Изход 1 за България

 

1. БЛАГИ БЪЛГАРИ – БЛАГАРИ /ТРАКИ/ – ТРАКИЙСКИ ХРИСТИЯНИ, ОРФИЗЪМ

2. БУЙНИ БЪЛГАРИ – ХУНОБЪЛГАРИ – ПРАБЪЛГАРИ,

АСПАРУХОВИ БЪЛГАРИ, ТЕНГРИАНСТВО

3. ТИХИ БЪЛГАРИ - БОГОМИЛИ

4. ПРАВОСЛАВНИ ХРИСТИЯНИ

 

СЛАВЯНСТВО – КУЛТУРА НА СЪРЦЕТО - РАЗЛИЧНО ОТ ПАНСЛАВИЗМА

 

УЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО, РАЗЛИЧНО ОТ ДЕНОМИНАЦИЯТА БЯЛО БРАТСТВО

МОСТ МЕЖДУ ВСИЧКИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ХАРМОНИЯ НА БАЗАТА НА БЛАГИТЕ БЪЛГАРИ

БЛАГИТЕ БЪЛГАРИ ЩЕ БЪДАТ ЗАЩИТНАТА СТЕНА НА ОБЕДИНЕНИЕТО НА НАЦИЯТА

 

Изход 2 за България

 

Нови егрегори, разтягане / разтваряне купола/ пространството на новия егрегор, изчистване на старите егрегори.

 

 

 

ОТНОСНО РАБОТАТА С ЕГРЕГОРИТЕ – ЗАЩО Е ТОЛКОВА ВАЖНО ДА СЕ ОВЛАДЕЕ ТАЗИ ТЕМА ЗА ВСЕКИ КОЙТО РАБОТИ И ЖИВЕЕ В СОЦИУМА

 

И така, знаем, че планетата ни е населена предимно от хора. А хората мислят, по-голяма част от мозъците им работят почти непроизволно, защото както знаете слятата, целенасочена пресметната мисъл може да промени света. Но за съжаление обикновено човекът мисли като кравата например. Но ние разбираме, че никой не може да мисли просто така. Това е заложено във физиологията ни. Всеки човек когато мисли отделя във външния свят някакво количество енергия – не тонове, килограми или километри, а просто някакво количество. В резултат се получава, че оставената в пространството енергия (Сега няма да се задълбочаваме що е енергия. Ние я възприемаме и знаем свойствата й.) сама по себе си започва да въздейства върху другите. Човекът формира слой, обединяващ човечеството в някаква единна ментална психофизична маса. Този феномен ни заставя достатъчно често да губим индивидуалността си. В същото време той управлява нашия социум и по отношение на него ние всъщност се явяваме това, което е клетката за организма.

И така, във въздуха летят мисли. Те са много, като облаци комари. Егрегорът е някакво енерго-информационно образувание, сформирано от аналогичните паралелни мисли на някаква група хора.

Той има следните свойства:

  • Той е паразит, защото никой не го е произвел съзнателно;
  • Той е много по-голям от всеки конкретен човек;
  • Има много по-голям енергиен резерв;
  • Има много повече съзнание от човека.

 

 

Егрегорите

статия от Титов Кирилл Валентинович
05.02.2003г.

На 13-тата московска конференция на Школата за навици ДЕИР представих новата си книга “Егрегори”. Струва ми се, че е напълно очевидна необходимостта от такова издание, защото независимо от навиците и знанията от първата степен, сред слушателите присъства мнението за опасността, идваща от егрегорите. Според мен значението й е преувеличено, както и на всяка друга опасност.

Разбираемо е, че за обикновения човек тя е напълно обективна и реална, което не може да се каже за слушателите на школата ДЕИР, преминали 4-та и 5-та степени… За мен са крайно съмнителни техните излишни опасения и страхове…

Тигърът е страшен хищник. Но той е на прага на изчезването, защото има хубава и ценна кожа. Т.е за едни това е опасност, а за други е потенциален източник на някаква изгода и предимство.

За това по-разширените и задълбочени знания са крайно необходими, за да престане човек да се плаши от опасността и с мярка да подхожда към решаването на всеки, дори и на най-сложния въпрос. Действително знанията са велика сила и колкото по-дълбоки и проверени са те, толкова по-малко се оплитаме в различен род слухове, догадки и мистични главоблъсканици.

От друга страна сме длъжни да разбираме, че съществува ефекта на “котарака в чувала”. Човекът, получаващ предимство за себе си, едновременно го предоставя и на другите. Съответно всяка възможност, предадена на друг, това е конструктивно действие, а трудно е да донесеш зло, правейки нещо конструктивно.

Хайде да поразмислим. И така, знаем, че планетата ни е населена предимно от хора. А хората мислят, по-голяма част от мозъците им работят почти непроизволно, защото както знаете слятата, целенасочена пресметната мисъл може да промени света. Но за съжаление обикновено човекът мисли като кравата например. Но ние разбираме, че никой не може да мисли просто така. Това е заложено във физиологията ни. Всеки човек когато мисли отделя във външния свят някакво количество енергия – не тонове, килограми или километри, а просто някакво количество. В резултат се получава, че оставената в пространството енергия (Сега няма да се задълбочаваме що е енергия. Ние я възприемаме и знаем свойствата й.) сама по себе си започва да въздейства върху другите. Човекът формира слой, обединяващ човечеството в някаква единна ментална психофизична маса. Този феномен ни заставя достатъчно често да губим индивидуалността си. В същото време той управлява нашия социум и по отношение на него ние всъщност се явяваме това, което е клетката за организма.

Организмът има някаква външна цялостност. От този момент у нас се появяват собствени интереси. Но дори и да се изключим от този феномен, самият той не изчезва.

И така, във въздуха летят мисли. Те са много, като облаци комари. Егрегорът е някакво енерго-информационно образувание, сформирано от аналогичните паралелни мисли на някаква група хора.

Той има следните свойства:

  • Той е паразит, защото никой не го е произвел съзнателно;
  • Той е много по-голям от всеки конкретен човек;
  • Има много по-голям енергиен резерв;
  • Има много повече съзнание от човека.

Но егрегорът не съществува като материална вещ. Няма такова нещо, че сега в пространството съществува егрегора на православието, а до него е егрегорът на мюсюлманството. Егрегорът е единен слой, опасващ планетата. Ние взаимодействаме с егрегорите като с нещо материално, доколкото се явяваме филтър, подбиращ от тази каша само ечемика или само гречката и това взаимодействие е неосъзнато.

Да се върнем на първата степен. На нея с помощта на нашите методики слушателите се изключват от неконтролируемото взаимодействие с този слой. От неконтролируемото, защото прекрасно разбирате, че колкото и да сме силни, колкото и да сме защитени, все едно мислите ни са енергия с определено качество и не ни се иска да я губим. Всичко, което става след първата степен можем да наречем зарастване на раните.

Неосъзнатото подсъзнателно взаимодействие с егрегориалния слой не е изгодно по следната причина – егрегорът си има свои интереси. Тази структура се занимава с оцеляването си, както и ние. А ако помните тя е по-голяма от нас, по-силна от нас и не спи – за разлика от нас – тази разлика е критичната. Не е изгодно да се встъпва в неосъзнато и неконтролируемо взаимодействие с него, защото вие можете да му дадете много по-малко, отколкото той може да ви даде. Неговите потребности и резерви с пъти превишават вашите, т.е. той просто може да ви пресуши и изсмуче.

Съответно съществува определен всепроникващ феномен, обединяващ цялата планета. Обаче ние притежаваме изолираност от този феномен и това е първото условие за сила. Значи ние вече можем да мислим как можем да го използваме за свое благо. За това е нужно да се опитаме да дадем определение за егрегор в термините на нашата работа, в термините на енeрго-информатиката.

От една страна егрегорът, разбира се, е същност в смисъл, че той е “самосъществуващ” и действително предприема някакви активни действия. От друга страна той е много повече от същност, защото съществува в света и то дори като негова част.

Например егрегорът на парите е неделим от егрегора на храната и на безопасността и т.н. Имаме си работа с огромно чудовище, което не е същност, а само прилича на такава, тъй като същността е твърдо програмируема (слушателите на Школата са го правили).

Егрегорът не е твърдо програмируем, той е гъвкав. Разликата между Егрегорът и същността е в следното: ние имаме същност, тя е образувана и има ясно определено тяло и за оцеляването си не се нуждае от никого. Вие сте я направили, т.е. тя е енерго-информационен организъм. А егрегорът не може да съществува без човека. Той е паразит (това не е обида, а начин на оцеляване). Той е като вируса – не може да съществува без жива енергия. Жив ли е вирусът или не – не може да се разбере. Въобще той е мъртъв – просто някакво количество генетичен материал, опаковано в белтък и това е. Ако разбираме живота като движение то той е абсолютно мъртъв. За да се размножи той използва живата клетка. Егрегорът се различава от същността, както вирусът от живата клетка. Той е самостоятелно същество, за себе си той преминава през живите хора.

Знаем, че егрегорите могат да причинят потенциална вреда или полза. Те са ефективни, ако ги използвате като сила за своите цели. Въпросът е какво и как да се направи, така че да станат ефективни за нас. Защо егрегорът, нямайки конкретно енергийно тяло и без да е създаден конкретно от някого, без да решава някакви целеви задачи -- като живот, самозародил се на света, въпреки всичко това егрегорът притежава нещо, което не притежава един енерго-информационен механизъм? Защо той се характеризира с гъвкавост, финност и оцеляване?

Защото за разлика от енергийната основа на същността, енергийната основа на егрегора живее в семантичното поле, в езика. Когато каже “куче”, човек вижда куче, но всеки го вижда по своему. Ако се опитам да транслирам пряко до вас своя образ за куче, той няма е адекватен на вашия. Моят и вашият образ са различни неща. Веднага след като използваме думата “куче”, това заставя всеки, който я чуе, да създаде свой образ за куче. И благодарение на това, че за разлика от същността егрегорът е свързан не с образи и с усещания, а с думи, той и притежава същата гъвкавост, която ни постави нащрек още в началото. Доколкото езикът се променя в съответствие с външните обстоятелства, променя се комуникативния слой, също и егрегора. За нас е важно да определим какво въобще можем да правим с това, за какво имаме сили. Вече определихме своя интерес и няма да ви привеждам милиони мотивировки. Това е възможност, която ще ви донесе изгода.

Ако искаме да манипулираме с това, нужни са ни три неща: 1) технически ние сами можем да създадем егрегор; 2) можем да програмираме егрегора и да получаваме информация от него; 3) можем да го използваме, да го прилагаме, без да встъпваме в контакт с него, можем да го манипулираме.

Съответно в качеството на източник на движение използваме самостоятелна сила, самостоятелно същество, имащо свои интереси, само че прилагаме тази сила вече за свои цели. От всичко предложено най-изгодно от всички е манипулирането с вече съществуващи егрегори. Защо? Първо – ние не поемаме отговорност за създаването на егрегор, който ще влияе върху мозъците на хората. Второ не се разкриваме пред него и не приемаме въобще никаква енергия, което сме принудени да правим в случай на програмиране. Но това е вече висш пилотаж и за да го изучим, нужно е технически и теоретично да усвоим следните неща.

Създаване на егрегор

За да създадем именно егрегор е нужно първо да създадем неговия зародиш. Той се създава във вашия мозък. Това едновременно е образ и енергийна рисунка. За да създадем егрегор, нужно е да го създаваме едновременно на две равнища:

1) Интегрално усещане. Т.е. какво искаме от него. Егрегорите могат да са както прости, така и сложни – например семеен егрегор, егрегор на компартията -- това не е важно. Създаваме интегрално усещане както на 2-рата степен. В позитивния ключ сме формулирали не своята оценка, а кредото на този егрегор, минали сме през думите, ускорявайки се и сме създали някакво интегрално усещане.

Има различни езици – английски, руски, японски... Егрегорът е думите. Затова когато създаваме егрегор трябва да говорим позитивно, но не това, което искаме от него, не по симороновски (напр. “това е егрегор, който ми дава пари” – неправилно; правилното е: “аз съм Егрегорът”, т.е. вие ставате него). И тогава отсявате това, което бихте искали в интегралните усещания.

2) Трябва да си напишем ключови думи. Например егрегорът на парите не съществува без думите: “вземане, даване, дългове, оборот” и пр. Така по-нататък написваме ключовите думи на егрегора, в случая това са: “пари, приход, разход, дело”. Парите не падат от небето, затова от ключовите думи зависи какво ще създадете.

След като направите това сте готови да включите егрегора в света. Това не е лесна задача. От ключовите думи трябва да бъде комбинирана някаква фраза. Тя трябва да е разумна и разбираема. След това егрегорът няма да живее от вас, той не е същност и в него няма виртуално пространство, а то се създава доста по-късно.

Невъзможно е да се включи егрегор на празно място и от сам човек. Задължително са нужни хора, които след това ще участват в поддържането на егрегора, т.е. донори. След известно време егрегорът ги подстройва под себе си, т.е. те ще тръгнат в нужната нему посока.

При включването вие трябва да обедините тези хора като група. След това малко увеличаваме Възходящия поток, интегралното усещане за егрегора и го стоварваме върху групата.

Не забравяйте – вашата ключова фраза трябва да бъде произнесена на глас. Тя трябва да е такава, че да остане в съзнанието на хората. Хората трябва да я чуят и да я приемат. След това егрегорът ще заработи. Той по същност се явява силата на колективното слово.

Дайте да направим нещо безобидно. Сега ние контролираме своето състояние. Да кажем в хор само една фраза: “При нас всичко ще е наред”. Почувствахте ли? Вашата фраза трябва да попадне в съзнанието на хората и е желателно поне част от думите да бъде произнесена на глас. След това егрегорът оживява. Той живее от вас, той живее от тези хора.

През живота си аз лично съм създал два егрегора. Но те не касаят егрегора на Школата! И аз не се изключвам от своето творение, доколкото трябва да се определи някакъв временен надзор... Обаче може да се изключите, а може и да не се изключвате. Това е въпрос на ваш избор!

Ако се изключим от егрегора, разбира се винаги можем да влезем в него, но управлението вече няма да е същото... Какво можем да правим с него по-нататък?

Ако вие сами сте създали този егрегор, то можете лесно да го програмирате, т.е. да правите с него каквото си искате. Никакви супер методи няма! Достатъчно е обединяването по 3-тата степен. Или просто да произнесете ключовите думи и той ще се появи. Променяйки ключовите думи, прибавяйки нови, които да произнася групата, вие съответно променяте насоката на работата на егрегора. Това е използването на ключовите думи.

Ключовата дума има гигантско значение -- дори ако не е произнесена, дори ако е само видима. Вижте, това е тя, ритуалната магия. Аз ви препоръчвам да използвате преди всичко думи. После по принцип може да се въведе и егрегориален предмет – котва. Този предмет трябва да бъде видян, т.е. възприет от хората, с които формирате егрегора. Не е задължително да обяснявате предмета. Всяка ваша следваща символична манипулация, с която придавате на предмета някакво значение и после правите каквото ви е нужно, се отразява върху егрегора. Това може да се прави за фирмата, за семейството и пр.

Сами разбирате, че така ние не създаваме някакъв отделен егрегор, т.к. отделни егрегори въобще няма. Следователно, когато говорим за егрегориални войни трябва да осъзнаем, че те са схематични полета. В резултат страдат живите хора. Тъй като не притежавайки нужните знания и навици, не знаейки и не чувствайки, несъзнателно сме изградили живота си само в едно схематично поле.

Това е като да изпиеш чаша мляко и да отхапеш краставица – тялото разбира се е единно, но му е осигурена и някаква определена реакция.

Бих ви препоръчал да не използвате подобни техники за големи цели, а за малки -- като семейство, работа и пр. Все едно, всеки от вас формира някаква среда край себе си и не можете да отречете подобен факт. Всеки от вас има около себе си някаква среда, някакво поле – изградено, пресметнато, запълнено. Не бих ви препоръчвал използването за големи цели, защото там нахлувате във висшите сфери, където плуват такива зверове като егрегорът на парите, на държавата и пр. и при тях всичко е направено и без вас. Ако вие нахлуете там, то ще получите малко радост от това. Представете си, че този егрегор на парите или на християнството ви причисли към своите значимости с ваша минимална помощ.

Затова ако егергорът е на повече от 10 години – не навлизайте в него със своя егрегор, не го конкурирайте. Това ще се отрази не толкова на вас (вие сте устойчиви хора), колкото на другите хора! Помнете това!

Искам да повторя, за да го усвоите добре – няма отделно егрегор на парите, на християнството или на храната! Има един общ слой, от който ние избираме нещо, използвайки създанието си като филтър. За да призовете егрегора на парите, безсмислено е да произнасяте думата: “пари, пари, пари...”. Трябва не само да казвате това, но и да вървите по ключовете, които всъщност изчерпват логиката на това образувание. Защото произнасяйки само думата “пари”, ние едновременно призоваваме условните егрегори на парите, на храната, на желанието за пари и т.н.

Съответно ако искаме да препрограмираме егрегора, нужно е първо да се доберем до него. Това всъщност е медитиране върху думите, когато избирате и записвате ключовете, по които после улавяте дадено образувание в енерго-информационното пространство. Вие ги гледате и те раждат в главата ви образи. След известно време вие се сливате с тази дума и започвате да работите над нея.

Дайте да се опитаме да извикаме някой егрегор. Например “Русия е най-мощната държава”. Твърдението е произнесено на глас. Сега обърнете внимание: веднага след като се съсредоточим върху думите, енергийното поле около нас се променя, около всеки от нас се появява някакъв концентрат, защото с егрегори може да се работи и по единично, не само в група. След като сме написали ключовите думи и сме поработили с тях, ние вече имаме до себе си енергиен концентрат, сгъстяване. Това много прилича на Пазителя на клуба.

По-нататък вземаме специално подготвено интегрално усещане за своята цел и включваме егрегориалния слой и тогава той работи за нас така, както ни е нужно. Това е много просто – той има много сила, но тя не е тактическа. Тактическата сила е у нас. У него е стратегическата сила – капката пробива камъка.

Затова от гледна точка на енерго-информатиката тази задача не представлява никаква трудност -- всичко на всичко техниките от 2-ра степен – програмата за ефективност на собствените действия.

Но наред с програмирането съществува и друга задача. Ние можем да получаваме информация от егрегориалния слой. В подобен аспект възниква лека ирония към контактьорите, защото в който слой, в който аспект от енерго-информационното поле излезете, такава информация ще получите. Затова спускайки егрегориалния център, можем да взаимодействаме с него с техниките от 3-та степен, а значи и да получаваме информация.

Освен това всички ключови думи, произнесени дори на ум, могат да ви позволят да излезете в егрегориалния канал. Разбира се може да се създаде впечатление, че егрегорът на комунизма е умрял, но това не е така. Той е напълно жив и това може да се почувства дори енергийно. Следователно всяка от ключовите думи, а най-добре набор от тях, ще ви позволи да излезете в канала.

Дори и да имаме обвивка, ние не можем да се скрием от семантиката. Обвивката е рефлекторна, на подсъзнанието ни му е комфортно с нея и то я държи. Но ако човек го бутнат, реагира агресивно и обвивката се разтваря. Ние изговаряме думите просто като боклук и то доста добре и сме щастливи от това.

Имам само една забележка към тази фаза от работата ни, а именно: ако работите с егрегор, излизате в канал, получавате информация, не забравяйте изчистването, обвивката и пр. Да се работи с егрегор е най-добре в конфигурация до 4-та степен, когато всичките ви щитове са спуснати, всички шлемове са затворени и е оставен само малък процеп за очите. Защото иначе не е известно нивото на контакта, който ще осъществите. Оттук и правилото: влизате в някаква силна конфигурация, работите в нея, прекратявате контакта, излизате от тази конфигурация.

И последно. Ние можем да манипулираме егрегорите. По моему макар че е висш пилотаж, това обаче е най-удобното нещо. Защото егрегорът си има свои тенденции, свои интереси. Той е глупав, може да се сравни с кучето. А за човекът не представлява никаква трудност да води кучето за носа, егрегора също. Искам да напомня още веднъж: всеки път ние сваляме този егрегор, на който сме се настроили с ключовите думи, при това ги използваме публично. Всъщност ние всеки път взаимодействаме с това, което сме открили по комбинацията от ключовите думи или с това, което е дошло в отговор на комбинацията от ключови думи.

Това е много тежка работа. По-добре е да я вършите планомерно, но тя е тежка и чисто технически. Тук няма да се разминете само с отделни фрази или с набор от десетина думи. Тук ще се наложи да оперирате поне с 2-3 страници, за да можете да опишете всички нюанси на работата например или всички аспекти от съществуването на това, което ние подразбираме под думите егрегор на християнството. Всичко това е желателно да се прави от първо лице, използвайки достатъчно точни формулировки.

Всеки егрегор съществува за сметка на нашите мозъци, на нашата активност, на нашите емоции и желания, но съгласно своята логика и своите интереси. С интересите е по-лесно – всеки егрегор иска да яде и толкова. Но всеки има своя си логика. Ако вие, работейки с егрегора, сте му пречупили логиката, то по-нататък можете да правите с него каквото си искате. Това е както кучето си лае, керванът си върви. Комуникационната верига е прекъсната. От този момент може да стартира нов комуникационен участък. И точно този начин ми се струва най-перспективен и най-удобен. Защото не внася прекалено много промени в заобикалящия свят, самите вие не се отваряте, а и наоколо ви има достатъчно егрегори и можете просто да ги използвате в нужната ви насока.

За да ги използвате, ще трябва да откриете тази част от енерго-информационния свят, която отговаря за областта на взаимодействие с егрегора. Нужно е да откриете неговата логика. Нужно е да пречупите тази логика и да я промените така, че да се случат желаните от вас събития.

Например имаме егрегор на християнството. Той е голям и не ще се доберете до него, защото е нужно да бъдеш светец, за да взаимодействаш с него. Обаче по правило за егрегор на християнството ние приемаме егрегора на църквата. А още по-надолу от църковния егрегор стои магьосническата машина на църквата. Тя е егрегориална машина. Работата й се състои в това, че когато дойде един човек, веднага да го подключи съм себе си. И по-нататък човекът тръгва на дясно. Защо? А там тече потока на енергията.

А на нас ни остава да се радваме, че егрегора на църквата е загубил тази магьосническа традиция. Те изгубиха културата си, защото в тях има достатъчно много лицемерие. В Библията е казано: “Не контактувай с тези, които викат мъртъвци”, т.е. не ходи при влъхви, призоваващи умрелите. А светите мощи в църквата ? Те какво са?

Това действително е магьосническа машина. Първо човекът се подлага на пречистване, на зацепване, “вкарване в строя” и накрая достига до главната икона, от която по принцип може да получава нещо. Задачата на църковния егрегор е всеки човек, престъпил прага й да остане в нея. В православната църква това се постига по един начин, в католическата – по друг, в протестантската – по трети.

Егрегорът си има определена логика. Например в християнската църква един от източниците на доходи са свещите. Кой се замисля, че от свещи живее почти всеки храм. В православните църкви свещите се продават, в храмовете на други конфесии те просто се раздават. Не е чудно, че католическата и православната църква са в конфликт и то много сериозен.

Какво чувствате, когато ходите из църквата? Ако сте отворени, веднага ви преброяват и ви подреждат в стоя. Странното е, че никой от тези, които съм разпитвал, не е успял да измоли от егрегора това, което е възнамерявал. При него логиката много интересно е обвързана с енергообмена, с обмена на пари.

Ако искате да узнаете колко енергия има в църквата, опитайте се да купите свещичка, давайки парите като дарение(това може да си го кажете наум) и се опитайте после да отидете до кутията за дарения и да пуснете парите там. От една страна постъпвате много алогично. От друга страна в тази ситуация вие самите “ставате църквата”, защото в тази ситуация се превръщате в неин главен елемент и имате цялата й енергийна подкрепа. Съветвам ви да направите това като експеримент, но не ви съветвам да го правите ежедневно. Тази енергия е прекалено много за човека , а за егрегора е нормална.

Ако сте разбрали логиката на взаимодействието на ключовите думи, то сега можете вън от зависимостта на тази сила да манипулирате егрегора както поискате.

А как ще поискате, решавате сами!

В заключение искам да кажа, че приведените по-горе примери, техники и теоретични извадки са само мъничка частичка от това, което можете да почерпите от новата книга, посветена на темата за егрегорите.

* * *