Welcome

ИЛЮЗИЯТА ЗА УБИЙСТВОТО НА УМА
ИЛИ СПИРАНЕТО НА УМА

ПЪТЯТ НА СОЦИАЛНО ПСИХОЛОГИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ

КАКВО Е ОБКРЪЖЕНИЕТО НА ЧОВЕКА

ОПИТ ЗА РАЗВЪРЗВАНЕ НА КАРМАТА

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЯТА И РАЗЧИСТВАНЕ НА СМЕТКИТЕ

СЪЗДАВАНЕ НА ВЪТРЕШЕН КРЪГ /КРЪГ НА СРОДНИТЕ ДУШИ/

УКРЕПВАНЕ НА АЗЪТ /СЕБЕТО/

Азът или Себето в момента на своето осъзнаване би трябвало да направят преглед на онова, с което разполагат. Какво е моето обкръжение? Всеки един от хората, около центъра в лицето на Авът, би трябвало да представлява огледален образ на човека в съответната страна, латерал.

Човекът е многостранна личност, доколкото той има в себе си, като една целокупност, множество от малки азове. И всеки един от тези азове, всъщност в момента на влизане в действие, започва да твърди, че той е човекът. Тоест, човекът представлява една целокупност от състояния, всяко от които се проявява в определен за него период от време, като в центъра на тази целокупност стои невидимият вътрешен център, координаторът, вътрешният аз у човека, в лицето на проявеният или непроявеният Аз.

Теорията за изчистването /изпразването/ на аза, отстраняването на егото, е валидна и се отнася до ума, който в случая изкуствено се асоциира и уеднаквява със самия му носител. Тоест, операторът в човека и съответното произтичащо от него състояние, се приравняват с ума като цяло. Но нима ума не е само едно сечиво, и как може това сечиво да се смесва с оператора, този който работи с него.

Когато се казва, ума трябва бъде спрян, не се ли допуска грешка като се забравя, че ума, това е сечивото и от това как то се използва от оператора зависи неговата дейност за добро или зло. А всъщност, оператора е този, който трябва да бъде подменен, да бъде отстранен, като на негово място има подготвен истинският оператор в лицето на вътрешният човек.

Човек може много време да загуби да се бори като дон Кихот със своего его или със своя ум, като се опитва да го спира, но важно е той дали разбира, кой е операторът в него по време на тази битка.

Казва се, битка със себе си, но под “себе си”, се разбира съвсем не Себето или Азът, които всъщност изчакват в тишина своето време, а

онази съвкупност от състояния на човека, които го отдалечават съзнателно от срещата или идването на неговия истински Аз да се прояви.

В този смисъл, науката за себереализацията е функция на способността за себеанализ и себевглеждане, както и на осъзнаването за истинската същност на човека като индивидуалност и личност /последната представляваща съвкупност от социални състояния/.

Себереализация може да има само там, където се извършва подмяна на старото обкръжение на човека от социални азове – различни негови състояния, с истинския му Аз или Себе, тоест вътрешната същност.

Замяна на его-емоционалния свят на човека с емоционално чувствения свят.

Егоизмът и борбата с него.

Замяна призмата на егоизма с кристала на духа

Втора част

Изразът: Ти си в разума

Човек е винаги от определена позиция в разума. Важното е в какво състояние се намира, строго разумно или състояние в което разумът неизбежно присъства като инструмент. И също така, кой е операторът, който стои зад това състояние.

Не е проблемът в разума, а в състоянието, което създава операторът действащ в този момент.

Разумът и прекалено умственото състояние на сухар, това са две различни неща. Едното е необходимото сечиво, другото е, онова, което го прилага неправилно.

Поради това и постоянното струпване на вините на човека все върху разума, не е правилно, тъй като в този случай не се прави сметка, че някой оперира в този миг на допускане на грешки със самия разум.

Би могло и някое чувствено състояние да оперира с разума, както и някое свръхмисловно сухарско състояние.

Проблемът за оператора, който стои зад разума или чувствата, излиза все повече на дневен ред. Идва нов период за човечеството, което ще остане след неизбежния преход. В Новото Битие разума и чувствата заложени от Създателя у човека, ще бъдат използвани по нов начин. Проблемът е в подмяната на сегашния оператор, който е изживял своето време и в подготовката на неговата смяна в лицето на духовния оператор духовния човек.

ПОЛЕТО НА ЧУВСТВАТА ПОЛЕ НА НЕВЕРОЯТНИ БИТКИ

ПОРОДЕНИ ОТ НЕРАЗБИРАТЕЛСТВАТА НА РАЗУМА

БАТАЛНИТЕ СЦЕНИ В ЧУВСТВАТА НОСЯТ НЕВИДИМИ РАНИ И ИЗСТУДЯВАНЕ

ИЗСТУДЯВАНЕТО НА ЧУВСТВАТА НАЙ-ГОЛЯМОТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ НА ЧОВЕКА

ХАРАКИРИ НА ЧУВСТВАТА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ НОМЕР ЕДНО НА ЧОВЕКА