Welcome

ВИССАРИОН ЗА ОПИТА ДА СЕ ПОСТРОИ

ОБЩЕСТВО НА ЖЕЛАНОТО БЛАГОДЕНСТВИЕ

ОБЩЕСТВО НА ПРОСПЕРИТЕТ

Откъс от “Последната надежда” (Обръщение към съвременното човечество)

Такива вас никога не ви е приемала Природата, и се е закривала от вас до дните днешни, от което вие никак не можете да се изтръгнете от обятията на болести всевъзможни.

Тази Майка­Природа, на която вие винаги гледате отвисоко и само като на обект за услаждане на тялото свое, непонятно от каква глупост назовавайки себе си царе Нейни.

С такива съвместни усилия вие сте създали своеобразна условна среда на леко възпламеняваща се угар, провокираща ви с наситеността си към освобождаване на опасна искра,

Появяването на която искра, даже и най-малка, неизбежно влече голямо разгаряне, запалващо не само големи провали, не само в организма на вашето общество, но и в Природата на Земята, пораждайки обилни стонове и вопли на поразените.

Вие знаете, че това не е добро, но вие нищо не можете да направите против, докато сами сте роби на собствения си егоизъм,

Без значение на всички ваши изразени външни ефектни действия, призвани да говорят за вашето като че ли разумно намерение.

Неизбежно и безкрайно самостоятелно разпалвайки пожарища големи и малки, вие усърдно в течение на хилядолетия се стремите да построите обществото на желаното благоденствие.

При това по цялата Земя, в различни обособени големи и малки общества, еднакво се стремите да формирате жизнеустройството по същия този примитивен принцип,

Коренната същност на който остава една и съща, както в древните племена, така и в обществата на времето сегашно.

Но вие не можете от това да се отдалечите, защото на това ви принуждават условията, от вас всички създадени.

Където само на култа към голямата материална ценност се предоставя да изпълни роля в носенето на дивашкоподобна миротворческа мисия.

Цялата тази единна характерна система на жизнеустройство на цялото ваше общество като цяло има единен корен, единен ствол, а чрез различните обособени общества се проявяват най-дебели клони, непосредствено излизащи от ствола.

А по-нататък вътре в тези всевъзможни, безкрайно подозиращи се в коварство едно друго общества, тези клони продължават външно неповторимо да се разклоняват на още по-дребни клони неединствени, и където всички тези разклонения са обсипани с огромно множество листа,

Шумолящи безспирно от постоянното недоволство на вечно неудовлетворения егоизъм.

Дървото на глобалния егоизъм с крайно невзрачен облик ­ ето герба на щита на съществуващото човечество.

Цялата тази уродлива система израснала изключително на основата на съответните ваши мисли и желания и продължава да съществува за сметка на психическите енергийни особености, вложени в такъв род мисли и желания.

Така както и състоянието на всяка клетка на вашата плът влияе на общото състояние на целия ваш организъм, защото тази клетка е свързана с единно енергийно поле с всички без изключение останали клетки, от които изцяло се състои вашият организъм, така също и всеки от вас, независимо от разбиранията и желанията, неизбежно влияе на общото състояние на цялото човечество.

Отново, независимо от това, разделени ли сте вие един от друг от абсурдни названия или не.