Welcome

ЗА ПРАВИЛАТА НА ИГРАТА, ХИТРУВАНЕТО,

КОЕТО ВЕЧЕ НЕ Е ДРЕБНО И ФЕДЕРАЛНИЯ РЕЗЕРВ

Нека някой да повтаря, че всъщност Правилата на играта предоставяли възможност за равен старт. Нека и някой друг да се опитва да разяснява как могъщите фамилии, управляващи с парите си, както и с помощта на подобни лостове като федералния резерв – частна фирма, били забогатели и как извършвали благотворителност.

Фактите са налице. Близо сто години, истината, че Федералният резерв е частна фирма, се е внимателно прикривала. А как въобще е възможно, да не се знае, че главният лост, с който се дърпат конците, е лост в ръцете на няколко могъщи корпорации, няколко могъщи в хитростта си фамилии.

Фамилии, които се състоят може би от човешки същества! Които може би имат също сърце и човешки разум? Но които може би притежават и студенината на “рептилоидите”! За тях дали важат обикновените морални правила! А за тях може би хората са просто едно “стадо”! Което трябва да бъда направлявано в нужната посока чрез философията на хаоса! За това свидетелства историята с нейната точна фактология, че човечеството е било управлявано по метода описан сполучливо от Айзенрайх в своя трактат “За върховенството”. /На български публикуван в книгата “Теория на хаоса” от Джонатан Раб/

Факт е, че все още голяма част от американците не знаят, че Федералния резерв не е държавна институция.

Федералният резерв е просто една частна фирма.

Тогава за кои правила на играта става въпрос!

За повече информация следните Интернет страници:

www.bog.frb.fed.us/pf/pf.htm

www.mega.nu:8080/ampp/corporate.html