при изгрев слънце/, от чистата изворна /неминерална/ вода и от плодовете най-вече, следват зеленчуците, житните култури  ядките.

За превелико съжаление на месоядците, месото почти не дава никаква светлина на организма, също и всички хранителни продукти от животински произход, както и консервираните и преминалите през термична или хладилна преработка. Към тази група можем да причислим и преработените / и доста „обработени”/ зърнени храни, тестени произведения като сладкарски изделия и др.

С една дума, разбира се ако е по силите му, най-добре е човек да консумира пресни плодове и зеленчуци, прясно приготвени зърнени храни /варено жито, ориз и пр./ и черупкови плодове. Чистият пчелен мед съдържа изключително голяма светлинност у себе си. Това трябва да бъде на човека основното меню. Разбира се има място и за другите храни, но в никакъв случай те не трябва да са водещи.  

Ще се отклоним още малко, за да кажем още няколко подробности. Когато човек не води природосъобразен живот, т.е не ходи сред природата поне веднаж седмично /за предпочитане да посещава места над хиляда и петстотин метра/, употребява само храна с почти никаква или ниска светлинност, то клетката не може да функционира нормално, поради липса на биофотони. Последните са заменени с техни „двойници” или по-точно и простичко казано с „биофотони-менте”. А един „цар-менте” не би могъл да управлява царството си като истинският.

При „биофотонен глад” не само старите болести се обострят и идват нови, но човек е напълно възможно да стане и леко неадекватен към околната действителност. Нищо не му върви. „Всичко му е криво.” Ако е все още млад и издръжлив, не усеща директно последствията, но става недоволен и намусен, сърди се за дреболии и нервен почти винаги.

Но да се върнем към основното. Ролята на виделейката, както споменахме, е „да улови”, да трансформира и акумулира биосветлинните вълни, подходящи за „пълненето” на човека със светлина или с други думи да зареди човешката клетка с биофотони. Светлинните вибрации остават и след залез слънце и молитвената шатра служи като „склад”. Затова можем да наречем виделейката „капан” за биоенергиите, но по-точно би било „каптаж”, защото тя, когато е поставена на добре избрано място, събира, съхранява и балансира енергиите, онази, от земното ядро и тази от Космоса. Освен това тя дълго задържа и т.нар.прана Праната е много фина енергия, която  е изключително наситена с хелиеви частици. Когато човек диша често прана, той е невероятно здрав и дееспособен. Малко преди изгрев слънце и след това, тя се съдържа практически навсякъде и в голямо количество. Но после, през деня, тя се задържа само по високите места на планините /над 1500-2000м// и то не навсякъде.

Много важно е да се избере подходящото място за виделейката. Не е необходимо тя непременно да бъде на високопланинско или дори планинско място, важното е да отговаря на някои други фактори. А именно, то се избира от посветен човек или такъв, с доказани биоенергийни способности, честен екстрасенс, опитен радиестезист.

Мястото се нарича „котлон”, защото „подгрява” виделейката. Човек с „отворено” вътрешно зрение, усеща или вижда котлона. Той има цвят и форма, а и топлина. По цвят обикновено е чисто наситен яркочервен в долната си част, който прелива в слънчево-оранжево или меко златисто-жълто в горната част. В краищата може да просветлява или да прелива в светлосиньо до светлолилаво. По форма най-често наподобява кълбо или купа сено.

Човек с развито вътрешно зрение ще види, че във виделейката непрекъснато „биоенергийна сфера”, наподобяваща яйце, обърнато с острата част надолу. Нека припомним, че човешката аура има същата форма.

Когато във виделейката влезе „консуматор”, а най-големият „биоенергиен консуматор” на Земята, естествено е човекът, то той със самото си присъствие, нарушава енергийния баланс на биосферата. Това нарушаване води до активна промяна на вибрациите. Биоенергията на виделейката е достатъчно „умна”, най-напред да сканира „биообекта”, за да разбере какво количество биофотонен „материал” му  е необходим. Нека припомним, че човешкият индивид на земята от Петата коренна раса /шеста подраса/ има около 150 – 170 хиляди милиарда клетки в тялото си, от които 1 / 7 част или около 25 хиляди милиарда са само в мозъка. След сканирането, ако са налице и малко по-други фактори, започва зареждането на клетките на индивида, защото човешкото тяло най-вече е една „биоакумулаторна батерия”. Човек по принцип, е всякога „консуматор” и „трансформатор” на БОЖИИТЕ БЛАГА.

Особено сега, в последните дни на тази епоха. ВСЕВИШНИЯТ между впрочем му е  дал и великата възможност да бъде творец в истинския смисъл на тази дума. А това значи да твори, да произвежда, да гради. Какво? Първо: Да прощава! Според Учителя това е първото чудо, което може да направи всеки един човек, без да  е посветен, съвършен или светия. Трудничко, но не невъзможно. Може истински да прощава само онзи, който обича. Това е най-градивното чувство във Вселената. Христос за това слезе – да научи хората на ПРОШКА.

Второ: Човек  да се стреми да дава само светли мисли, светли чувства и светли дела. Те съграждат храма на Любовта, Мъдростта и Истината  и сами произвеждат енергия, необходима за Живота.

Как обаче, посещавайки виделейката, посетителят може най-добре да си помогне сам, за да може най-пълноценно да се зареди. А от това „зареждане” зависи духовното му и физическо здраве.

Начинът е един – като бъде „отворена система”. Прекрачвайки прага на виделейката, той трябва да загърби не само грижите и проблемите си, но ако може, да остави негативните си качества като гордост, завист, ревност, лакомия и пр. той трябва да влезе в нея, не както се ходи на сауна, масаж и фитнес само за физическа релаксация, но благоговейно и чисто, както се ходи на красива художествена изложба, на концерт на Бетховен, на изкачването на прекрасни върхове, на докосването до Ръката Божия.

Човек може да се помоли във виделейката, а може и само да постои тихо и душепреклонно, ей тъй, без никаква мисъл в главата. Но ако е „отворена система” ще почувствува нежната „биоенергийна милувка”. Лек гъдел или тръпка ще се появят по дланите и ходилата му. Невероятно ласкава топлина ще мине от върха на главата му по гръбначния стълб и ще стигне до петите. Може да усети тук там в тялото си тежест или дори глуха болка. Но това е абсолютно сигурен белег, че неговата батерия” се пълни или че виделейката е активизирала неговите чакри /енергийни центрове/.

Ще кажем, че един съвременен средностатистически човек с неговия стереотип на живот и хранене, в никакъв случай не може да задържи определения минимален брой фотони за повече от 7-9 дни, след което настъпва „биофотонния глад”. Точно затова той трябва редовно да посещава виделейката поне веднаж на една две седмици. По наше мнение, ако човек действително, с разум и вяра, посещава молитвената шатра, то само след десетина „будувания” в нея, ще усети благотворното й влияние и чудотворна сила, които струят от тази малка и почти незабележима постройчица.

Тук трябва да добавим:

Внимание! Престоят във виделейката все пак е ограничен. Двадесет до четиридесет минути, най-много час. За дечицата дори малко по-малко. Не бива да се стои повече или да се спи в нея, защото могъщите и вибрации могат да бъдат и опасни за човека и да му повлияят понякога и отрицателно.

Разбира се, хора с високи морално-етични нива могат да си позволят и повече.

За най-любознателните ще дадем още някои любопитни подробности. От доста време мнозина са увлечени и заплащат дори солидни суми на известни източни /и не само такива/ биоенергетици, които ги запознават с Чи Гун. Това са окултно езотерични знания за енергията на първичния Жизнен Импулс, която носи названия като: Чи, Ци, Ки, Джи, Жи енергия или енергията основа на живота Гун санскр. - сфера или Учение за биоенергийната сфера. В това учение, ако можем така да го наречем, са изложени пътищата за постигане на посветеност и съвършенство чрез специални методи и стереотип на живот, мислене, деяния, с една дума на всичко. Ако човек успее да направи описаното, става „светия”.

Виделейката е създадена за масовия „консуматор”. Тя както казахме, е спасителната лодка, защото Бог е промислил за физическото оцеляване на индивида, за повдигане и  изравняване вибрациите на мозъка му. А това  е жизнено необходимо, защото вече се усещат могъщите космически енергии, които нахлуват в околоземното пространство и човек, със стария стереотип на мислене и живот /а това означава съвсем ниски и неравни мозъчни вибрации/ не би могъл да им устои. Тези енергии навлизат сега най-много през т.нар. озонова дупка, която е вече с големината на континента Южна Америка и непрекъснато се разширява.

В заключение, ще открехнем още малко завесата, за най-любознателните, които искат да надникнат още по-дълбоко в тайните на виделейката. А именно, в нейните размери /цифровите им обозначения/ има закодирани космически послания. Това е истинското Слово Божие, което поддържа вибрациите на съоръжението.

Всяко свято място и всяка света обител са „пречиствателно” и „зарядно” устройство за човека. Но най-простичкото, най-непретенциозното, най-достъпното и най-съвършеното от тях е виделейката.

 

Внимание: приятелски съвет: Най-вече, към финансово възможните жители на Планетата. Не присвоявайте виделейката! Не я използвайте егомеркантилно! Не я правете частна собственост. Запомнете! Тя е жива космическа същност! И както  и да се маскирате ще ви познае.

Тя не е суперлуксозен автомобил, който може да си позволите. Дори да я изградите абсолютно точно със скъпоструващи материали, дори да платите космическа цена на прочут екстрасенс за да ви посочи съвършеното място, дори да я  освети лично папапа…….тя просто няма да заработи.

Виделейката е собственост на цялото човечество. Казваме на ЦЯЛОТО, а това значи на Бога.

Тя трябва да бъде отворена двадесет и четири часа в денонощието през абсолютно всички дни на годината. Достъпът до нея, напълно свободен за всички, без оглед на раса, народност и религия. Ако пожелае и животно да влезе в нея, трябва да бъде допуснато.  Това е засега.

                                                

                                                                                                  АОС – авангарден отряд на Светлината